Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Ant. 3. E. In te inimicos noftros ventilabimus cornu, & in nómine tuo fpernémus infurgéntes in nobis. Pf. 43.6.

y.Da nobis auxílium de trilatióne; R. Quia vana falus hóminis. Pf. 59. 13.

Lectiones de Scriptura occur

rente.

Poft 1. Lect. R. Nos ftulti propter Chriftum : maledícimur, & benedicimus; * Perfecutiónem patimur, & fuftinémus; blafphemámur, & obfecramus. 1. Cor. 4. 10. 12. 13. V. Propter te mortificámur totâ die, æftimáti fumus ficut oves occifiónis. Pf. 43. * Perfecutiónem. Poft 2. Lect. R. Quis nos feparábit à caritáte Chrifti? tribulatio, an anguftia,an fames, an perfecutio?* Neque mors, neque vita póterit nos feparare à caritate Dei. Rom.8.35. 38. 39. . Hæc ómnia venérunt fuper nos, nec oblíti fumus te. Pf. 43. 18. * Neque

22.

mors.

dimur propter Jefum, ut & vita Jesu manifeftétur in carne noftra mortáli. 2. Cor. 4. 11.

Ant. s. a. Paráti fumus mori, magis quàm pátrias Dei leges prævaricari. 2. Mach.7.2.

Ant. 6. F. Propitius fit nobis Deus: non eft nobis útile relínquere legem, & juftitias Dei, ut eamus alterâ viâ. 1. Mach. 2. 21.22.

y.In Deo faciémus virtútem, . Et ipfe ad nihilum dedúcet tribulántes nos. Pf. 59. 14. Lectiones in Proprio Sanctoru.

Poft 4. Lect. R. Abfit à nobis ut relinquámus Dóminum, & ferviamus diis aliénis. * Dómino Deo noftro ferviémus,& obediéntes érimus præcéptis ejus. Jofue 24. 16. 24. y. Etfi funt qui dicantur dii, nobis tamen unus Deus. 1. Cor. 8. 5. * Dómino Deo noftro.

Poft S. Lect. R. Dóminus Deus afpiciet veritatem, & confolábitur in nobis : * Pótius eft ab hominibus morti datos fpem expectare à Deo,. iterum ab ipfo fufcitándos. 2. Mach. 7. 6. 14. . Sicut abundant paffiónes Chrifti in nobis, ita & per Chriftum abúndat confolatio noftra. 2. Cor. 1. 5.* Pótius eft.

Poft 6. Lect. R. Probásti nos Deus; igne nos examinásti, ficut examinátur argentum. *Transívimus per ignem & aquam, & +Eduxifti nos in refrigérium. Pf.65.10. 12. V.Per

Ant. 1. D. In mortem trá- multas tribulatiónes opórtet

Poft 3. Lect. R. Deus omnis grátiæ,qui vocávit nos in ætérnam fuam glóriam in Chrifto Jefu, Modicum paffos ipfe perficiet. + Ipfi glória, & impérium in fécula feculórum. 1. Petr. 5. 10. 11. V. Abfit à nobis hoc fcelus ut recedamus à Dómino, & ejus veftigia relinquámus. Jofue 22. 29.*Módicum. Glória. + Ipfi.

IN II. NOCTURNO.

nos intrare in regnum Dei. térea + Lætamini cæli, & quì A&. 14. 21. * Transívimus. habitátis in eis. Apoc. 12. 11. Glória. † Eduxífti. 12. . Per multas tribulatiónes tranfiérunt fidéles. Judith 8. 23. * Et non dilexérunt. Glória. † Lætámini. Te Deum.

IN III. NOCTURNO. Ant. 7. d. Gladium evaginavérunt peccatóres, intendérunt arcum, ut trucident rectos corde. PS. 36. 14.

Ant. 8. G. Disténti funt non fufcipiéntes redemptiónem, ut meliorem invenirent refurrectiónem. Hebr. 11. 35.

Ant. 1. D. Confirmat juftos Dóminus: non confundéntur in témpore malo. Pf.36.17.19. y.Salus juftórum à Dómino, . Et protector eórum in tém pore tribulatiónis. Pf. 36. 39. Evangelium & Homilia ut in Proprio Sanctorum.

Poft 7. Lect. B. Antíquus diérum judícium dedit fanctis Excélfi;* Et regnum obtinuérunt fancti. Dan. 7. 22. y.Per fidem operáti funt juftitiam, adépti funt repromiffiónes. ·Hebr. 11. 33. * Et regnum. Poft 8. Lect. R. Ludíbria & vérbera expérti, ínfuper & víncula, & carceres; * Lapidati funt, fecti funt, tentati funt, in occifióne gladii mórtui funt. Hebr.11.36.37..Tradidérunt córpora fua ne fervírent, & ne adorárent omnem deum, excepto Deo fuo. Dan. 3.95. Lapidáti funt.

*

Poft 9. Lect. R. Vicérunt propter sanguinem Agni, & propter verbum teftimonii fui; *Et non dilexérunt ánimas fuas ufque ad mortem: prop

. Sacerdotalis, Laudábit te, Dómine, pópulus fortis : . Cívitas géntium robustárum timébit te. Ifai. 25. 3. AD LAUDE S MATUTINAS. Pfalmi de Feria. Antiphona 1. toni. D. Atum eft béftiæ bellum

facere cum fanctis, &

vincere eos. Apoc. 13.7.

Ant. 8. G. Elegérunt magis mori; & noluérunt infringere legem Dei fanctam, & trucidati funt. 1. Mach. 1. 65. 66.

Ant. 1. f. Etfi coram hominibus tormenta passi funt,fpes illórum immortalitáte plena eft. Sap. 3. 4.

Ant. 7. c. In paucis vexáti, in multis bene difponéntur ; quóniam Deus tentávit eos,& invénit illos dignos fe. Sap.3.5. Ant.7. d. Tanquam aurum in fornace probavit illos, & quafi holocaústi hóstiam accépit illos. Sap. 3. 6. Capitulum. Fac. 1.2.3.4. Mne gaúdium existimáte, mei, cùm in tentatiónes várias incidéritis; fciéntes quòd probátio fidei veftræ patiéntiam operátur: patiéntia autem opus perfectum habet.

O

Hymnus.

Hymnus.

Santol. Vict.
UAM, Chrifte, fignáfti

Q viam

Primus, profúfo sanguine;
Per hanc tui te fortiter
Ducem fequuntur mílites.

Fossus manus, foffus pedes, MArtyrum tuórum N. &

Ovans ad aftra

N. (& folémnia recenféntes, fupplices te Dómine deprecamur,ut in tua caritate radicati & fundáti, paffiones hujus témporis, amóre illíus glóriæ quæ revelanda eft in nobis, invicto ac libénti animo fuftinére valeámus; Per.

AD HORAS, Antiphona de Laudibus.

Pfalmi de Feria.

Et membra trunci Mártyres,
Addunt triumpho fe tuo.

OMNES in oftro fpléndidi
Tuum tribunal ambiunt:
Accépta monftrant vulnera,
Et per tot ora súpplicant.

AUDIRE fi nos réfpuis, Quos críminum moles gravat; Audi tuos qui fanguinem Fudére pro te, Martyres.

FAC, fi tyrannus déficit,
Ne blandiéndo mólliùs
Frangat voluptas péctora,
Ipfis tyrannis fævior.

ÆTERNE tu Verbi Pater;
Atérne Fili, par Patri;
Et par utrique, Spíritus,
Tibi Deus, fit glória. Amen.

. Multæ tribulatiónes juftórum, R. Et de ómnibus his liberabit eos Dóminus. Pf. 33.20.

Ad Benedictus, Ant. 1. D.* Beáti qui perfecutiónem patiúntur propter juftitiam; quóniam ipfórum eft regnum cœlórum. Matt. 5. 10.

ritatis afféctum, ut te unum poffidére cupiéntes, te unum amittere metuéntes, ómnia mundi prófpera & advérfa æqualiter defpiciamus; Per. Alia Oratio.

Oratio.

DE

Eus,qui in córdibus mártyrum tuórum N. & N. flammas tantæ dilectiónis accendifti, ut mundi nec blandítiis nec terroribus vinceréntur; da nobis eundem tuæ ca

Pars Aftiva.

AD PRIMAM, Ant.Datum eft.
AD TERTIAM, Ant. Elegé,

runt.

Capitulum.

Via

Sap. 3.2. Ifi funt óculis infipién tium mori ; & æftimata eft afflictio éxitus illórum: & quod à nobis eft iter, extermínium; illi autem funt in pace.

B. breve, Justórum ánimæ * In manu Dei funt ; R. Juftórum. . Et non tanget illos tormentum mortis. *In manu. Glória. R. Juftórum. Sap.3.1.

y. Custódit Dóminus animas fanctórum fuórum,.De manu peccatóris liberábit eos. Pf. 96. 10.

AD SEXTA M, Ant. Etfi

coram.

Capitulum. Apoc. 21.4.
A omnem lá
Bftérget Deus
crymam ab óculis eórum;

b

& mors ultrà non erit, neque
luctus, neque
clamor, neque
dolor erit ultrà, quia prima
abiérunt.

Ant. 5.a. Qui fedet in throno, habitabit fuper illos : non efúrient neque sítient ampliùs, nec cadet fuper illos ullus æftus. Apoc.7.15. 16.

Ant. 1. D. Módico nunc dolóre fuftentato, fub teftaménto ætérnæ vitæ effécti sunt. 2. Mach. 7.36.

Ant. 7. c. Ecce quomodo computati funt inter filios Dei, & inter fanctos fors illórum eft. Sap. 5.5.

ADNONAM, Ant. Tan- Recédem labórum fuó

Capitulum. Sap. 10. 17.18.
Eddidit

quam aurum.

rum, & deduxit illos in via mirábili: & fuit illis in velaménto diéi, & in luce ftellarum per noctem tranftulit illos per mare rubrum, & tranfvéxit illos per aquam nímiam.

In Duplicibus - majoribus, R.Hi funt qui venérunt de tribulatióne magna, & lavérunt ftolas fuas, & dealbavérunt eas in sanguine Agni : ideo funt ante thronum Dei, * Et + Sérviunt ei die ac nocte in templo ejus. Apoc.7. 14. 15. y. In perpétuum vivent, & apud Dóminum eft merces eórum. Sap. 5. 16. * Et férviunt. Glo ria. Sérviunt.

R. breve, Oblivióni tráditæ funt* Anguftiæ prióres, R. Oblivióni. y. Abscónditæ funt ab óculis. * Angústiæ. Glória. . Oblivióni. Ifai. 65. 16.

V. Salvavit eos Dóminus de manu odiéntium, R. Et redémit eos de manu inimíci. Pf.

Capitulum. Ifai. 9.3. Atabúntur coram te Dómine, ficut qui lætantur in meffe, ficut exúltant victóres captâ prædâ, quando dívidunt fpólia.

B. breve, In te fperavérunt, * Et liberafti eos. R. In te. V. Ad te clamavérunt, & falvi facti funt. *Et liberásti. Glória. . In te. Pf. 21. 5. 6.

y. In témpore tribulatiónis fuæ clamavérunt ad te, R. Et tu de cœlo audífti. 2. Efdr. 9.27.

AD VESPERAS. Pfalmi de Feria. Antiphona 2. toni. D. Idi animas interfectórum propter verbum Dei, & propter teftimónium quod habébant. Apoc. 6.9.

V!

Ant. 1. a. Vidi ftantes ante thronum in confpectu Agni, & palmæ in manibus eórum. Apoc.7.9.

Hymnus, Quam, Chrifte, ut in Laudibus.

. Lætítia fempitérna fuper capita eórum, è̟. Gaúdium & lætitiam tenébunt. Ifai. 51. 11.

Ad Magníficat, Ant. 8. G*. Datæ funt illis singulæ ftola

[ocr errors]

albæ ; & dictum eft illis ut re-
quiéfcerent, donec compleán-
tur conférvi eórum, & fratres
eórum, qui interficiéndi funt
ficut & illi. Apoc. 6. 11.
COMMUNE

dua

Ad certamina Véritas. REGES ante feros impávidus volat,

CONFESSORIS CHRISTI,
[Qui fcilicet coram tyrannis
paffus, in pace tamen obiit.]

Omnia de Communi fecun-
dum dignitatem Sanéti, excep-
tis qua notantur infrà.

Fac mentes répleat lúmine vé
ritas,

IN PRIMIS VESPERIS.
Hymnus.

Urat péctora caritas.
Amen.

CQUIS magnánimus fe

E éxhibetur ft. Dóminus mihi adjútor

pugil

inimícos

Fit verbum gladius, fit clypeus fides, Athletámque Dei præparat ár

. Et ego defpíciam meos. Pf. 117.7.

Teftatúrque fidem, nil mé-
tuit mori;
Os viréfque, fui pollíciti me-

mor,

Præfens fuppeditat Deus.
FRUSTRA barbaries explícuit

Tortórum cóhibet manus. OSTENTAS lacero córpore vúlnera,

Tanquam pulcra tuæ ftémma-
ta glóriæ ;
Aptatúrque facro, digna labó

ribus

Merces, laúrea vértici.
PATRI máxima laus, máxima
Fílio,

Sit par fancte tibi laus quoque
Spíritus,

Pœnas inter ovat fuas.
PERPESSIS tua jam fat crucia-

tibus
Commendáta fides, fufcipit
hóftiam,
Ceu mactata foret, Chriftus;
& ímpias

Ad Magnificat, Ant. 1. f.
Qui confitebitur me coram
hominibus, confitebor & ego
eum coram Patre meo qui in
cœlis eft. Matt. 10. 32.
Oratio ut infrà ad Laudes,
nifi fit propria.

AD OFFICIUM
NOCTURNUM.

Invitatorium, tiéntiæ & folátii, adorémus. Rom. 15.5. Pfalmus, Veníte. 2.

Hymnus.

cruces:

Nil tormenta movent; ore fe

rénior,

Et fidens animi, promptus ad CONECT

ómnia,

Deum pa * Veníte

>

ONFECTOR ictus fi tibi

défuit,

Nil inde laudi detrahitur tuæ:
Mortem volúntas antevértit;
Martyrium facit hæc volún-

tas.

O ter beátos! dura quibus pati
Pro Chriftiano nómine cónti-

git;

« AnteriorContinuar »