Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1

2

que adúltimum terræ.A.1.8. Ant. 1. D. Ecce ego vobífcum fum ómnibus diébus, ufque ad confummatiónem féculi. Matt. 28. 20. Capitulum. Ephef. 4.11.12. Hriftus dedit quofdam quidem Apoftolos, quofdam autem prophétas, alios verò evangeliftas, álios autem paftóres, & doctores, ad confummatiónem fanétórum in opus ministérii, in ædificatiónem córporis Chrifti. Santol. Vid.

C

Hymnus.

QUE

UEM mifit in terras Deus, Ut morte nos fervet fuâ, Amóris hic fidos fui Vos éligit vicários.

OCCISUS Agnus à lupis, Vos mifit agnos ad lupos ; Mores ferínos éxuunt, Agni repentè de lupis.

QUA victimárum cædibus Tellus madébat impiis, Veftris eam fudóribus, Veftro piaftis sanguine.

Hoc rore facta pinguior, Quot illa fructus prótulit!

Quæ, quanta furrexit feges!

[ocr errors]

Et ifta nos feges fumus.

QUAM fi bonus refpéxeris, Qui das rigátis créfcere ; Fruménta nos cœleftibus Matúra condes hórreis.

UNI fit & trino Deo Supréma laus, fummum decus, De nocte qui nos ad fuæ Lumen vocávit glória. Amen.

V. Judicabunt jufti natiónes, R. Et dominabúntur pópulis. Sap. 3. 8.

Ad Benedictus, Ant. Y. D.* Vos qui fecúti eftis me, in regeneratióne cùm féderit Fi lius hóminis in fede majestátis fuæ, fedébitis & vos fuper fedes duódecim, judicantes duódecim tribus Ifraël. Matt. 19. 28.

Oratio in Proprio Sanctorum. AD HORAS, Antiphone de Laudibus Matutinis. Pfalmi de Feria.

"

AD PRIMAM, Ant. Jesus locútus eft. Capitulum,Regi feculórum. CANON,ut habetur poft Lec tiones Scriptura occurrentis: & fic in omni alio Communi. Ce tera ut in Pfalterio.

[In Feftis Annualibus per eorum Octavas ad Primam dicuntur dua Orationes fub una conclufione, prima de Fefto, altera de Pfalterio, Dómine Deus omnipotens : & fic in omni alio Communi. ]

AD TERTIAM, Ant. Præ dicáte.

Capitulum. Rom. I. S. PEr Jefum Chriftum accé

pimus grátiam, & Apoftolatum ad obediéndum fidei in ómnibus géntibus pro nomine ejus.

(

B. breve, Nos prædicamus *Chriftum crucifixum: .Nos prædicámus. y. Chriftum Dei virtútem, & Dei fapientiam. * Chriftum. Glória. R. Nos prædicamus. 1. Cor.1. 23. 24.

[ In Semiannualibus & intrà Octavas Annualium, BBBL.

brevibus adduntur duo Alle- . Sicut accepiftis · Jesum

Chriftum Dóminum, in ipso
ambulate, R. Radicáti, & fu-
perædificati in ipfo, & confir-
máti in fide. Coloff. 2. 6. 7.
A D VESPERAS.
Pfalmi de Feria.

Antiphona 8. toni. a. Njecérunt in Apóftolos manus, & pofuérunt eos in custódiam. Act. 4. 3.

IN

Ant. 2. D. Cæfis denun tiavérunt ne omníno loqueréntur in nómine Jefu. At. 5.40.

lúia: & fic in omni alio Communi.]

. Quod vidimus & audívimus, annuntiámus vobis, R. Ut & vos focietatem habeatis nobifcum. 1. Joan.1.3. Oratio ut in Proprio ad Laud. AD SEXTAM, Ant. Quorum remiféritis.

Pofui

Capitulum. 2. Cor. 5. 19. 20. Ofuit in nobis Deus verbum reconciliatiónis: pro Chrifto ergo legatióne fúngimur, tanquam Deo exhortánte per nos. Obfecramus pro Chrifto, reconciliamini Deo.

B. breve, Deus nos reconciliávit fibi* Per Chriftum: R. Deus nos. y. Et dedit nobis ministérium reconciliatiónis. Per Chriftum. Glória. R. Deus nos. 2. Cor. 5. 18.

V. Subjécit Dóminus pópulos nobis, R. Et gentes fub pédibus noftris. Pf. 46. 4. AD NONAM, Ant. Ecce ego. Capitulum. Ephef. 2.20.21. Fratres... eftis... fuperædificáti fuper fundamentum Apoftolórum, & Prophetárum, ipfo fummo angulári lapide Chrifto Jefu; in quo omnis ædificátio conftructa crefcit in templum fanctum in Dómino.

B. breve, Vocávit vos Deus *Per Evangélium noftrum. B. Vocavit. v. State, & tenéte traditiónes quas didiciftis. * Per Evangélium. Glória. . Vocavit. 2. Theff. 2. 13. 14.

Ant. 7. d. Ibant gaudéntes à confpéctu concílii, quóniam digni hábiti funt pro nómine Jefu contuméliam pati. Act. 5.41.

Ant. 8. c. Loquebantur ver bum Dei cum fidúcia : & virtúte magnâ reddébant teftimónium refurrectiónis Jesu Chrifti. A&. 4. 31. 33.

Ant, 3. a. Tradiderunt animas fuas pro nómine Dómini noftri Jefu Christi. Act.15.26. Capitulum. Hebr. 2.3.4. Cum initium accepiffet fa

Um

lus enarrári per Dóminum ab eis qui audiérunt, in nos confirmáta eft, contestánte Deo fignis & porténtis & váriis virtutibus, & Spíritusfancti diftributiónibus fecundùm fuam voluntátem.

In Duplicibus-majoribus, . Non funt loquélæ, neque fermónes, quorum non audiántur voces eórum. * In omnem terram exívit fonus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eórum,& + In fines orbis terræ verba eórum. Pf. 18. 4. 5. . Prædicavérunt ubique,Dómino cooperante, & fermónem

Ant. 4. E. Ufque in tempus fuftinébit patiens, & poftea reddítio jucunditátis. Eccli. 1.29.

confirmante,fequéntibus Ant. 8. G. Hæc eft grátia,

fignis. Marc. 16. 20. *In om-
nem. Glória. † In fines.

Hymnus, Cœléstis, ut in primis Vefperis.

y. Nimis honorificati funt amíci tui Deus B. Nimis confortátus eft principátus eórum, Pf. 138. 17.

Ad Magníficat, Ant. 1. D. In fundamentis duódecim (civitátis fanctæ Jerusalem) nómina duodecim Apoftolórum Agni, & cláritas Dei illuminávit eam, & lucérna ejus eft Agnus: & ambulábunt gentes in lúmine ejus. Apoc. 21. 14.

23. 24.

COMMUNE

UNIUS MARTYRIS. IN PRIMIS VESPERIS. Pfalmi de Feria, Antiphona 1. toni. f. I quis venit ad me,& non odit animam fuam, non poteft meus effe difcípu lus. Luc. 14. 26.

S

Ant. 2.D. Qui volúerit animam fuam falvam facere, perdet eam; qui autem perdiderit animam fuam propter me, & Evangélium, falvam faciet eam. Marc. 8. 35.

Ant.5. a. Qui vícerit veftićtur veftiméntis albis, & non delébo nomen ejus de libro vitæ. Apoc. 3. S、

fi

propter Dei confcientiam súftinet quis triftitias, patiens injústè. 1. Petr. 2. 19. Capitulum. 1. Petr. 4. 15. 16.

Emo veftrum patiatur ut homicída, aut fur, aut malédicus, aut alienórum appetitor fi autem ut Chriftianus,non erubefcat; gloríficet autem Deum in ifto nómine.

:

In Duplicibus - majoribus. R, Beátus vir qui fuffert tentatiónem, quoniam * Cùm probátus fúerit, + Accipiet corónam vitæ quam repromifit Deus diligéntibus fe. Jac. 1. 12. V. Si in probatióne fúerit, coronabitur; fi in tribulatióne fúerit, liberábitur. Tob. 3. 21. * Cùm probátus. Glória. + Accipiet.

EX

Hymnus. Santol. Vict. X quo falus mortalium,. Fluxit facer Dei cruor, Homo redémptus æmulum Deo litávit fanguinem. NON jam crucis Chrifti pudet; Quin furgit ingens glória, Deum fatéri mórtuum, Pro mórtuo mori Deo. Hoc ifte plenus Spíritu Ridet minas, ridet neces, Tuâque fretus déxterâ, Tibi, Redémptor, mílitat. PARATA fpectans præmia, Secúrus ad poenas volat; Sic pugnat, ut fperet mori,

[ocr errors]

Hymnus.

..

Et morte mortem vincere.

UNUS tot armatas manus Stupénte laffat júdice; Et tortus ipfis qui cadit, Torquéntibus fit fórtior.

DA, Chrifte, tanti mílitis Aquare facta fórtia: Da fuftinere pro tuo, Quodcunque durum,nómine. ETERNE tu Verbi Pater; Ætérne Fili, par Patri; Et par utrique, Spíritus ; Tibi, Deus, fit glória. Amen. V. Vincénti dabo édere de ligno vitæ, R. Quod eft in paradífo Dei mei. Apoc. 2.7.

Ad Magnificat, Ant. 5. F. Qui vícerit, dabo ei fedére mecum in throno meo ; ficut & ego vici,& fedi cum Patre meo in throno ejus. Apoc. 3. 21. Oratio infrà ad Laudes Matutinas, nifi fit propria.

Si eodem die occurrat commemoratio alterius Martyris, fiet per Antiphonam ad Benedíctus &.ex Laudibus: quod fervatur in omni alio Communi.

[In Annualibus ad Completorium, Ant.7. d. Qui vícerit, non lædétur à morte fecúnda. Apoc. 2. 11.

Ad Nunc dimittis, Ant. 1. a. Qui vícerit, ero illi Deus, & ille erit mihi filius. Apoc.21.7. AD OFFICIUM

NOCTURNUM.

Invitatorium, Deum patiéntiæ & folatii, * Veníte, adorémus. Rom. 15. 5. Pfalmus, Veníte. 2.

Santol. Vid.

ELIX morte tuâ, qui cruciátibus

Cœlo difficilem rúmpere amas

viam,

Et fignáre cruóre,

Quam Chrifto déderas fidem. PoNIs victa quibus deficeret fides?

Tu pœnas ávidâ mente præóc

cupas :

Cui non fufficit una, Ambis innúmeras neces. Te pro lege fua magnanimum

Te

mori, Chriftus púgilem fpectat ab æthere; Ne fuccumbere poffis, Tecum prælia fústinet. ET nos delícias, vana per ótia, Gens infida Deo, quærimus anxii :

FELI

Quid torpémus ? inértes Sanguis Martyris éxcitat. SEMPER máxima laus ingénito Patri ; Semper laus génito máxima Fílio ; Sacri nexus amoris,

Sit laus par tibi, Spíritus.

Amen.

Pfalmi de Feria.

IN I. NOCTURNO. Ant. 1. a. Fili, fta in justítia & timóre, & præpara animam tuam ad tentatiónem. Eccli.

2. I.

Ant. 2.D. Conjungere Deo, & fuftine; quóniam in igne probátur aurum, hómines verò receptíbiles in camíno humiliationis. Eccli. 2. 3. S.

Ant. 3. E. Qui confidit in pavébit; quóniam ipfe eft fpes Dómino, & erit Dóminus fi- ejus. Eccli. 34. 16. dúcia ejus, non timébit cùm vénerit æftus. Jer. 17. 7. 8.

. In tentatióne Deus illum confervabit, R. Et liberabit à malis. Eccli. 33. 1.

Lectiones de Script.occurrente. Poft 1. Lect. R. Fili, omne quod tibi applícitum fúerit, accipe; &* In dolóre fúftine, & in humilitate tua patiéntiam habe. Eccli. 2.4. V. Qui fuftinúerit in finem, hic falvus erit. Marc.13.13. *In dolóre.

Poft 2. Lect.Non dedit nobis Deus fpiritum timoris, fed virtútis ; *Noli itaque erubéfcere teftimónium Dómini. 2. Tim. 1. 7. 8. y. Noli timére, quóniam tecum eft Dóminus Deus tuus. Jofue 1. 9. *Noli ítaque.

Poft 3. Lect. R. Labóra ficut bonus miles Chrifti Jefu, *Nam & qui certat in agóne, + Non coronatur nifi legitimè certaverit. 2.Tim.2.3.5.7.Efto vir fortis,& præliare bella Dómini. 1. Reg. 18. 17. * Nam. Glória. † Non coronatur.

IN II. NOCTURNO. Ant.7. a. Certa bonum certamen fidei,apprehénde vitam ætérnam, in qua vocátus es. 1. Tim. 6. 12.

Ant.8.G.Confortáre,& efto robuftus: Dóminus ipfe erit tecum; non dimíttet,nec derelínquet te. Deut. 31. 7.8.

Ant. 4.E. Qui timet Dóminum, nihil trepidabit, & non

y.Confirmátum eft cor ejus, non commovébitur R. Donec defpíciat inimícos fuos. Pf. 111.8.

Lectiones in Proprio Sanctoru. Poft 4. Lect. R. Ne paveas irruéntes tibi poténtias impiórum; * Dóminus enim erit in latere tuo, & cuftódiet pedem tuum ne capiáris. Prov. 3. 25. 26. . Scio tribulatiónem tuam,nihil horum tímeas quæ paffurus es. Apoc. 2.9.10. Dóminus.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »