Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DIE XXXI.
In fefto

póftea miffus ad Atrébates: S. PAULINI,TREVIRENSIS epifcopi, & confefforis

quem ex Romána peregrina-
tióne reverténtem fufcepit
Fiacrius, & apud fe retinuit
aliquandiu, cum ipfo divínis
collóquiis vacatúrus.
Lectio iij.

sánguine conjunctus beátus Chillénus, à fancto Faróne

Iraculis illúftris, labénte féculo féptimo vitâ functus eft. Corpus ejus in Oratório fepultum manfit ad annum ufque millefimum ducentéfimum tricéfimum quartum, cùm fublatum è túmulo per Philippum, Meldénfem epíf copum, ibi veneratióni fidélium eft expófitum. Anno autem millefimo quingentefimo fexagefimo fecúndo ad Eccléfiam Cathedrálem tranflatum eft, ne in illud Calviniani pro more fuo impiè defævírent. Locus tamen fancti Anachorétæ veftigiis & converfatióne confecratus, magno populórum concurfu frequentári non défiit.

Oratio.

Ifericórdiam tuam, Dó

>

>

veniénte beáto Fiacrio, cleménter impénde; & nobis peccatóribus ipsíus propitiáre fuffragiis; Per Dóminum.

IN VESPERIS, fit Commemoratio S. Paulini epifcopi,& confefforis Chrifti, Ant. Qui confitebitur me, y. Dóminus, xix. Oratio, Deus, pro cujus nómine, xx.

Chrifti. Simplex. De Communi Confefforis Chrifti, xix.

Lectio iij.

Ex Athan. Hilar. Sulpit. Sev. &aliis.

Aulínus Aquitánus, vir, tefte fancto Athanafio, verè Apoftolicus, acerrimúfque fidei orthodoxæ defénfor adversùs impietatem Arianam, post sanctum Maximínum Trevirénfis Epifcopus creátus eft.Romam proféctus, mifit ad Athanafium Ursácii & Valéntis libéllum, quo illatárum fancto Præfuli injuriarum pœnitentiam profitebántur. Ad Arelatén sem póstea Synodum ab imperatoreConf tantio Ariano congregatam vocátus, nunquam addúci pótuit ut fanctum Athanafium condemnaret, & à veritáte Cathólica deviaret. Quare ipfum Conftantius relegavit in Phrygiam inter Montaníftas,

ad mortem fæpe

mutátis fatigavit exíliis. Is primus ex Occidentalibus in hac caufa vexillum confeffiónis éxtulit. Cùm annos quinque in exílio exegiffet, ibídem anno trecentefimo quinquagéfimo octavo defunctus eft vir beatæ paffiónis, ut fcribit fanctus Hieronymus in chró

nico.

COMMUNE

SANCTORUM.

Pars Eftiva.

COMMUNE fratres veftros de cunctis gén

tibus donum Dómino. APOSTOLORUM. In Duplicibus-majoribus, IN PRIMIS VESPERIS. R. Meffis quidem multa, opePfalmi de Feria. rarii autem pauci ; * Rogate Antiphona 1. toni. D. dóminum meffis, ut mittat Xiit Jefus in montem operários in meffem fuam. oráre, & erat pernóctans Luc. 10. 2. . Oráte ut respíin oratióne Dei. Et cùm ciat Dóminus pópulum fuum dies factus effet, vocávit dif- Ifraël. Judith 8. 32. * Rogácípulos fuos. Luc. 6. 12. 13. te. Glória. * Rogate.

E

4.

Ant. 6. F. Elégit duódecim

'Hymnus. Santol. Vict.

ex ipfis, quos & Apoftolos

nominávit. Luc. 6. 13..

Ant. 3. a. Vocávit ad fe quos vóluit ipfe ; & venérunt ad eum. Et fecit ut effent duódecim cum illo, & ut mitteret eos prædicáre. Marc. 3.

13. 14.

Ant. 8. G. Dedit illis virtútem & poteftatem fuper ómnia dæmónia, & ut languóres curarent. Luc. 9. 1.

Ant. 1. D. Ignobília mundi, & contemptibília elégit Deus; & ea quæ non funt, ut ea quæ funt deftrueret ; ut non gloriétur omnis caro in confpéctu ejus. 1. Cor. 1. 28. 29. Capitulum. Ifai. 66. 19. 20.

H
Ec dicit Dóminus: An-
Inuntiábunt glóriam meam
géntibus, & addúcent omnes
Pars Eftiva.

Cruces exércitûs,

ELESTIS aulæ

Sacri

Bifféna mundi lúmina
Olim futúri júdices.

[ocr errors]

MERSIS gravi caligine, Per vos dies renáscitur; Quos vanus error lúferat Illuftrat ipfa Véritas.

NON vi,nec armis mílitum, Fandi nec ullis ártibus ; Verbo fed irrífa Crucis, Chrifto rebélles fúbditis.

QUIBUS gemébat fúbditus, Rumpuntur orbis víncula: Jam gaudet excúffo jugo Liber Dei fub légibus.

>

VULGATA terris ómnibus,
Per vos Dei mystéria :
Sic veftra terris ómnibus
Præclára facta pérfonant.

UNI fit & trino Deo

Supréma laus,fummum decus,

De nocte qui nos ad fuæ Lumen vocávit glória. Amen.

. Magnificentiam glória fanctitatis tuæ loquéntur, R. Et mirabilia tua narrábunt. Pf. 144. 5.

Ad Magníficat, Ant. 5. F. Conftitues eos príncipes fuper omnem terram; mémores erunt nóminis tui: proptérea pópuli confitebúntur tibi in ætérnum. PS. 44.17. 18. Oratio ut in Proprio Sanctoru. [In Feftis Annualibus & per eorum Octavas ad Completorium, Ant. 1. a. Per manus Apoftolórum fiébant figna & prodigia multa. Act. 5. 12.

Ad Nunc dimittis, Ant. 5. a. Magnificábat eos pópulus: magis autem augebatur credéntium in Dómino multitúdo. Act. 5. 13. 14.

In fine Completorii dua di cuntur Orationes fub una conclufione, prima de Fefto, altera ut in Pfalterio, Véritas.] AD OFFICIUM

NOCTURNUM.

Invitatorium, Apoftolórum Magiftrum & Dóminum,*Veníte, adorémus. Joan. 13.13. Pfalmus, Veníte. pag. 2. Hymnus. Santol. Vict.UPREME quales arbiter Tibi miniftros éligis, Tuas opes qui vilibus Vafis amas committere !

S

HAC nempe plena lúmine Tu vafa frangi præcipis: Lux inde magna rúmpitur, Ceu, nube scissâ, fúlgura.

TOTUM per orbem núntii, Nubes velut, citi volant ; Verbo graves, Verbo Deo, Tonant,corúfcant, pérpluunt. CHRISTUM fonant: versa

ruunt

Arces fupérbæ dæmonum : Circùm tubis clangéntibus, Sic verfa quondam monia.

FAC, Chrifte, cœleftes tuba Somno graves nos éxcitent : Accénfa de te lúmina Pellant tenébras méntium.

UNI fit & trino Deo Supréma laus,fummum decus, De nocte qui nos ad fuæ Lumen vocavit glória. Amen.

Pfalmi de Feria. [In Annualibus Pfalmi dicun tur de Dominica in toto Officio: & fic in omni alio Communi.] IN I. NOCTURNO,

Ant. 1. f. Convocátis duó. decim difcípulis fuis, hos mifit Jefus dicens: Eúntes prædicáte, quia appropinquávit regnum cœlórum. Matt. 10.1.

5.7.

Ant. 2. D. Infirmos curáte, mórtuos fufcitáte, leprófos mundáte, dæmones ejícite: gratis accepíftis, gratis date.

Matt. 10. 8.

Ant. 3. E. Nihil tuléritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecúniam, neque duas túnicas habeátis. Luc. 9.3.

y. Sanctificámini, & eftóte fancti; R. Quia ego fum Dóminus Deus vefter.Levit.20.7. Pater nofter.

Benedictiones habentur poft Pfalterium.

Tres prima Lectiones de Scrip

tura occurrente.

[In Annualibus Lectiones pro pria: & fic in omni alio Communi.]

Poft 1.Lect. B. In viam géntium ne abiéritis; fed potiùs, *Ite ad oves, quæ periérunt domûs Ifraël. Matt. 10. 5.6. V. Difpérfæ funt oves meæ, eò quòd non effet pastor ; & factæ funt in devoratiónem. Ezech. 34. 5. * Ite ad oves.

Poft 2. Lect. R. Non vos me elegiftis; fed ego elégi vos; * Et pófui vos ut eátis, & fructum afferatis ; & fructus vefter máneat. Joan. 15. 16. y. Ego levávi manum meam ut vos, montes Ifraël, germinétis, & fructum afferátis pópulo meo. Ezech.36.7.8.* Et pófui vos.

Poft 3. Lect. R. Pater, ficut tu me misísti in mundum, & ego mifi eos in mundum : * Et † Pro eis ego fanctífico, meipfum, ut fint & ipfi fanctificáti in veritáte. Joan. 17. 18. 19. y. Sint ergo fancti, quia ego fanctus fum, Dóminus qui fanctífico eos. Levit. 21.8. * Et pro. Glória. † Pro eis.

IN II. NOCTURNO. Ant.4.E.In quamcunque domum intraveritis, dícite: Pax huic dómui; & fi ibi fúerit filius pacis, requiéfčet fuper illum pax veftra; fin autem, ad vos revertétur. Luc. 10. 5. 6.

Ant. s. a. Qui vos audit,

me audit ; & qui vos fpernit, me fpernit: qui autem me fpernit, fpernit eum qui mifit me,

Luc. 10. 16.

[blocks in formation]

Poft 5.Lect.. Nolite timére oppróbrium hóminum, & blafphémias eórum ne metuatis: * Salus autem mea in fempitérnum erit ; Ego, ego ipfe confolábor vos. Ifai. 51. 7.8. 12.y.Tradémini à paréntibus, & amicis, & morte afficient ex vobis ; & éritis ódio ómnibus propter nomen meum. Luc. 21. 16. 17.* Salus autem.

Poft 6. Lect. R.Cùm tradent vos,nolíte cogitáre quómodo, aut quid loquámini; * Non enim vos eftis qui loquímini, fed Spíritus Patris veftri, qui

lóquitur in vobis. Matt.10.19. 20. V. Spíritus meus in médio veftrum, nolíte timére. Agg.2. 6. * Non. Glória. * Non. IN III. NOCTURNO. Ant.3. g. Ite, ecce ego mitto vos, ficut oves in médio lupórum: Eftóte ergo prudéntes ficut ferpéntes, & fimplices ficut columbæ. Matt. 10. 16.

Ant. 7. a. Quicunque volúerit inter vos major fieri, fit vefter minifter; ficut Filius hóminis non venit miniftrári, fed miniftrare. Matt. 20. 26.28.

Ant.3. a. Cùm feceritis ómnia quæ præcépta funt vobis, dícite: Servi inútiles fumus; quod debúimus facere, fécimus. Luc. 17. 10.

[blocks in formation]

no vobis, ficut difpósuit mihi Pater meus regnum. Luc. 22. 28. 29. V. Dispósui testaméntum eléctis meis. Pf. 88. 4. * Et ego.

Poft 9. Lect. H. Ecce dedi vobis poteftatem fuper omnem virtútem inimíci: * Verúntamen in hoc nolíte gaudére; †Gaudéte quòd nómina vestra fcripta funt in cœlis. Luc. 10. 19. 20. y. Dabo vos in nomen & in laudem ómnibus pópulis terræ. Sophon. 3. 20. * Verúntamen. Glória. † Gaudéte. Te Deum.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »