Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(

[ocr errors][ocr errors]

fuum, * & ad operatiónem ra,& iniqui ita ut non sint :* fuam usque ad vésperam. bénedic, ảnima mea, Dómino. Altera divisio Psalmi 103. Ant. Quàm magnificata

Uàm magnificáta funt sunt ópera tua, Dómine! ómnia in fapiéntia fecifti ; * im- IN II. NOCTURNO. pléta eft terra poffeffione tuâ. Per Annum, Ant. 4. irHoc mare magnum,

& reg. a. Ipfe. spatiosum mánibus : * 'illio Pfalmus 104. reptilia , quorum non est nú- Ónfitemini Dómino merus , animalia pusilla cum

& invocate nomen magnis.

ejus , * annuntiate Mic naves pertransibunt, * inter Géntes ópera ejus. draco iste , quem formásti ad Cantáte ei, & pfällite ri, * illudendum ei.

narrate omnia mirabilia ejus. Omnia à te expectant , * Laudamini in nomine fancut des illis efcam in témpore. to ejus : * lætétur cor quæ

Dante te illis , cólligent;* réntium Dóminum. aperiénte te manum tuam , Quærite Dóminum , & & Ómnia implebúntur bonitáte. confirmámini ; * quærite fá

Averténte autem te fáciem, cien ejus semper. turbabúntur ; * auferes spiri- Mementóte mirabilium tum eórum, & deficient, & in ejus , quæ fecit ; * prodígia púlverem suum reverténtur. ejus & judícia oris ejus.

Emíttes Spiritum tuum, & Semen Abraham , fervi Creabűntur; * & renovabis ejus, * filii Jacob elécti ejus. fáciem terræ.

Ipfe Dóminus , Deus nofSit glória Dómini in sécu- ter ; * in universa terra judilum : * lætabitur Dóminus in cia ejus. opéribus suis :

Memor fuit in féculum ter Qui réspicit terram , & fa- taménti sui, * verbi , quod cit eam trémere , * qui tangit mandávit in mille generamontes, & fumigant. tiónes ;

Cantábo Dómino in vita Quod disposuit ad A bramea * pfallam Deo meo ham, * & juramenti sui ad quandiu sum.

Isaac. Jucúndum sit ei eloquium Et státuit illud Jacob in meum;

ego verò delectá- præcéptum , * & Ifraël in bor in Dómino.

testamentum ætérnum. Deficiant peccatóres à ter- Dicens : Tibi dabo terram

Cüj

[ocr errors]

*

eis reges.

[ocr errors]

Chinaan, * funiculum here- Convértit cor eórum ue ditátis veftræ.

odirent pópulum ejus, * &

& Cùm efTent número brevi, dolum fácerent in fervos ejus, pauciffimi , * & incolæ ejus. Misit Moyfen servum Et pertranfierunt de gente fuum, * A'aron, quem elé

* .. in gentem , * & de regno ad git ipsum.

* pópulum álterum.

Pofuit in eis verba fignóNon reliquit hominem no- rum fuórum, * & prodigió cére eis , * & corripuit pro rum in terra Cham.

Mific tenebras , & obfcus Nolite tángere christos rávit , * & non exacerbávit meos, * & in Prophétis meis fermónes suos. nolíte malignári.

Convértit aquas eórum in Et vocávit famem super fanguinem , * & occidit pila terram,* & omne firmamen- ces eórum. tum panis contrivit.

E'didit terra eórum ranas Milit ante cos virum ; *in in penetrálibus regum ipfó

. fervum venúndatus est Jo- rum. feph.

Dixit , & venit cænomyïa Humiliavérunt in compé- & cinites , * in omnibus finidibus pedes ejus , ferrum bus eórum. pertranfiit ánimam ejus , * Pósuit pluvias eórum grána donec veniret verbum ejus. dinem , * ignem comburen

Eloquium Dómini inflam- tem in terra ipfórun), mávit eum ; * mifit rex , & Et percůllit vineas eórum solvit eum , princeps populó- & ficulneas eorum, * & conrum , & dimisit eum. trivit lignum finium eórum.

Constituit eum Dóminum. Dixit , & venit locústa , & domûs suæ, * & principem bruchus, * cujus non erat Pimnis possessiónis suæ : númerus :

Ut erudiret principes ejus Et comédit omne fænum ficut femetipfum, * & fenes in terra eórum, * & comédiç ejus prudentiam docéret. oinnem fructum terræ eorum.

Divisio Psalmi 104. Et Et percussit omne primoNtrávit I'fraël in Ægyp. genitum in terra córum , *

* & Jacob áccola primítias omnis labóris eć. fuit in terra Cham. Et auxit pópulum suum

Et edúxit eos cum argenta vehcménter * & firmávit & auro; * & non erat in trii cum super inimicos ejus, bubus eórum infirmus,

[ocr errors]

*

[ocr errors]

I

tum ,

rum.

[ocr errors]

*

tua.

[ocr errors]

Altera divisio Psalmi 104: Beati qui custódiunt judi

cium , * & făciunt justitiam profectióne eórum ; in omni témpore. quia incubuit timor eórum Meménto noftri, Dómine, fuper eos.

in beneplácito pópuli tui ; Expándit nubemin protec- visita nos in salutári tuo. tiónem eórum , * & ignem ut Ad videndum in bonitate lucéret eis per noctem. electórum tuórum , ad lætán

Petiérunt , & venit cotúr- dum in lætitia gentis tuæ ; nix; * & pane cæli fatura- ut laudéris cum hereditáte vit eos.

Dirúpit petram, & fluxe- Peccavimus cum patribus runt aquæ , * abiérunt in fic- noftris, * injústè égimus, ini

* co flumina;

quitátem fécimus. Quóniam memor fuit verbi Patres noftri in Ægypto fancti sui , * quod habuit ad non intellexérunt mirabilia A braham puerum suum.

tua,

* non fuérunt mémoEt eduxit pópulum fuum res multitudinis misericórdiæ in exultatióne , * & eléctos tuæ. fuos in lætitia.

Et irritavérunt ascendenEt dedit illis regiónes gén- tes in mare, * mare Rubrum. tium ; * & labores populó

Et falvavit eos propter rum possedérunt;

nomen fuum ut notam. Ut custódiant justificatió- fáceret poténtiam fuam. nes ejus , * & legem ejus re- Etincrépuit mare Rubruin, quirant.

& exsiccatum eft ; * & deAnt. Ipse Dóminus , Deus dúxit eos in abyssis ficut in nofter, in universa terra ju- deserto. dícia ejus. v. 7. IN III. NOCTURNO. odiéntium, * & redémit eos

Et salvavit cos de manu TUR Per Annum, Ant. 3. Ca de manu inimici. Salvos.

Et opéruit aqua tribulánPsalmus 105,

tes eos;

unus ex eis non Onfitemini Domino remanfit.

quóniam bonus, Et crediderunt verbis

quoniam in féculum ejus, * & laudavérunt laumisericórdia ejus.

dem ejus. Quis loquetur potentias Citò fecérunt , oblíti funt Dómini , * auditas fåciet om- operum ejus, * & non sustiDes laudes ejus

nuérunt consilium ejus.

*

*

C

*

Et concupiérunt concu- exaudiérunt vocem Dómini. piscéntiam in desérto, * & Et elevavit manum fuam tentavérunt Deum in ina- fuper eos , * ut prostérneret quoso.

eos in desérto; Et dedit eis petitionem Et ut dejiceret femen eó ipfórum, * & milit saturitá- rum in natiónibus,* & dispértem in ánimas eórum.

geret eos in regionibus. Divisio Psalmi 105. Et Et initiáti sunt BeélpheI

Rritavérunt Móysenin caso gor ;* & comedérunt facri

tris * Aaron sanctum flcia mortuórum, Dómini.

Et irritavérunt eum in ad Aperta est terra, & deglu- inventiónibus fuis ; & muldtívit Dathan , * & opéruit plicáta est in eis ruína. super congregatiánem Abi- Et ftetit Phinees , & placáFon

vit; * & ceffávit quafsário; Et exársit ignis in syna- Et reputátum eft ei in juftfgoga eórum, * fiamma com- tiam, * in generationem & bullit peccatores.

generatiónem usque in sem. Et fecérunt vitulum in pitérnum. Horeb * & adoraverunt Altera divisio Psalmi 105. Et scúlptile.

Rritavérunt eum ad aquas Et mutavérunt glóriam contradictionis; * & ve fuam * in fimilitudinem vituli xátus est Moyses propter eos; comedéntis fænum.

Quia exacerbavérunt fpiriOblíti funt Deum , qui fal- tum ejus , * & distínxit in vávit eos

* qui fecit ma- lábiis suis. gnália in Ægypto, mirabilia

Non disperdiderunt genin terra Cham, terribilia in tes quas dixit Dóminus mari Rubro.

illis. Et dixit ut difperderct Et commixti sunt inter geri

* fi non Móyses eléctus tes, & didicérunt ópera có ejus ftetiffet in confractióne rum, & serviérunt sculptiliin conspectu ejus.

bus eórum ; * & factum est Ut avérteret iram ejus , * illis in scándalum. ne difperderet eos.

Et immolavérunt filios Et pro níhilo habuerunt fuos , * & filias suas dæmów terram desiderabilem : * non niis. crediderunt verbo ejus. Et effudérunt fanguinem

Et murmuravérunt in ta- innocentem , fanguinem fibernáculis fuis ; * & non librum fuórum & filiárum

I Rrica

[ocr errors]

*

[ocr errors]

ÇOS,

2

tuárum,

*
quas facrificavé.

Ant. Salvos nos fac, Dórunt sculptilibus Chánaan. mine Deus nofter, ut confi

Et infecta eft terra in fan- teámur nómini sancto tuo. guinibus , & contamináta est v. 47. in opéribus eórum; * & forni- Per Annum. y. In die cla. cáti funt in adinventiónibus mávi & nocte coram te. Re. Infuis,

tret in conspectu tuo orátia. Et irátus eft furore Dómi- mea,Dómine. Pfal. 87. 1. 2. nus in populum suum, * & AD LAUDES abominatus eft hereditatem MATUTIN A S. fuam.

y. Sacerdotalis. Fiat miseEt tradidit eos in manus ricórdia tua , Dómine , super géntium , * & domináti funt nos; R. Quemádmodum speeorum, qui oderunt eos. rávimus in te. Pf. 32. V. 22.

Et tribulavérunt eos inimi- Deus in adjutórium. 'ci eórum * & humiliati funt Per Annum , Ant. 1. D. sub manibus eorum.

Bonum est. Sæpè liberávit eos : * ipfi Psalmus 91. autem exacerbavérunt eum

Onum eft confitéri in consilio fuo ; & humiliati Dómino, * & pfallere sunt in iniquitátibus fuis.

nómini tuo, Altissime; Et vidit cùm tribularéntur,* Ad annuntiándum mane & audívit oratiónem eórum. misericórdiam tuam,

* & veEt memor fuit testamenti ritátem tuam per noctem , fui, * & pænituit eum secún- In decachórdo psalterio, * dùm multitudinem misericór- cum cántico , in cithara. diæ fuæ,

Quia delectasti me, DómiEt dedit eos in misericór- ne, in factúra tua; dias, * in conspectu omnium opéribus mánuum tuárum qui céperant eos,

exultábo. Salvos nos fac , Dómine Quàm magnificáta funt Deus noster , * & cóngrega ópera tua , Dómine! * nimis nos de natiónibus ;

profúndæ factæ sunt cogitaUt confiteámur nómini tiónes tuæ. fancto tuo, * & gloriémur Vir insípiens non cognofin laude tua.

* & Itultus non intelliBenedictus Dominus Deus get hæc. ['fraël à século & ufquein fé

Cùm exorti fuerint peccaculum ; * & dicet omnis pó- tores ficut fænum,* & appapulus: Fiat , fiat

súerint omnes , qui operántur

B

* & in

cet,

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »