Imágenes de páginas
PDF
EPUB

>

[ocr errors]

Cujus rei testis est Societas noftra , quæ quanquam ingenium tuum ea immensam eruditionem tanti semper fecit , quanti profeftò debuit : tamen te multo majori in pretio habuit propter tenerum illum pietatis fenfum , continuam animi ad Deum converswnem, nunquam intermissum corporis afflictandi studium , quo præfulgebas

. Testis Roma , quæ te in facris illis Conventibus , quos Congregationes . vocant

de ritibus sacris sæpius audivit non minùs piè quàm docte differentem. Teftis ipfe fummus Pontifex virtutis æftimator peritissimus , qui te non modo Romana donare

purpura voluit , sed etiam reluctantem oblatos honores femel & iterum sollicitè depreçantem , pro poteftate fua præcepto adegit suscipere.

Quas laudes , tuæ ut modestiæ obsequerer, prætermififfem filentio , nisi aliqua ex parte ad Societatem noftram pertinerent, Enimverò Societatis noftræ laus eft non exigua , quod transmisja tibi à Majoribus

:

[ocr errors]

tum

pietatis femina foverit institutione , & ad faftigium perduxerit ; quod te tam fana doctrina virum, tam severum sanctissimarum legum suarum custodem , alumnis fuis Magistrum, Collegiis Rectorem præfecerit; quod communia negotia procuranda tibi perdiu commiserit.

Ejusdem laus eft longè maxima , quod affumptus in Purpuratorum Patrum Sena

avulfus à fratribus , nihil de priftina erga cos charitate remiseris : fed volueris commune cum iis retinere domicilium, communem menfam , communia prope omnjaQuod quidem intelligimus , quàm fit nobis Isonorificum , quam paratam adversus amulorum obtrectationes nobis præbeat defensionem.

Hæc cùm apud te reputabis , æquiori animo feres , ut spero , virtutes tuas à me omnium oculis eße subjectas. Neque enim negaveris, fas mihi fuisse illius Societatis causam agere , cui quamvis multa hactenus rependisti, tamen plurimum debere te non

idoneam , quam

inficiaris ; ego debere me omnia profiteor, Quo etiam nomine me tibi placiturum eße confido ,

SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ CAR

DINALIS EMINENTISSIME

EMINENTIÆ TUÆ,

Devotiffimus & addictif

fimus in Christo fervus

BARTHOLOMÆUS Parisiis , ). Kal. Febr, anno

GERMON, è Societate MDCCXIII.

Jesu.

A D M O N IT TO

AD LECTORE M.

Larissimus vir Domnus Joannes Mabillonius, cujus opi

nionem de veteribus Regum Francorum Diplomatibus non sequebar, eruditionem magni faciebam , memoriam etiam nunc veneror, prior mecum de quibusdam scriptis manu codicibus disputationemo aperuit. Datâ occasione usus fum, non invitus ; ac liberè expofui, quid de iis sentirem sancti Augustini codicibus , qui sæculo nono in Corbeiensi Monasterio scripti sunt , & inde in San-Germanense Cænobium translati. Ad Dif

• Suppl. cap. 13.

ceptationem igitur, quæ tum erat in manibus, brevem super eâ re adjeci Appendicem, in qua ostendere conatus fum Codices iftos Corbeienfes ab omni suspicione falli non esse immunes. Appendicem hancMabillonius non attigit, ac ne legit quidem , si amicis ejus fides est:verùm doctissimo Scriptori ad alia festinanti vicariam fuppofuit operam sodalis ejus Domnus Petrus Cuftantius ; & eorum fcripfit Vindicias manuscriptorum codicum, quos impugnaveram. Cujus libro, ut primùm vidit lucem, respondere decreveram : sed quia bellici cumultus his concertationibus litterariis parum idonei videbantur, fpe proximæ pacis diu delufus, diftuli in dies, sensimque aliquot anni elapfi funt. Hujus tamen procrastinationis eum faltem fructum fum consecutus , ut propositam quæftionem penitiùs perfpicerein & tractarem uberius. Neque enim jam sa * De vet. Reg. Franc. Diplom. Discept. 2. pag. 344.

« AnteriorContinuar »