Imágenes de páginas
PDF
EPUB

THEOLOGICÆ
DE SACRAMENTIS
BAPTISMI

ET
CONFIRMATIONIS,
QUAS IN SCHOLIS SORBONICIS HABUIT

HONORATUS TOURNELY,
Sacræ Facultatis Parifienfis Doctor, Socius Sorbonicus,

Regius & Emeritus Professor , Sacrosanctæ Capella
Regii Palatii Parisiensis Canonicus.

Collegii

Colonia

Soc.Iesu,

1730.

PARISIIS,

Apud Viduam RAYMUNDI MAŽ IE RES , &

JOANNEM-BAPT. GARNIER, Reginæ Typographos
& Bibliopolas, viâ Jacobæâ , lub ligno Providentiæ.

M. DCC XX VII.
Cum Approbatione o Privilegio Regis.

110.7.357

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Star Todduidఓ లేడిలేటటం
THEOLOGIÆ CANDIDATIS

PRÆFATIO.
Vin

IDISTIS, dile&illimi Candidati,

in Prælectionibus, quas de Sacra. mentis univerfim consideratis emifimus, quæcumque pertinent ad originem , caua las, naturam, vim & efficaciam , affectio. nes & proprietates omnium Sacramentorum Christi: vidistis quàm liberalia. munificâ manu Deus Optimus præsentif sima nobis salutis remedia dispensaverit. Unicuique ætati idonea & quasi propria destinavit : Nam quia omnis atas peccato T.1.7.349 eft obnoxia , inquit S. Ambrosius L. 2. de C. Abrah. c. 11. n. 81, ideo omnis vetas Sacras mento idonea, Causam & rationem ab ipso fonte reperic S. Irenæus L., cap. 22. aliàs 39. Dominus , inquit, omnés venit per few pag.147. metipfum salvare ::omnes, inquam, qui per *. 4. eum renafcuntur in Deum, infantes & par. vulos, & pueros, & juvenes, en seniores. I deo per omnem venit ætatem, infantibus infans faftus fančtificans infuntes ; parvulis, par. vulus coro

[ocr errors]

Er verò varias humanæ vitæ parces live periodos animo percurrice, dile&tissimi Candidati , nulla profectò vobis videbitur cælestibus auxiliis vacua, nulla di. vinæ providentiæ curâ, & fpirituali Sacra

mentorum ope ac præsidio deftituta. Per T.13.Cone, Baptismum enim, ait S. P. Eugenius Arme7.534. E, nos inftruens , Spiritualiter renascimur ; per

Confirmationem augemur in gratia , da roboramur in fide : renati autem & roborati, nutrimur divinâ Eucharistia alimonia. Quòd fi per peccatum agritudinem incurrimus anima, per Pænitentiam spiritualiter sanamur; spi. ritualiter etiam & corporaliter, prout anima expedit , per extremam unétionem: per Ordinem verò Ecclefia gubernatur & multiplicater spiritualiter: per Matrimonium corpora. liter augetur. Septem ifta funt divinæ gratiæ nobis communicandæ organa & in. strumenta , quæ vobis, Deo aspirante, fi. gillatim exponere medicamur, in abfol- . vendo qui nobis reliquus superest, noftrarum, quas promisimus, Prælectionum Theologicarum cursu.

Primus ad Religionem Christi aditus, Baptismus est; cæterorum Sacramentorum janua idcirco nuncupatus. Primus militiæ christianæ gradus , Confirmatio : per Baptismum illustrati, fidem Christi suscipimus ac folemnicer profitemur ; per Confirmationem induci virtute ex alto, strenuè ac constanter eamdem defendi. mus. Per Baptismum ad novam vitam renascimur; per Confirmationem armamur ad prælium. In Baptismo filii Dei, & hæredes Christi ; in Confirmatione Christi milites, fideique vindices ac defensores conftituimur. Æquo passu incedunt duo hæc infantiæ ac militiæ chri. ftianæ priora Sacramenta: at non eodem necessitatis gradu. Quippe ut in corpo- . rali vitâ prius eft hominem nasci ac vive. re; ita & in vitâ fpirituali primum ac potissimum est , hominem interiùs renafci ac regenerari. Faltus eft primus homo Adam in animam viventem, ait Apoftolus, novilimus Adam in fpiritum vivificantem.... 1. Cor. 1S. Primus homo de terra , terrenus ; secundus ho. o. 45. mo de cælo, cæleftis. Et ficut, pergit idem Apostolus, in Adam omnes moriuntur, fic ibid. 2. 2.2. in Chrifto omnes vivificabuntur. Quâ porro viâ ad novam illam ac planè mirabilem vitam pervenitur , nisi per Baptismum ? Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis ad T4. }. do renovationis Spiritûs fanéti. Atque ut" so Christus ipse pronuntiat, Nisi quis renatus Joan. 3. v. fuerit ex aqua & Spiritu fanéto, non poteft s. introire in regnum Dei. Quod natum eft ex

زii 1

« AnteriorContinuar »