Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

carne , caro eft : quod natum eft ex Spiritu , Spiritus eft.

Ad rei navirarem obstupuit Nicode. Hoid.v.4. mus. Quomodo , inquiebat, poteft homa

nasci, cum fit fenex ? Numquid poteft in vena trem matris fuæ iteratò introire , & renasci? Non mireris, reponit Chriftus, quia dixė tibi : Oportet nasci denud. Spiritus abi vult Spirat, & vocem ejus audis; fed nescis unde veniat, aut quò vadat.... Tu es Magister in Ifraël, ob hæc ignoras ? Confidentem nja miùm LegisDoctorem hîc Christus incre. pat simul & instruit. Non aliam quàm carnis novam generationem ac nativita. tem , ex verbis Chriftianimo fibi effinge. bat Judæus hoino carnalis : novam autem spiritûs regenerationem, docendo Christus proponit & aftruit. Superbam Doctoris Legis ignorantiam sanando cara

pit, & ad humilitatem disponit , ut ani. 1.1.0982, madvertit sanctus Augustinus Tract. 1*. 106. in Joan. Non ipsi tamen infultat ; aut si

insultar, tanquam indocto infultat , ut deponat superbiam.

Quam Nicodemus ignorabar, vel non credebat, Christo annunciante, pararam ac præsentem spiritûs renovationem & regenerationem, hanc nihilominus non modo ut poffbilem , sed & aliquando fu.

I 2.

[ocr errors]

turam, Nicodemus, cùm eller in Lege peritus, ignorare non debuerat. Nonne apud Ezechielem prophetico spiritu fcriptum legerat; Effundam super vos aquam Ezech o. mundam, & mundabimini ab omnibus inqui- 36. . 25. namentis veftris..... Et dabo vobis cor novun

E$ 16. & Spiritum novum ponam in medio veftri, da auferam cor lapideum de carne vetra, do dabo vobis cor carneum ? Nonne Pfaltes Regius cecinerat, Emittes Spiritum tuum & fal. 1032 creabuntur , & renovabis fáciem terræ ? Quæ o.36. certè non de aliâ, quàm de interiori fpiritûs renovatione, per gratiam animis infundendam, intelligere debuiller Legis Doctor; maximè cùm fimile quoddam, quamquam rude adhuc, apud fuos do. mesticum ac familiare renovationis veftigium præ oculis haberet, in iis scilicer qui à cultu falsorum deorum conversi Legi Mosaïcæ nomen suum dabant: tot enim illi præviis ritibus , cæremoniis , lo. tionibus ac baptismatibus mundabantur, præparabantur ac præformabantur ad veram Dei Religionem, ut novi quali homines, &, ut loquitur fanctus Petrus, ficut modò geniti' infantes haberentur. Epipi,

Ex his, maximè verò ex decretoriâ iftâ 2. v. 3. & apertâ Chrifti fententiâ , Nisi quis re. Foan.3. 25. natus fuerit ex aqua da Spiritu fan&to, non

ā iiij

[ocr errors]

quam poflit

poteft introire in regnum Dei, intelligitis haud dubiè , dile&tiffimi Candidati , tantam effe Baptismatis necessitatem, tam strictam & univerfalem illius percipiendi legem omnibus impofitam eile, ur sine il, lo, aut faltem,cercis in casibus, fine ipsius voto ac defiderio, nullus ad vitam æternam & Regaum cæloruin pervenire ula

Verùm,proh dolor : quo major & apertior tam falutaris remedii neceffitas, co major in cà impugnandâ dæmonis,falutis humanæ invidi obtre&atoris, furor & impetus; eo major & Hæreticorum, quos vel à primis Ecclefiæ temporibus fuscitavit, ad quidlibet audendum projecta te.

meritas. Nuper, inquiebat Tertullianus Page 114. Lib. de Baptismo c. 1. conversata ific qua.

dam de Caïaná hærefi vipera venenatilima, doétrina sua plerofque rapuit, imprimis Baptifmum deftruens....nam ferè viperæ & afpis des , ipfique reguli ferpentes arida & inaquos fečtuntur.

In eodem luto bæliffe fanaticam quamdam feminam, Quintillam nomi.

ne, observat ibidem Tertullianus. QuinBid. tilla, inquit , monftrojihma, cui nec integre

quidem docendi jus crut,optimè norat pisci. falas necare , de aqua auferens. Quanta vis

A.

eft perverfitatis , addit ibidem , ad fidem la. befačtandam , vel in totum non recipiendam, ut ex his eam impugnet, ex quibus conftat. Quod verò fuerit antiquiffimi hujus erro. ris fundamentum , si nosse vultis, Cand. dile&.eumdem audire Tertullianum, jam tum, fæculo nempe fecundo, Novato. rum noftrorum errorem circa fidem ju. stificantem , in veteribus Hæreticis con. fodicntem : Sic ergo , ait Tertullianus eo. 16.7. 119, dem Lib. cap. 13. fceleftislimi illi provocant c. quæstiones. Adeo dicunt, Baptismus non neceßarius , quibus fides fatis eft : nam de Abraham nullius aquæ nifi fidei Sacramento Deo placuit. En erroris fundamentum, Sed, reponit Tertullianus, in omnibus pom feriora concludunt, es fequentia antecedensibus prevalent. Fuerit falus retrò per fidem nudam ante Domini paffionem & refurre&tiga nem : at abi fides axéta eft credendi in nati. vitatem, passionem , refurreétionemqxe ejus, addita eft ampliatio Sacramento , obfignatio Baptismi, vestimentum quodammodo fidei, qua retro erat nuda, nec poteft jam fine fua lege. Lex enim tinguendi impofta eft, & for. ma praefcripta:Ite docete omnes nationes tina guentes eas in nomine Patris, & Filii, de Spiritûs fanéti. Huic legi collata definitia 8f: Nifi quis renatus fuerit ex aqua & Spin

[ocr errors]

ritu, non intrabit in Regnum cælorum. ObArinxit fidem ad Baptismi necesitatem.

Totum porro illud antiquissimarum viperarum inortiferum ac letbale virus haustum in se transfuderunt posterio. rum temporum perditissimi Sociniani. Docent illi 1°. Christum Apostolis verum non dedisse baptisandi mandatum ; atque verba ista, Euntes docete, baptisantes &c. exponenda esse,non de aquæ Baptismo, sed de solâ instructione ac doctri

, quæ instar aquæ sordes animæ mun. dat & abstergit. 20. Apoftolos nihilominus, etfi non jussos, ritem baptisandi convenien. ter usarpaße, tùm quia populus Judæus cære. moniis valde dele&tabatur , wi pote in illis quafi enutritus & educatus ; tum quia Baptismi cæremonia à magni nominis magneque au&toritatis viro , nempe foanne , jam antea introdu&ta , magnoque applaufu ab omnibus recepta fuerat ; iim denique quia aptiffima erat ad adumbrandum Chriftianorum officium ac ftatum : unde conveniens fuit viros hujus ætatis per Baptismi cæremoniam christiano Religioni adscribi. Verba sunt Volkelii L. 6. de verâ Religione cap. 14. 3o. docent baptisandi præceptum (si tamen præce. ptum vocant) univerfale non fuiffe , ab omnibus in perpetuum observandum ;

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »