Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PARI SIIS,
Apud LE COMTE & MONTALANT, Biblio-
polas , ad Ripam Sequanæ Augustinianam , ad

inligne Montis Pesfulani.

M. DCC. XIII.
CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIO.

1

goláschmidt
7-25-31
24356

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

cere

[ocr errors]

• JOANNI PTOLOMEO

EMERE & imprudenter fa-
38 fortasse videar , qui tuum de

hac lucubratione noftra judicium
non reformidem , CARDINALIS
EMINENTISSIM E. Ačturus sum
de veteribus Hæreticis Ecclefiafticorum Co-
dicum corruptoribus, & adversus eorum-
dem conatus impios instrumentorum sacra
doctrina integritatem defenfurus : quid au-
tem in ifta quastione tibi novum effe pol-
fit? quid non plane perspectum? ?

Tu in Ecclefiafticis monumentis studiose

[ocr errors]

es volutatus ; nec quicquam eorum te præterit , qua vel Haretici in Ecclesiam sceleste & fraudulenter machinati funt , vel Écclefix, ne creditum fibi depositum sacrum violaretur , prudenter & religiose providit. Quocircă probè intelligo , fi qua in argumento tibi tam explorato menda mihi perperam exciderint , illa eruditos tuos effugese oculos non poffe.

Verùm iftud me adeo non deterret, moveat magis ad opus hoc tibi offerendum. Nam ficubi deerravero, c emendari ultro velim , à te potissimum emendari. Deinde nullus dubito, quin vel ipso argumenti genere accepta fit tibi concertatio noftra ; & conatum faltem laudes, etiamsi rem videar minùs feliciter affecutus.

Prætereà, cùm ex ea Societate fim, que tibi tot nominibus obligata eft , fic animum induxi, te oblatum munus , quantumvis leve , non ele repudiaturum. Neque enim mihi latet, quàm benignè, quàm comiter excipere eos soleas, quibus virtutum om

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nium exemplo atque ingenii fplendore tamdiu preluxifti

. Hoc quidem taceri exoptas maxime: imo etiam , cùm demissè admodum de te sentias , putas fortasse dici non fatis verè. At virtutes eximias , quas

vel non advertis in te , vel piè diffimulas , cæteri omnes confpiciunt & admirantur.

Ortus ex antiquiffima Ptolomeorum gente, cui nulla claritudo , nullus fplendor deeft , quo nobiliffima familie apud homines commendari folent : humana hac & caduca contemphisti, ut in religiosa familia umbra delitesceres

. Unum hoc videris meminiffe , finceram eo fine fuco pietatem effe proprium gentis tuæ decus ; quippe quæ plane octodecim numeret gentiles fuos, quos plebs Christiana tanquam Beatos ac Cælicolas profequitur cultu religiosa : quod haud scio , utrum alia de se familia prædicare poffit

. Hæc fola domestica laus eft, quam alimbibisti animo , quam crescere in dies doo amplificari , qua ipfe clarefcere fancte de fideras.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »