Imágenes de páginas
PDF
EPUB

juftitia fontem diligere incipiunt. Quibus verbis neceffariæ difpofitiones tres diftinctè & ordine proponuntur: primùm fides, eique conjunctus divinæ juftitiæ timor: deinde fpes per Chriftum tertiò, ipfa dilectio, fed tantùm incipiens. Quarum difpofitionum fi quis vel unam detraxerit, tanti Concilii integram perfectamque doctrinam truncaffe judicetur.

X.

"

ftitiæfontem,

26.

Quid fit autem illud, quòd Deum Quid fit di tanquam omnis juftitia fontem diligere ligere Deum incipiant, facilè intelliget, qui illam ut omnis ju juftitiam, quæ Deus eft, per fe ac eodem cap. propter fe diligendam, ac nobis com- vi. Seff. vi. municandam per Chriftum, nofque efficienter juftificantem confideraverit,quemadmodum ait Paulus: Ut fit Rom. 1117 ipfe juftus, & juftificans eum qui eft ex fide Jefu Chrifti. Diligitur ergo Deus ut fons juftitia, cùm diligitur, ut juftus atque juftificans: quam juftitiam nos efurire ac fitire oportet, dicente Domino: Beati qui efuriunt & fitiunt Matti ▾. juftitiam, atque inde præparari ad juftitiam capeffendam, cùm eam efurire & fitire pœnitentes incipimus: quod eft piæ & fanctæ dilectionis.

R

XI.

initium, juftificandis hominibus penitùs neceffarium : ne fcilicet, quod ait idem Apoftolus: Ignorantes juftiRom 3 tiam Dei, quâ ipfe juftus eft, arque juftificans; & fuam, id eft operum ac meritorum fuorum, volentes conftituere, juftitia Dei non effent fubjecti Quâ voce jubemur veræ juftitiæ fub jacere liberâ voluntate, & in eam confentire; quod fine aliquo incipientis faltem dilectionis voluntario ac libero motu effe non poterat. Stante ergo illo, fideique ac fpei. Continuatio diftinctè fuperaddito, incipientis di-x codem ca- lectionis fenfu, quid indè confequatur, facra Synodus docet his verbis:: Ac proptereà (eo fcilicet quòd Deum juftitiæ fontem diligere incipiant). moveantur adversùs peccata per odium aliquod & deteftationem, hoc eft per eam pænitentiam quam ante baptifmum‹ agi oportet; ut inde exoriatur peccati odium & deteftatio, quòd auctor juftitiæ Deus diligi ac placere incipiat: quâ in re fita eft illa pœniten-tia, fine quâ præviâ neminem juftifi cari poffe, aut unquam juftificari potuiffe, conftat.

pite vi. feff.

VI,

[ocr errors]

Summa autem hujus rei eft, quod homo peccator, poft peccata commiffa, hoc eft, poft tot dicta, facta, & concupita contra legem æternam; in quo, poft B. Auguftinum, omnes Theologi rationem peccati conftituunt: jam incipiat convertere fe ad ipfam juftitiam, quæ Deus eft, hoc eft, ad legem æternam, quæ eft fuper omnia, ac præfidet rebus humanis ; nec tamen ei perfectè conjungi, qui eft ipfe juftificationis effectus; fed tamen ad eam affurgere, eamque rebus omnibus velle anteponere: unde incipit quæri & reduci ille ordo, , quem, eodem Auguftino tefte, Lex aterna obfervari jubet, perturbari

vetat.

XII. Continuatio

Subdit fancta Synodus: Denique dùm proponunt fufcipere Baptifmum > ex eodem ca-inchoare novam vitam, & fervare di- pite: ubi de vina mandata : quod confirmat fan- propofito im. plendi manta Synodus, etiam relato hoc data. Chrifti mandato: Euntes docete omnes Matt. gentes, &c. Docentes eos fervare omnia 19. 20. quacunque mandavi vobis: quò fiat etiam illud: Preparate corda veftra 1. Reg. YII

XXVIII.

Domino..

34

Eft igitur, tefte Scripturâ facrâ, Synodo interprete, omninòneceffarium quo ad juftificationem homines præparentur, ut corde gerant non inane, fed firmum ac verum propofitum fervandi omnia mandata quæcunque Chriftus impofuit: quibus omnibus maximè comprehendi primum illud ac maximum omnium mandatorum, quo Dominum Deum noftrum diligere toto corde, totâ mente, totis viribus, hoc eft propter ipfum ac fuper omnia jubeamur, nemo fanus negaverit. Hujus ergo tanti præcepti, nifi quis veram ac finceram executionem & obfervationem firmo propofito intendat, nec fervare mandata, omiffo omnium maximo, nec juftificari vult: ut profectò conftet, juftificationis propofitum nullum effe poffe, nifi cum verâ Dei fummè ac fuper omnia diligendi voluntate conjunctum: quo fanctæ dilectionis faltem aliquod initium continetur nec fruftra Synodus nove vite inchoanda propofitum ineffe oportere decernit, quod mox fuo loco

ex ejufdem Synodi sententiâ perpendemus. An autem fine aliquo incœptæ & inchoatæ dilectionis initio ftare poffit voluntas implendi divini de fummâ dilectione mandati, certiffimè credimus dubitare poffe ne

minem.

XIII. Idem ex cap

feffionis v1.

& ex can.x1

Hæc ex fexto capite fexta feffionis.Septimum verò fic incipit: Hanc v11. ejufdem difpofitionem, feu præparationem juftificatio ipfa confequitur; que non est fola peccatorum remiffio, fed & fandificatio & renovatio interioris hominis per voluntariam fufceptionem gratie & donorum, unde homo ex injufto fit jufus, & ex inimico amicus. Nemo ergo vereatur, ne præmiffæ à Concilio tot ac tantæ difpofitiones ac præparationes juftificationem contineant; cùm eadem Synodus apertè præcaveat ne id fentiamus, ac monitos nos velit, has effe præparationes ac difpofitiones tantùm, quas ipfa juftificatio confequatur.

Jam, illa verba perpendant: Juftificatio non eft fola peccatorum remiffio, fed & renovatio interioris hominis per voluntariam fufceptionem gra

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »