Imágenes de páginas
PDF
EPUB

THEOLOGIA CANDIDATIS: PR Æ FATI O.

[ocr errors]

CCE, dilectissimi Candidati, nati

vo quodam & quafi hæreditario jure ad vos redeunt, quæ veftri causâ conceptä primùm sunt ac in Scholis Sorbonicis prodiêre noftræ de Deo ac divinis perfectionibus Theologicæ Præle&tiones. Qui primanı ipsis originem , idem & progresfum & publicam tandem lucem dedit nofs ter in ftudiis vcftris juvandis ac promoa vendis amor:

Nulla vero Theologiæ pars est præítani tior eâ quæ de Deo tractat ac divinis Aco tributis; nulla dignior; nulla quæ

meliori jure Theologiæ aut sapientiæ nomen mereatur ; nulla denique ex quâ Theologus plùs emolumenti ac utilitatis reportare polit, non tantùm ad eruditionem , proptér varias & multiplices disputationes , fed maxime ad morum ac vitæ sanctimoniam, ex attentâ scilicet divinarum perfectioi num confideratione , quâ fit ut homo

9. 3•

Christianus in Deumi assurgat , illum contempletur , timeat, diligat , laudet ac benedicat ; atque semper in ejus conspectu omnem agendi vivendique rationem ad

ejus beneplacitum nutumque componat. Sap. 15.0.3: Quàm verè igitur Sapiens:Ncje te confism

manu jujitia ejt, o fcire juftitiam, & virtu

tem fuam, radix et immortalitatis. Et ChrisJoan. 17. tus ipse, Hæc eft vita æterna ut cogno cant te ,

folum Deum verum, á quem mififti Jejum Chrislum.

Ergo veri Dei cognitio ac cultus non modo Theologiæ , fed & totius Religio

nis ac vitæ Chriftianæ primum fundamenHebr. 11. tum eft. A. cedentem enim ad Deum credere

oportet quia eft , & inquirentibus se remunerator fit. Ut autem sine fide impeílibile eft

placere Deo , ita sine facrâ doctrinâ seu Ed. Nov. T. Theologiâ , Fides, que ad veram beatitudi8.7.948.E. nem ducit, gigni, nutriri , defendi ac roborari

non potefl, ait S. Augustinus Lib. 14. de Trinitate. Fidei vindex ac custos eft Theos logia. Theologiæ fundamentum , fides.

Ele supremam aliquam mentem & intelligentiam , quæ omnia regat ac moderetur, non tantùm certa fides aperit , sed & unicuique innatus conscientiæ sensus,

& univerfæ naturæ vox clamat ac clarißi. Pfalm. 18. mè teftatur. Cæli enarrant gloriwin Dci, a

[ocr errors]

Roni. 1. go

20.

22.

ر

opera manuum ejus annuntiat firmamentum. invisibilia Dei per ea quæ facta fint , intellecta confpiciuntur : fempitema quoque cjus virtus & divinitas ; ita ut sint inexcufabiles. Quia cùm cognoviffent Deum , non ficut Deum glorificaverunt. Veruntamen altiora te ne qua- Eccli. 3. 0. fieris , fortiori te ne fcrutatus fueris : fed que præcepit tibi Det's illa cogita semper, & in pluribus operibus ejus ne fucris curiofus. Qui Prov. 25. enim fcrutator est majestatis opprimetur a gio- v. 27. ria.

Quantùm enim clarum eft ac evidens , Deum efle , tam obscurum & arduum dicere quid sit. Quid fit Deus , ait S. Auguf- L. 1. de Tri. tinus , neque periculosiùs alicubi erratur , nic nit. c. 3. laboriofius aliquid queritur , nec fructuofiùs in- T. 8.p.752. venitur. Longè faciliùs dicimus , ait rursus idem S. Doctor , quid non fit , quam quid fit Deus. Deus quippe eft , qui cùm dicitur, non T. 4. p.909. potest dici ; cùm æftimatur , non poteft aflimari ; In App. Op. cum comparatur, non poteft comparari ; cùm de- s. Amb. Ed. finitur , ipsâ definitione crescit.... Quem totum nov. To. 2. omnia nesciunt, ac metuendo fciunt. Ita S. Am- P. 352. E. brosius , aut quisquis auctor eft Libri de fide Orthodoxâ.

Egregiè S. Hilarius , Non fibi relictus quidquam aliud à naturâ fuâ intelligens , in nit. p 770. quo majus officium præstaré Conditori Juo mi- v. 8. D. mufve poffet, quàm ut cantum eum effe intela

ā üj,

A.
In Psal. 8s.
1, 12.

L.I. de Trem

Ibid. p. 973.

nit. (.i.

B. Co

ligeret, quantus eriteliigi non potift, & potef? credi.

Et paulò poft: Dei virtutes secundùm ma. n. 12. A. gnificentiam aternæ poteftatis, non fenfu , fed fi

dei infinitate pendebat.

Quapropter S. Augustinus viâ, ut aiunt, negationis , omnem à Deo imperfectio

nem removendo , faciliùs explicat quæ sic 1.5. de Tri- ineffabilis Dei natura. Intelligamus Deum , 1. 8.p. 833

inquit , fine qualitate bonum, sine quantitate magnum , fine indigentiả Creatorem , fine fix presidentem , fine hubitu omnia continentem, fine loço ubique totum , fine tempore fempiter, num , sine ullâ fui mutatione muiabilia facientem , nihilque patientem. Rursus Lib. 1.Con

Deum alloquens dicebat: Amas, 7o. I pag.

nec æftuas ; zelas , & fecurus es ; pænitet te, non doles ; irasceris, tranquillus es: opera mutas , nec mutas confilium : recipis quod invenis, & nunquam amififti ; nunquam inops.co gaudes lucris : nunquam avarus, & ufuras exigis. Interdum etiam viâ excellentiæ Deum nobis adumbrat idem S, Doctor,affirmans omnes perfectiones modo longè nobiliori, excellentiori acdefæcatiori in ipfo con

ţineri. Vniverfa , inquit Sermone 384. de To. 3. par: Trinitate n. 1. præcellit

. Si enim quaras ma*85.L.F. gnitudinem , major eft ifi pulchritudinem , pula

chrior ; fi dulcedinem , dulcior; si Splendorem ,

fell. c. 4:

71. A.B.

fulgidior ; si juftitiam, justior ; si fortitudinem, fortior ; si pietatem,clementior. Nulla enim ratio paritur , ut vel factura factori fuo æquetur , vel opus artifici comparetur , ficut legitur in Prophetâ : Qui fecit fortia , fortior eft ; & qui fecit Sap. 13.0.3. pulchra , pulchrior illis eft.

Agite ergo , dilectissimi Candidati , ac summo animi ardore & Religionis sensu ad studia Theologica yos comparate: neque vos aut labor deterreat , aut voluptates avocent quominus in sacratissima tam augustæ disciplinæ adyta penetretis. Invitat vos argumenti dignitas & amplitudo; de Deo agitur , de Religione , quæ sola legitimum supremo Numini cultum , Regibus debitam obedientiam , Reipublicæ tranquillitatem , conscientiæ pacem , solatium ac supremam felicitatem afferere poteft. Invitat gravitas & multitudo quæstionum, de quibus jam diuturna & acris exardet in Scholis catholicis disputatio. De scientiâ videlicet Dei, de voluntate,de decretis, prædestinatione ac reprobatione, de arbitrii libertate &c. quæ omnia ita connexa sunt & colligata cum iis quæ circa gratiam Christi jam disseruimus , ut fe se mutuo juvent , nec possint à se invicem diyelli.

Verùm, , arguet aliquis , cùm tam im

á iiij

« AnteriorContinuar »