Imágenes de páginas
PDF
EPUB

*

Sicut locútus eft ad patres noftros, A'braham, & fémini ejus in fécula. Ant. & Oratio conveniens ut in Proprio de Tempore; & in fine,

. Dóminus vobifcum R. Et cum fpíritu tuo. y. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias.

[ocr errors]

diebus Dominicis non additur
alia Commemoratio: in aliis
verò Ecclefiis quæ non funt
fub invocatione B. Marie,
poft prædictam Commemora-
tionem, fit Commemoratio
Patroni Titularis Ecclefia
per Antiphonam, Verfum &
Orationem propriam.
Deinde repetitur,

Oratio.

C

Oncéde nos famulos tuos, quæfumus, Dómine Deus, perpétuâ mentis & córporis fanitáte gaudére; & gloriósâ beátæ Mariæ femper virginis interceffióne à præfénti liberári triftitia, & ætérnâ pérfrui lætitia. Per Chriftum Dóminum noftrum. B. Amen.

(In Metropoli verò, & in Ecclefiis qua funt fub invo. catione B. Maria; Per Dóminum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivit, &c.)

In Ecclefia Metropolitana

Si que occurrat Commemoratio,hoc loco fit.Deinde Commemoratio de fancta Maria.

Per Annum, Ant. Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna, qui potens eft. Luc. I. v. 48. 49.

V. Sanctificávit tabernáculum fuum Altiffimus

R. Deus in médio ejus. Pfal. Miferére.

45. v. 5. 6. Orémus.

. Dóminus vobifcum. R. Et cum fpíritu tuo. . Benedicámus Dómino. R. Deo grátias.

AD COMPLETORIUM. V. Convérte nos, Deus falutáris nofter; R. Et avérte iram tuam à nobis. Pf. 84.4. Deus in adjutórium, &c. Per Annum, Ant. 8. g.

Pfalmus 4.

Um in vocárem exaudívit me Deus justítiæ meæ : in tribulatióne dilatásti mihi.

C

Miferére mei, * & exáudi oratiónem meam.

Filii hóminum úfquequò gravi corde?* ut quid dili gitis vanitátem, & quæritis mendácium?

[blocks in formation]

Sacrificáte facrificium juftitiæ, & fperate in Dómino;* multi dicunt: Quis ofténdit nobis bona?

[blocks in formation]

Veruntamen óculis tuis confiderábis, * & retributiónem peccatórum vidébis.

Quóniam tu es, Dómine, fpes mea; * Altiffimum pofuifti refúgium tuum.

*

Non accédet ad te ma lum, & flagéllum non appropinquabit tabernáculo tuo.

Quóniam A'ngelis fuis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis.

In mánibus portábunt te, ne fortè offéndas ad lápidem pedem tuum.

Super afpidem & bafilif cum ambulábis,& concul cábis leónem & dracónem.

[blocks in formation]

Benedicat te Dóminus ex Sion, qui fecit cœlum &

*

Per Annum

Ant. 6. F

terram.

Ant. Miferere mei, Dómi- Nuuum, Dómine, * fe

In manus tuas.
Canticum Simeonis. Luc.2.29.
Unc dimittis fervum

ne, & exáudi oratiónem
meam. Pfal. 4. 2.

cúndùm verbum tuum in pace.

Per Annum etiam in Feftis hac die occurrentibus, › nisi aliter notetur.

Quia vidérunt óculi mei, * falutáre tuum.

Quod paráfti, ante fåciem ómnium populorum. Lumen ad revelatiónem Géntium, * & glóriam plebis tuæ Ifraël.

Ant. In manus tuas comméndo fpíritum meum,redemífti me, Dómine Deus veritátis. Pfal. 30.6.

y. Dóminus vobifcum. R. Et cum fpiritu tuo. Orémus. Oratio. Ifita, quæfumus, Dómine, ,habitatiónem noftram, & omnes insídias inimici ab ea longè repélle; A'ngeli tui fancti hábitent in ea, qui nos in pace cuftódiant & benedictio tua fit fuper nos femper. Per Dóminum. B. Amen.

"

Capitulum 1.Theff. 5. 5. 6. Os filii lucis eftis & Vo filii diéi non fumus noctis, neque tenebrárum: igitur non dormiámus ficut & céteri, fed vigilémus & fóbrii fimus.

R. Deo grátias. Per Annum.

Hymnus. IEM facrátum,Cónditor, Quo das tibi quiéfcere; Quo te fepulcro fúfeitas ; Quiéta nox fac óccupet.

D

IN nocte, noftra fit quies
Legem tuam revólvere;
In otio, fit máximum
Laudáre te negotium.

IN mente fis, ut cógi

tem;

In corde fis, ut diligam;
In te movémur, & fumus;
Sit vita per te, fit falus.

NOCTURNA per filéntia,
Sit laus Patri, laus Filio;
Qui noftra pax es, & quies
Sit par tibi laus, Spíritus.

Amen.

y. Custódi me, Dómine, ut pupillam óculi, R. Sub umbra alárum tuárum prótege me. Pf. 16. 8.

.

y. Dóminus vobifcum.
R. Et cum fpiritu tuo.
y. Benedicámus Dómino.
R. Deo grátias.

y. Benedicat & cuftódiat nos omnipotens & miféricors Dóninus Pater, & Filius, & Spiritus fanctus. . Amen.

Ad Completorium in feftis Beata Maria Virginis, Octa

[ocr errors]

Sit laus Patri, laus Filio, Qui noftra pax es, & quies, Sit par tibi laus, Spíritus. Amen.

is, & quando fit de ea Officium in Sabbato.

Hymnus.

V1

IRGINEIS titulis matris quæ jungit honóres, Hac natos foveat nocte benigna fuos. FU'LGIDA ftella maris, fecli dùm mérgimur undis, Sit lux in tenebris, & benè fida quies. Si fopor obrépit, cafti fac mater amóris

Cor vigilans uno fpiret amóre Dei.

O Regína potens própiùs res áfpice noftras;

Dicáris pópuli vita falúfque tui.

GÓRIA fumma Patri, compar fit glória Nato, Quo péperit Virgo glória Spirítui. Amen. Per Annum. In Feftis Sanctorum Semiduplicibus & fisprà.

Hymnus.

Sancti fuis nos ádjuvent, Ut quos adóptas filios Curâ patérná prótegas.

AD fancta proni tóllimus In nocte palmas fupplices; Donis, quibus nos múneras Grates tibi repéndimus.

Tu de Sion nos réípice. Corpus tibi fac fübditum, Fac cafta mens te cógitet, Hoftémque per te cómprimat. NOCTURNA per filéntia,

[blocks in formation]

ces,

Noxas ut omnes ámputes,
Et ore te canéntium
Laudéris omni témpore.

Qui nos creavit laus Patri
Laus qui redémit Filio
Qui charitáte nos foves

Sit par tibi laus, Spíritus.

Amen.

agri;

NOCTURNO. in fiti fua.

IN I.

Per Annum, Antiphona. 6. f. Quàm.

B

cátus es veheménter.

Pfalmus 103.
Enedic, ánima mea,

Dómino; * Dómine Ribus fuis: de fructu

Divifio Pfalmi 103.
Igans montes de

2

óperum tuórum fatiábitur terra;

Confeffiónem & decórem induífti, amictus lúmine ficut veftiménto.

*

Extendens cælum ficut pellem; qui tegis aquis fuperióra ejus.

*

Qui ponis nubem afcénfum tuum; qui ámbulas fuper pennas ventórum.

*

Qui facis Angelos tuos, fpiritus,& ministros tuos, ignem uréntem;

Qui fundáfti terram fuper ftabilitátem fuam; * non inclinábitur in féculum féculi.

Abyffus, ficut veftiméntum, amictus ejus : * fuper montes ftábunt aquæ.

Ab'increpatióne tua fúgient; à voce tonitrui tui formidábunt.

Afcéndunt montes, & defcendunt campi, *in locum quem fundáfti eis.

Potábunt omnes béfti expectábunt ónagri

*

Términum pofuifti, quem non tranfgrediéntur,* neque converténtur operire terram.

Qui emittis fontes in convállibus, inter médium móntium pertransíbunt aquæ.

Super ea vólucres cœli habitábunt, * de médio petrárum dabunt voces.

Prodúcens foenum juměntis, & herbam fervituti hóminum;

*

Ut edúcas panem de ter& vinum lætíficet cor

ra;

hóminis;

Ut exhilaret faciem in * óleo; & panis cor hominis confirmet.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »