Imágenes de páginas
PDF
EPUB

19 -- 26 Augustin CALMET Commentaire littéral sur tous les

Livres de l'Ancien & du Nouveau Testament, T. I -- VIII.

à Paris, 1724. - 1726. Voll. VIII. Fr. . 27 -- 32 Biblie Partes sex, c. Glossulis Nicolai de LYRA & an

notationibus Pauli BURGENSIS ac replicis Matthiae Thoringi, cura & impenfis Jo. Petri de Langendorf, lo. de Ammerbach, & Jo. Froeben d'Hammelburg, Pars I -- VI. Bafileae, 1502.

Voll, VI. S. B. 33 Jo. MARIANAE Scholia in Vet. &. N. Testamentum, Matri.

ti, excud. Ludou. Sanctius, 1619. (raris.) P. B. 34 - 36 Die heilige Bibel, nach D. Mart. Lutheri deutscher

Dolmetschung und Erklärung, nebst Vergleichung der gleichlautenden Sprüche und Auslegung, die in Lutheri Schriften zu finden, erörtert und abgefaffet von Abrah. Calopio, Wittenberg, Christ. Schröder, 1681. 1682.

Voll. III. S. B. 37 Jo. Georg. DORSCHE Biblia numerata, f. Index specialis in

vetus Testamentum ad fingula omnium Librorum Capita, auctus a Jo. Grambfio, Francof. ad M. 1674. P. B.

44 Biblia, die ganze Heilige Schrift, mit Erklärung des Lertes, erftlich in Latein Durch Lucam oriandrum beschrieben, anjego aber in deutscher Sprache an Tag ges geben durch David Förter, Alt Testament, Irs5r Sh. Neues Testament, ir und ar Cheil, Stuttgardt, 1600. 15

1610. Voll. VII. beschåd. schwarzer Atlas 5. 45. 46 Andr. BRUCKNERI Commentarius philologico-theologi

cus in omnes Veteris & Noui Testamenti Libros, Francof.

1663. Voll. II. P. B. 47 Vet. Test. Libri hiftorici, ex translatione Jo. CLERICI, cum

eiusdem Commentario, Amst. 1708. EB. 48 Eiusd. Libri Hagiographi, cum eiusdem Commentario & Pa

raphrali in Jobum ac Pfalmos, Amft. 1731. M. S. 49 Eiusd. Prophetae ab Efaia ad Malachiam vsque, cum Com

mentario & Paraphrafi in Efaiam, Jeremiam, eius Lamenta

tiones, & Abdiam, Amft. 1731. M. B. so Jo. COLUMBI Commentaria in S. Scripturam, ab initio Ge

neseos, vsque ad finem Lib. Regum, Lugd. 1656, P. B.

38

[merged small][merged small][ocr errors]

si Ludouici CAPPELLI Commentarii & Notae criticae in Ver.

Teft. Acceff. Jac. CAPPELLI Obferuationes, item Ludouici CAPPELLI Arcanum Punctationis, auctius & emendatius, eiusqueVindiciae hactenus ineditae, Editionem procurauit Jacobus

Cappellus, Amst. 1689. E. B. 52 Annotations upon the five Books of Moses, the Book

of the Psalmes, and the Song of Songs, or Canticles,
by Henry AINSWORTH, London, 1639 L. B.
(Liber ab ipfis Anglis fruftra faepe quaesitus, in Germania

vero perpaucis visus.) 53 Joannis MERCERI in Genesin Commentarius, Geneu. 1598.

Adhaer. Eiusd. Commentarii in Prophetas quinque priores inter eos qui minores vocantur, f. 1. (Geneu. Paulus Ste

phanus.) l. . 54 Marini MERSENNI Quaestiones in Genesin, cum accurata

Textus explicacione; Acced. Eiusd. Obseruationes & Emendationes ad Francisci Georgii Veneti Problemata, Luter. Parif. 1623. k. B. (Comment. rarissime obuius, 'ac doctrinae philofoph. & subtilitatis eximiae causa commendatissimus.)

1 55 Nicolai SELNECCERI Annotationes in Genesin; addita est Ifa.

goge in Exodum, Leuiticum, Numeros & Deuteronomion,

Lipf. 1678. R. B. 56 Jofuae Imperatoris Historia, illustrata atque explicata ab An

drea Masio, Antuerp. Plantin. 1574. S. B.
(Commentarius ingenii aeque ac multiplicis eruditionis nomine

laudatiffimus.)
57 Emanuelis de NaxEra Commentarii in Josue, hoftilibus

dimitum trophaeis, cum Appendice de Rahab, & Arca figurata, in quo Mariae laudes

per eius Festa digestae continentur, Antuerp. 1650. P.B. 58 Jofue, Judices & Ruth, Commentario illustrati a Jacobo

BONFRERIO; accessit his Onomasticon Vrbium & Locorum S. S. fèu Liber de Locis hebraicis ab Eusebio graece, deinde ab Hieronymo latine scriptus, variis additamentis auctus, Pa

risiis, Cramoisy, 1631. ' ag. S9 Samuelis Liber prior, Homiliis & Scholiis explicatus, Aucore Jo. BRENTIO, Francof ad Moen. 1954. ag.

re

60 Balth, Cordern Job elucidarus, Antuerp. 1646. E. B. 61 Jo. MERCERI Commentarii in Jobum & Salomonis Prouer

bia, Ecclefiaften, Canticum Canticorum; antehac duob. Voll. editi; nunc in vnum Corpus reda&ti, & a mendis Ebraicis

purgati, Amst. Elfeuir. 1651. E. B. 62 Marci MARINI Annotationes literales in Psalmos, noua ver

fione ab ipfomet illustratos, editae opera Jo. Aloysii MINGARELLI, Bonon. 1748. Adhaer. Hebraeorum fex Canticorum Explanatio, Autore Jo. Aloysio Mingarellio, ibid.

1750. Pappb. 63 a) Erhardi SCHNEPFII Commentarius in Psalmos, Lipf. 1619.

Schw.B. 63 b) Dauidis Pfalmi XII. & totidem S. Scripturae Vet. Testam.

integra Capita, quae noui Speciminis loco Biblicarum fuarum Emendationum & Interpretationum, prisco Hebraeo metro restituit, & cum tribus Interpretationibus adparere

voluit Marcus MEIBOMIVS, Amst. 1698. ag. 64 Decapla in Psalmos, siue Commentarius ex decem Linguis,

antiquis Patribus, Rab. Historicis & Poeris, nouis typis Syr.

& Arab. donatus a Jo. VICCARS, Lond. 1639. 8. . 65 Antonii a DEI MATRE Apis Libani circumvolitans Flores in

Horto Salomonis, fiue Commentaria in Caput X. Prouerbio

rum, Lugd. 1685. P. B. 66 Jo. LORINI Commentarius in Ecclefiaften, Edit. nouiff, in

qua adjecta non pauca 'recognito correctoque Commentario; Acced. Eiusd. in Librum Sapientiae Commentarius au

&tus & recognitus; Lugd. 1619. {. B. 67 Joannis de PINEDA in Ecclefiaften, Commentariorum Liber

vnus, Hispali, 1619. P. H. 68 tricol Selneccers Uuslegung der Propheten, mit kurzen

Summarien, Leipz. 1579. Schw. B. 69. 70 Campegii VITRINGAE Commentarius in Jesaiam, Pars I. Il. Editio noua,

Leouard. 1724. Voll. II. E. B. 71. 72 Michaelis GAISLERI Commentarii in Jeremiam, T. I-.

Ili, Lugd. 1623. Voll. II. P. 6. 73 -- 75 Hieronymi PRADI & Jo. Baptift. VILLALPANDI in Ezechielem Explanationes & Apparatus Vrbis ac Templi Hiero

B b 2

folymi

folymitani, Commentariis & imaginibus illuftratus, Tomi
tres, Romae, 1596. -- 1605. c. f. Voll. HI. 2.B.
(Opus palmarium, ob Splendorem figurar. & eximiam doctrie

nae exquisitae, Architectonicae imprimis, copiam.)
76 Matth. HAPENREFFERI Templum Ezechielis, siue in IX, po-

ftrema Prophetae Capita Commentarius, Tubingae, 1613.

c, f. P. H. 77 JO. SVANINGII Commentarius in Danielem, T. I. II. Edic.

noua, Hafn, 1688. P.b. 78 Oliuerii BONARTU in Ecclesiasticum Commentarius, Antuerp.

1634. P.B. 79 Laurent. VALLA E Adnotationes in Nouum Testamentum, Paris, in aedib. Afcenfianis, 1505. Pappb.

(def. folium primum.) 80 Jo. HARDVINI Commentarius in Nouum Teftamentum, Ha

gae Comit. 1741. E. B. 81. 82 Aegidii HVNNII Thesaurus Euangelico-Apoftolicus, no

uis Commentationibus au&tus a Jo. Henrico Feustkingio, Wit

teberg. 1706.1705. Voll. II. E. B. 83 Joannis Pricaei Commentarii in varios Noui Teftamenti

Libros. Acces. Annotationes in Psalmorum Librum, Lori

dini, 1660. E. B. (do&tum fane opus & laboriofum.) 84 Dan. Seuerini SCULTETI Paraphrasis continua in integrum

Nouum Teftamentum, cum Obferuationibus & Indice Wes

neri Mich. Borcholt, Luneburg. 1726. E. B. 85 Daniel. HEINSII Exercitationes Sacrae ad Nouum Testamen

tum; Acced. Aristarchus facer, emendatior nec paulo au

Etior, Indicesque, Lugd. Bat. Elfeuir, 1639. E. B. 86 Cornelii JANSEN1 Commentaria in suam Concordiam, ac to

tam Historiam Euangelicam, reuisa & aucta, Antuerp. 1613.

P.S. 87 Theological Questions, dogmatical Observations, and evane

gelical Elays, upon the Gospel of Jesus Chrift, according

io St. Matthew, by Richard WARD, London, 1640. B.B. 88 Philippi a LIMBORCH Commentarius in Acta Apoftolorum

'& Epistolas ad Romanos & ad Hebraeos, Rocerodami, 1711. E. B.

[ocr errors]
[ocr errors]

89 Benedi&ti ARETn Commentarii in omnes Epistolas D. Pauli

& Canonicas, itemque in Apocalypsin D. Joannis, 'Edit. al

tera emendatior, Excud. Jo. le Preux, 1589. ag. go Benedikti JUSTINIANI in omnes Canonicas Epistolas Explana

tiones, Lugd. 1621. P. B. 91 Wolfgangi Mvscvli Commentarii in Pauli Epistolas ad Phi

lippenses, Coloffenfes, Thessalonicenses ambas & primam

ad Timotheum, Basil. Heruag. 1565. L.B. 92 The Scripture Directory, for Church-Officers and People; on

a Practical Commentary upon 1 Corinth. III. to which is annexed the godly and the natural Mans Choise, upon PS. IV, 6.7. 8. by Anthony BURGESSE, Lond. 1659. L. B.

[ocr errors]

IN QVARTO. 93 Salomonis DEYLINGII Obferuationes Sacrae, Pars I -- III.

Editio altera emendatior, ac tertia parte auctior, Lipf. 1720.

1726. fr. 3. 94 Recueil de Dissertations critiques sur des Endroits diffici

les de l'Ecriture Sainte & fur des Mariéres, qui ont rap.

port à l'Ecriture, à Paris, 1715. E. B. 95 -- 99 Christoph Starkens Synopsis Bibliothecae Exege

ticae in Vetus Teftamentum, oder kurzgefaßter Auszug der Auslegungen über alle Bücher Alten Testaments, irs150 Theil, ate verbesserte Auflage, Leipzig, 1745.56 1750.

Voll. V. E. B. 100 -- 102 sebendesselben Synopsis Bibliothecae Exegeticae

in Nouum Testamentum, Dritte vermehrte Auflage, Ister

bis 3r Cheil, Leipz. 1745. 1746. Voll. III. E. S. 103 sebendesselben kurzgefaßten Auszugs Der Auslegungen

des Alten Testaments, ifter Theil, welcher die 5 Bücher Mofis enthält, dritte vermehrte Uuflage, Leipzig, 1763.

Pappb. 4 kbendesselben fünfter Theil, welcher die vier großen Pros

pheten enthålt, zweyte vermehrte Uuflage, Leipzig, 1766.

Pappb. 5 -- 7 sebende Telben furzgefaßter Auszug der Auslegungen

über alle Bücher Neuen Sestaments, ir ss 3r Theil, viers te vermehrte Auflage, Leipz. 1758. 1759. Voll. III. Pappb.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »