Imágenes de páginas
PDF
EPUB

De Indictione. Ndi&io eft fpatium quindecim annorum : & fingulis annis tribuitur aliquis numerus in

di&ionis, ab uno ad quindecim per ordinem:deinde à principio repetatur. Anno igitur 1585. currit indi&ionis numerus 13. sequenti anno 14. & deinceps in aliis usque ad 15. prosequendo, & reperendo ut fuprà.

De Festis Mobilibus. A

D majorem commoditatem inveniendi festa mobilia pofita eft fequens tabula, in qua in

venta litera Dominicali, & apud eam Epacta anni currentis ad rectam lineam ejusdem Epacta numeri progrcdiendo , omnia Festa mobilia ejus anni, quo die & mense advenerint, reperiuntur. Sed at faciliùs omnia Festa mobilia ejus anni quo die & mense eveneriat reperiantur, pofita eft fequens tabella. In cellula enim literæ Dominicalis currentis quæratur Epada currens. Nam è diIcłto omnia Fefta mobilia deprehendentur. Ut anno 1585. in cellula literæ Dominicalis F, tunc currentis è regione Epactæ ix. quæ codem anno currit, habetur Septuagefima die 17. Februarii,dies Cinerum 6. Martii, & Pafcha dic 21. Aprilis, &c. ut fequitur ibi. Sed eft advertendum, quod in annis Biffextilibus invenienda funt omnia Festa mobilia per literam Dominicalem pofteriorem,quz nimirùm currit poft Feltum S. Matthiæ Apostoli, ne fcilicet ambigamus utra duarum licerar um pro hoc aut illo Festa indagandoaccipienda fit: ita tamen ut Septuagesimæ & diei Cinerum inventa in

Jangario, aut Februario addatur unus dies. Quod idco fit, quia ante diem S. Matthiæ currit prior litera Dominicalis, quæ in Calendario priorem femper sequitur. Poft Fcstum autem S. Matthiæ in

Februario licèt posterior litera currat, additur tamen tunc dies intercalaris , ita ut dies 24. Februarii dicatur 25. & dies 25. dicatur 26, &c. Quod fi dies Cinerum cadar in Martium, nihil cit addendum, quia tunc & litera posterior currit & dies mensis propriis numeris respondent, cùm dics intercalaris Februario fit additus. Exempli gratia. Anno 2096. Biffextili Epaéta crit v. & litera Dominicales A, G. Si igitur per pofteriorem literam quæ est, G , Festa mobilia investigenrur , reperietur Septuagesima die 11. Februarii , & dies Cinerum dic 28. Februarii. Si autem addatur

usus dies, cadet Septuagesima in diem 12. Februarii , quæ est Dominica , & dics Cincrum in diem 29. Februarii , quæ est feria quarta. Pascha autem, & reliqua Festa in eos dies cadent, qui in tabula expressi sunt. Item anno 4088. Bissextili Epacta erit zxiv. & literæ Dominicales C, D. Si igitur per literam C, quæ posterior erit, inquirantur Festa mobilia , invenietur Septuagesima die 21. Februarii ; & fi addatur unus dies, cadet in diem 22. Februarii , quæ est Dominica. Dies zarem Cinerum cader in diem 10. Martii : quare nihil additur, &c.

Ex antiqua tabula, ita Fefta mobilia reperientur. Accipiatur Epacta currens, fumaturque litera Dominicalis currens, infra tamen Epašam currentem. É regione hujus litera Dominicalis omnia Felfs mobilia continentur. Exemplum, anno 1643. Epacta es 10. do litera Dominicalis D. Si igifar in bac tabula sumatur litera Dominicalis D, que primò infra Epactam 10. occurrit , reperi. tur è regione hujus litera Dominica Septuagefima 1. Februarii , dies Cinerum 18. Februarii , Paf cha 5. Aprilis, Afcenfio Domini 14. Maii, Pentecoste 24. Maii, doc.

Epatte autem in Calendario posita denotant Novilunia , dos ftella fignificat 30. Epadtam. Porrò ad inveniendum Pascha, oportet reperire Epactam currentem , que est inter diem 8. Mare tii, do 5. Aprilis inclusive, do ab ea numerare 14. dies deorfum verfus, post quos proximo dies Dominicus erit Pascha.

[ocr errors]
[blocks in formation]

291 29N 29N 29N 29N

[ocr errors]
[ocr errors]

30N 30 N SON 30N 30 N

27

23.
18 Jan. 4. Febr. 22 Mart. 30 April. 10 Maii. 21 Maii

27
22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 25 Jan. 1. Febr. 29 Mart. 7 Maji. 17 Maii. 28 Mai 26
D 15. 14 13. 12. II. 10. 9. i Feb. 18 Febr.'s April. 14 Maii. 24 Ms.i. 4 Junii
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.

8 Feb. 25 Febr. 12 April. 21 Maii. 31 Maii 11 Junii 24 1.*.29.28.27.26.XXV.25.24 15. Feb. 4 Mar. 19 April. 28 Maii. 7 Junii. 18 Junii 23 23. 22.

19 Jan.'s Fcbr. 23 Mart. Maii. 1 Maii. 22 Maii 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 26 Jan 12 Febr. 30 Mart. 18 Maii. 18 Maii. 29 Maii 26 E

14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 2 Feb. 19 Febr. 6 April. 15 Maii. 25 Maii.ls Junii 25 17. 6. S. 4. 3. 2. I. 2 Feb. 26 Febr. 13 April. 22 Maii. 1 Junii. 12 Junii 24 *. 29.28. 27. 26. XXV. 25. 24.16 Feb. Is Mar. 20 April. 29 Maii. 8 Junii. 19 Junii 23 23. 22. 21.

20 Jan. 16 Febr. 24 Mart. 2 Maii. 12 Maji. 23 Maii 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 27 Jan. 13 Febr. 31 Marc. 19 Maii. 19 Maii. 30 Maii 26 F 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 3. Feb. 20 Febr. 7. April. 16 Maii. 26 Maii. 6 Junii 25 6. 5. 4. 3. 2. 1. *. 10 Feb. 27 Febr. 14 April. 23 Maii. 2 Junii. 13 Junii

24 29. 28. 27. 26. XXV. 25. 24 17 Feb. 6 Mar. 21 April. 30 Maii. 9 Junii. 20 Junii 23. 22. 21. 20. 21 Jan. 7. Febr. 25 Mart. 13 Maii. 13 Maii. 24 Maii

27 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 28 Jan. 14 Febr. 1 April. 10 Maii. 20 Maii. 31 Maii 26 G 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 4 Feb. 21 Febr. 8 April. 27 Maii. 27 Maii. 7 Junii

5. 4. 3. 2. 1. *. 29. 11 Feb. 28 Febr. 15 April. 24 Maii. 3 Junii. 14 Junii 24 28. 27. 26. XXV. 25. 24.

18 Fcb.la Mar. 22 April. 31 Maii. io Junii. 21 Junii 23 23. 22. 21. 20. 19. 122 Jan. 8 Febr.' 26 Mart. 4 Maii. 14 Maii.

25

Mavis 27 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 29 Jan. 15 Febr.12 April. |11 Maii. 21 Maii. 1 Junii 26 А 11. 10. 9. 8. 7. 6. s. s feb. 22 Febr. 9 April. 18 Maii. 28 Maii. 8 Junii 25

29.

28. 12 Feb. 1 Mar.116. April. 25 Maii. 4 Junii. is Junii 27. 26. XXV. 25. 24.

19 Feb. 8 Mar.) 23 April. 1 Juni. 11 Junii. 22 Juuii

[merged small][ocr errors]

23

2 D 2

D

25

2 DE 2 D 2 D

13 D

[ocr errors]

3 DE 13 DE 3 Dc

DE

4. 3. 2. I. *.

[blocks in formation]

.3 .4 .2 .6 .7 .8 .و C

23. 22. 21. 20. 19.18. 17. 24 Jan. 10 Febr. 28 Mart. 6 Maii. 16 Maii. 27 Maii
16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 31 Jan. 17 Febr. 4 April. 13 Maii.

23
Maii.

3

Junii 7

1 Feb. 24 Febr. 11 April. 20 Maii. 30 Maii. iojuni 2. 1. *.29. 28. 27. 26. xxv. 14 Fib. 3 Mar. 18 April. 27 Maii. 6 Junii. 17 lunii 125. 24. 21 Feb. 10 Mar. 25 April. 13 Junii. 13 Junii

. 24 Junii

[blocks in formation]

Cyclus | Littera

Domini., Prima Epada- Domi- Septua. Dies Ci-Pafcha Afcen- Pente- Corpus scieafcha.

c& poft Dominica nicales. gefima. nerum. sso Docoste. Chrifti, ss. Tri-Adven

mini.

nitatem tus.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed]

Anni Litter AN-

(Capitu-

Domini- Dominic
ileascha.
Domi Domi- Epa- reus Septun- DiesCi. Pafcha. lum Ge- Afcenfio Pente- ca pot ca prie
ni. (wicalis|கக. 34- gesima. nerum nerale. Domini. coste. ss. Tri-ma Ad.

nitatem ventus.

mer.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »