Imágenes de páginas
PDF
EPUB

X.

Quid fit di

ftitiæfontem,

juftitia fontem diligere incipiunt. Quibus verbis neceffariæ difpofitiones tres diftinctè & ordine proponuntur: primùm fides, eique conjunctus divinæ juftitiæ timor: deinde fpes per Chriftum tertiò, ipfa dilectio, fed tantùm incipiens. Quarum difpofitionum fi quis vel unam detraxerit, tanti Concilii integram perfectamque doctrinam truncaffe judicetur. Quid fit autem illud, quòd Deum tanquam omnis juftitia fontem diligere ligere Deum incipiant, facilè intelliget, qui illam ut omnis ju juftitiam, quæ Deus eft, per fe ac eodem cap. propter fe diligendam, ac nobis com- vi. Seff.vi. municandam per Chriftum, nofque efficienter juftificantem confideraverit,quemadmodum ait Paulus: Ut fit Rom. 111 ipfe juftus, & juftificans eum qui eft ex fide Jefu Chrifti. Diligitur ergo Deus ut fons juftitia, cùm diligitur, ut juftus atque juftificans: quam juftitiam nos efurire ac fitire oportet, dicente Domino: Beati qui efuriunt & fitiunt Matt. v. Ge juftitiam, atque inde præparari ad juftitiam capeffendam, cùm eam efurire & fitire pœnitentes incipimus: quod eft piæ & fanctæ dilectionis

[ocr errors]

26.

XI.

initium, justificandis hominibus penitùs neceffarium: ne fcilicet, quod ait idem Apoftolus: Ignorantes juftiRom. 3: tiam Dei, quâ ipfe juftus eft, arque juftificans; & fuam, id eft operum ac meritorum fuorum, volentes conftituere, juftitia Dei non effent fubjecti. Quâ voce jubemur veræ juftitiæ fub jacere liberâ voluntate, & in eam confentire; quod fine aliquo incipientis faltem dilectionis voluntario ac libero motu effe non poterat. Stante ergo illo, fideique ac fpei Continuatio diftinctè fuperaddito, incipientis di pite v1. feff. lectionis fenfu, quid indè confequatur, facra Synodus docet his verbis: Ac proptereà (eo fcilicet quòd Deum juftitiæ fontem diligere incipiant). moveantur adversùs peccata per odium aliquod & deteftationem, hoe eft per eam pænitentiam quam ante baptifmum agi oportet; ut inde exoriatur peccati odium & deteftatio, quòd auctor juftitiæ Deus diligi ac placere incipiat: quâ in re fita eft illa pœnitentia, fine quâ prævia neminem juftifi cari poffe, aut unquam justificari: potuiffe, conftat..

x eodem ca

Summa autem hujus rei eft, quod homo peccator, poft peccata commiffa, hoc eft, poft tot dicta, facta, & concupita contra legem æternam; in quo, poft B. Auguftinum, omnes Theologi rationem peccati conftituunt: jam incipiat convertere fe ad ipfam juftitiam, quæ Deus eft, hoc eft, ad legem æternam, quæ eft fuper omnia, ac præfidet rebus humanis ; nec tamen ei perfectè conjungi, qui eft ipfe juftificationis effectus; fed tamen ad eam affurgere, eamque rebus omnibus velle anteponere: unde incipit quæri & reduci ille ordo, quem, eodem Auguftino tefte, Lex aterna obfervari jubet, perturbari

vetat.

XII.

Subdit fancta Synodus: Denique Continuatio dùm proponunt fufcipere Baptifmum > ex eodem ca-inchoare novam vitam, & fervare di- pite: ubi de vina mandata: quod confirmat fan- propofito im plendi man&a Synodus, etiam relato hoc data. Chrifti mandato: Euntes docete omnes Matt. gentes, &c. Docentes eos fervare omnia 19. 20. quacunque mandavi vobis: quò fiat etiam illud: Preparate corda veftra 1. Reg, YII

Domino..

XXVIII.

[ocr errors]

Eft igitur, tefte Scripturâ factâ, Synodo interprete, omninòneceffarium quo ad juftificationem homines præparentur, ut corde gerant non inane, fed firmum ac verum propofitum fervandi omnia mandata quæcunque Chriftus impofuit: quibus omnibus maximè comprehendi primum illud ac maximum omnium mandatorum, quo Dominum Deum noftrum diligere toto corde, totâ mente, totis viribus, hoc eft propter ipfum ac fuper omnia jubeamur, nemo fanus nega verit. Hujus ergo tanti præcepti, nifi quis veram ac finceram executionem & obfervationem firmo propofito intendat, nec fervare mandata, omiffo omnium maximo, nec juftificari vult: ut profectò confter, juftificationis propofitum nullum effe poffe, nifi cum verâ Dei fummè ac fuper omnia diligendi voluntate conjunctum: quo fanctæ dilectionis faltem aliquod initium continetur: nec fruftra Synodus nove vite inchoande propofitum ineffe oportere decernit, quod mox fuo loco

ex ejufdem Synodi fententiâ perpendemus. An autem fine aliquo incaptæ & inchoatæ dilectionis initio ftare poffit voluntas implendi divini de fummâ dilectione mandati, certiffimè credimus dubitare poffe ne

minem.

XIII. Idem ex cap

& ex can.x1

Hæc ex fexto capite fextæ feffionis.Septimum verò fic incipit: Hanc v11. ejufdem difpofitionem, feu præparationem jufti- feffionis v1. ficatio ipfa confequitur; que non eft fola peccatorum remiffio, fed & fan&ificatio & renovatio interioris hominis per voluntariam fufceptionem gratie & donorum, unde homo ex injufto fit jufus, & ex inimico amicus. Nemo ergo vereatur, ne præmiffæ à Concilio tot ac tantæ difpofitiones ac præparationes juftificationem contineant; cùm eadem Synodus apertè præcaveat ne id fentiamus, ac monitos nos velit, has effe præparationes ac difpofitiones tantùm, quas ipfa juftificatio confequatur.

Jam, illa verba perpendant: Juftificatio non eft fola peccatorum remiffio, fed & renovatio interioris hominis per voluntariam fufceptionem gra

widt

« AnteriorContinuar »