Demosthenes, Volumen2

Portada
Whittaker and Company, 1868
 

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Pasajes populares

Página 113 - ΠειραιεΙ, οτ' αυτόν ουκ ειατε πρεσβεύειν, βοώντα ως εϊσαγγελεΓ με και γράφεται και ιού ίου. καίτοι ταύτα μεν εστί μακρών και πολλών αγώνων και λόγων αρχή, εκείνα δε άπλα και δυ...
Página 69 - ... αυτών των πεπραγμένων, μάλιστα μεν, ει οίον τε, άποκτείνατε, ε'ι δε μη, ζ,ώντα τοις λοιποΐς παράδειγμα ποιήσατε. σκοπείτε δη τον υπέρ τούτων 20 ελεγ·χον, ως δίκαιος εσται, μεθ
Página 307 - ... φονικοί τους μεν εκ προνοίας άποκτιννύντας θανάτω και άειφυγία και δημεύσει των υπαρχόντων ζημιοΰσι, τους δ' ακουσίως αιδεσεως και φιλανθρωπίας πολλής ηζίωσαν.
Página 117 - Ο και ά^δές εμοί και τούτω γέγονεν εις την ημέραν ταύτην ουδέν, ούτος εκτρέπεται με νυν απαντών, αφ* ου προς Φίλιππον άφΐκται, καν άναγκασθ·τ) που συντυγεϊν, άπεπηδησεν ευθέως, μη τις αυτόν ΙΟΎ) λαλοΰντα έμοί. μετά δ' Αίσχίνου περιέρχεται την άγοραν κύκλω και βουλεύεται.
Página 59 - ... εστί δε και ταύτα πάντα κατηγορήματα τούτου, ει γαρ η τοις άλλοις αγαθών αιτία τοσούτων πραγμάτων και ταραχής ημίν αιτία γεγονε, τί 10 βαυμάσΐ ήλίκο] ' βοιηβ \νοηάβΓία11^ ρονεΓ-
Página 39 - Ιπαγγέλλεσθαι, ωστ' ουδ' ειδέναι φησί τί 10 54 αν ποιων ΰμΐν "χαρίσαιτο. άλλ' ούτος ην ό λέγων υπέρ αυτού και ΰπισχνούμενος. προς δε τους παρά τούτου λόγους ώρμηκότας λαβών υμάς ό Φιλοκράτης, εγγράφει τοΰτ...
Página 19 - ... ό Αισχίνης τραγωδιών τε υποκριτής γενόμενος και γραμματεύς της πόλεως, ήτις ην ευτελής υπηρεσία, ύστερον μεντοι 5 των ρητόρων εις εγενετο, καΐ περί της ειρήνης προς Φίλιτητον ίπρίσβΐνσΐ.
Página 122 - Σόλωνος δν εΤπε λόγον σκέψασθε. €φη γαρ τον πόλωνα άνακεΐσθαι της των τότε δημηγορούντων σωφροσύνης παράδειγμα, εΐσω την χείρα έχοντα. άναβεβλημένον, επιπλήττων τι και Χοιδορούμενος τ$ τον 10 Τιμάρχου προπετεία.
Página 302 - ... εγώ την επί των Ιδίων δικών πλεονεξίαν άφείς τ$ πόλει παραχωρώ της τιμωρίας, καί τούτον είλόμην τον αγώνα άφ' ου μηδέν εστί λήμμα λαβείν έμοί, χάριν, ου βλάβην δηπου τοντ' αν εικότως ενέγκοι μοι παρ υμών.
Página 311 - ... λόγος υμάς ούτος αίτιος εσται. πολύ δη μάλιστα πάντων τούτω τω λόγω προσέχειν νμας δει, και μνημονευσαι τούτον, καί 20 34 προς έκαστοι/ άπαντάν, όταν ούτος λέγη.

Información bibliográfica