Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PARISIIS,
Apud LE COMTE & MONTALANT, Biblio-
polas , ad Ripam Sequanæ Augustinianam,

ad
insigne Montis Pelsulani.

M. DCC. XIII.
CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIO,

[ocr errors]

Goldschmidt
9-25-31
24356

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

10-22-31 LNB

JOANNI PTOLOMEO.

EMERE & imprudenter fa-
33 cere fortasse videar , qui tuum

de
hac lucubratione noftra judicium
non reformidem , CARDINALIS
EMINENTISSIM E. Acturus sum
de veteribus Hæreticis Ecclefiafticorum Co-
dicum corruptoribus , adversus eorum-
dem conatus impios instrumentorum sacra
doctrina integritatem defenfurus : quid au-
tem in ista questione tibi novum esse pol-
fit? quid non planè perspectum?

Tu in Ecclesiasticis monumentis studiosè

in ar

es volutatus ; nec quicquam eorum te præterit , qua vel Haretici in Ecclefiam sceleftè & fraudulenter machinati sunt, vel Écclefix, ne creditum fibi depositum sacrum violaretur , prudenter & religiosè providit. Quocircă probè intelligo , fi qua gumento tibi tam explorato menda mihi perperam exciderint , illa eruditos tuos effugere oculos non posse.

Verùm iftud me adeo non deterret , ut moveat magis ad opus hoc tibi offerendum. Nam ficubi deerravero , ca emendari ultro velim , à te potissimum emendari. Deinde nullus dubito, quin vel ipso argumenti genere accepta fit tibi concertatio noftra ; & conatum faltem laudes , etiamfi rem videar minùs feliciter affecutus.

Pretereà , cùm ex ea Societate sim , qua tibi tot nominibus obligata eft , fic animum induxi, te oblatum munus , quantumvis leve , non effe repudiaturum. Neque enim mihi latet, quàm benignè , quàm comiter excipere eos soleas , quibus virtutum om

[ocr errors]
[ocr errors]

nium exemplo atque ingenii fplendore tamdiu preluxisti

. Hoc quidem taceri exoptas maxime: imo ctiam , cùm demissè admodum de te sentias , putas fortasse dici non fatis verè. At virtutes eximias , quas vel non advertis in te, vel piè diffimulas , cateri omnes conspiciunt & admirantur.

Ortus ex antiquifsima Ptolomeorum gente, cui nulla claritudo , nullus fplendor deeft, quo nobiliffima familia apud homines commendari folent : humana hac & caduca contemplisti, ut in religiosa familia umbra delitesceres

. Unum hoc videris meminisse , finceram & fine fuco pietatem effe proprium gentis tuæ decus; quippe quæ plane octodecim numeret gentiles fuos , quos plebs Christiana tanquam Beatos ac Cælicolas profequitur cultu religiosa : quod haud fcio , utrum alia de se familia prædicare poffit

. Hæc fola domestica laus eft, quam alimbibisti animo , quam crescere in dies ago amplificari , quâ ipfe clarefcere fanctè defideras.

á iij

« AnteriorContinuar »