Belgïsch museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaterlands, uitg. door J.F. Willems

Portada
Jan Frans Willems
1839
 

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 409 - Donee ego vixero. Juxta crucem tecum stare Te libenter sociare, In planctu desidero. Virgo, virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere. Fac, ut portem Cnristi mortem Passionis fac consortem, Et plagas recolere Fac me plagis vulnerari Fac me cruce inebriari et cruore Filii.
Página 409 - Eia Mater, fons amoris ! Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam.
Página 79 - Ie duchte begrijp van onsen ghebuere. Here . ie soude u bidden gherne , Segt hem , dat hijs hem set tonberne , Ende mi sijnre minnen verdraghe, 40 Eer iet minen vrienden claghe, Daer mochte af comen paerlement. Te vele soe wandelt hi hier omtrent.
Página 78 - GBI hebt ghehoert, te meneger stonden , Dat vrouwen wisen raet vonden Te Haerlem , oft in anderen steden : Nu hoert wat een joncfrouwe dede. 5 Si was een ertsche creatuere : Op een huys , dat hoghe muere Hadde , daer was si besloten in. Haer vader peinsde , in sinen sin , Dat hi verwaren woude haer ere 10 Des quam een ridder of een jonchere , Diese aen hem te wive sochte, Ende hise teren bringhen mochte ; Daerom dede hise sijn allene, Dat si met man neghene 15 Gheselschap en mochte hantieren.
Página 82 - Si peinsde berde wisen raet ; Si ontboet met enen bode Den broeder, dat hi om gode Comen soude daer si was. Die broeder sat ende las , 145 Ende leide sine boeke neder, Ende ghinc ter joncfrouwen weder. Si bieten willecome sijn.
Página 409 - Passionis ejus sortem Et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari, Ob amorem Filii. Inflammatus et accensus Per te, Virgo, sim defensus In die judicii. Fac me cruce custodiri, Morte Christi praemuniri, Confoveri gratia.
Página 79 - ghi hebt mesdaen , Al daer ghi waert in deser weken Ter joncfrouwen , die ghi wilt spreken : 55 Si es die uwes niet en gaert, Ende doet u bidden dat ghijs ontbaert.
Página 430 - Daar de Zoon doornageld hing , En haar in 't verzuchtend harte , Overstelpt van wee en smarte , Een doorborend slagzwaard ging. Hoe bedrukt , hoe neergeslagen , Moest die zegenrijke klagen , Om Gods eenig kind , haar Zoon : Ach ! hoe streed zij, ach ! hoe kreet zij , En wat...
Página 433 - Innig deelcn in uw smarte; Met u snikken om dien zoon ! Mocht het in zijn liefde blaken ! Mocht ik tot zijn kruis genaken Met een innig rouwbetoon ! Gy, Gekruiste! zie Gy neder! Gy, voor wie U mint, zo teder!
Página 409 - Me sentire vim doloris / Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum / In amando Christum Deum / Ut sibi complaceam. Sancta Mater, istud agas / Crucifixi fige plagas / Cordi meo valide.

Información bibliográfica