Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Cum ad Laudes dicta funt Preces, hic adduntur Preces fequentes, at verò fi Preces feriales dicta non fuerunt, ftatim dicitur y. Adjutórium, ut infrà.

?

y. Eripe me, Dómine, ab hómine malo, R. A viro iníquo éripe me. Pf. 139. 2.

y. Eripe me de inimícis meis, Deus meus: R. Et ab infurgéntibus in me libera me. Pfal. 58. 2.

v. Eripe me de operántibus iniquitátem. R. Et de viris fanguinum falva me. Ibidem. 3.

v. Sic Pfalmum dicam nómini tuo in féculum féculi; P. Ut reddam vota mea de die in diem. Pfal. 60. 9.

y. Exáudi nos, Deus falutáris nofter; R. Spes ómnium finium terræ, & in mari longè. Pfal. 64. 6.

V. Deus in adjutórium meum inténde. . Dómine, R.

[blocks in formation]

V. Qui propitiátur ómnibus iniquitatibus tuis; R. Qui fanat omnes infirmitátes tuas. Ibidem. 3.

V. Qui rédimit de intéritu vitam tuam ; . Qui corónat te in mifericórdia, & miferatiónibus. Ibidem. 4.

V. Adjutórium noftrum in nómine Dómini. . Qui fecit cœlum & terram. Pf. 123. 8. Deinde Hebdomadarius facit Confeffionem, mediocri voce dicens:

Co

9

Onfiteor Deo omnipofemper virgini, beáto Michaéli archángelo, beáto JoánniBaptiftæ fanctis Apoftolis Petro & Paulo, ómnibus Sanctis, (& vobis fratres ;) quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, & ópere; meâ culpâ, meâ culpâ, meâ máximâ culpâ. I'deò precor beá

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

ne, R. Miferére noftri. Pfal. 122. 3.

y. Fiat mifericórdia tua, Dómine,fuper nos: R. Quemádmodum fperávimus in te. Pfal. 32. 22.

v. Dómine, exáudi oratiónem meam : R. Et clamor meus ad te vêniat. Pfal. 101. I.

y. Dóminus vobifcum,
R. Et cum fpíritu tuo.
Orémus.
Oratio.
O'mine Deus omnipo-

Dtens, qui ad principtum

Ndulgéntiam, abfolutiónem, & remiffiónem peccatórum noftrórum tribuat nobis omnipotens & miféricors Dóminus. R. Amen. v. Dignáre, Dómine, die Sine peccáto nos

ifto. cuftodire.

y. Miferére noftri, Dómi

hujus diéi nos perveníre fecifti, tuâ nos hódiè falva virtúte: ut in hac die ad nullum declinémus peccátum, fed femper ad tuam juftitiam faciéndam noftra procédant elóquia, dirigántur cogitatiónes & ópera; Per Dóminum noftrum Jefum Chriftum filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus fancti Deus, per ómnia fécula feculórum. R. Amen.

ý. Dóminus vobifcum. R. Et cum fpíritu tuo. y. Benedicámus Dómino. B. Deo grátias. Deinde Martyrologium legitur in Choro, in Metropolitana verò in Capitulo, attamen ubi dicitur parvum Officium, Prima de B. Maria præponitur lectioni Martyro. logii.

Pofteà Hebdomadarius dicit,

ý. Pretiófa in confpectu

Orémus.

Oratio.

Dómini, R. Mors Sanctorum Dirigere & fanctificare

ejus.

115. 5. Et abfolutè fine Oremus.

Oratio.

& gubernáre dignáre, Dómine Deus, Rex coli & terræ, hódiè corda & córpora noftra, fenfus, fermónes, & actus noftros in lege tua, & in opéribus mandatórum tuórum: ut hic & in ætérnum, te auxiliánte, falvi & líberi effe mereámur Salvátor mundi, qui vivis & regnas in fécula feculó◄ rum. . Amen.

Aneta María, & omnes
Sancti

nobis ad Doro

ut nos mereámur ab eo adjuvári, & falvári qui vivit & regnat in in fécula feculórum. R. Amen. [Si fit Feftum in Populo, ftatim poft Orationem, Sancta María, & omnes Sancti, &c. fit lectio Canonum.]

v. Deus in adjutórium meum inténde, R. Dómine al adjuvándum me feftina, dicitur ter, ultimo additur, Glória Patri, &c.

Kyrie eléïfon, Christe eléïz fon, Kyrie eléïfon,

Pater nofter, fecretò ufque. ad y. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed libera nos à malo.

[ocr errors]

Hic addatur Lectio Cano num juxta ordinem in Proprio de Tempore notatum,que fic finietur, Tu autem, Dó mine, miferere noftri.

Hebdomadarius dicit, y. Adjutórium noftrum in nómine Dómini,

B. Qui fecit cœlum & terram. Pfal. 123. 8.

v. Benedícite, R. Deus. y, Dóminus nos benedícat, & ab omni malo defendat, & ad vitam perdúcat ætérnam R. Amen.

y, Réfpice in fervos tuos, Dómine, & in ópera tua, & dirige filios eórum.

R. Et fit fplendor Dómini Dei noftri fuper nos, & opera mánuum noftrárum dirige fuper nos, & opus mánuum noftrárum dírige. Pf 89. 16. 17.

Glória Patri & Filio, & Spiritui fancto: ficut erat in & fem

"

per, & in fécula feculórum, NC,

Amen,

tus,

v. Fidélium ánimæ per mifericórdiam Dei requiefcant in pace. R. Amen.

AD TERTIAM

Pater. Ave.

Deus in adjutórium, ut fu

prà.

Hymnus. FUNC fancte nobis Spíri

Per Annum.

9

equis; nos autem in nomine Dómini Dei noftri invocábimus.

Ipfi obligáti funt, & cecidérunt; nos autem furréximus & erécti fumus.

*

[blocks in formation]

Dómine, falvum fac regem;& exáudi nos in die, quâ invocavérimus te. Pfalmus 42.

Jo

U'dica me Deus, & difcérne caufam meam de gente non fancta, ab hómine iníquo & dolófo érue me,

*

Quia tu es, Deus, fortitúdo mea: quare me repulísti ? & quare triftis incédo, dùm affligit me inimicus?

Emitte lucem tuam & veritátem tuam: * ipfa me deduxérunt, & adduxérunt in montem fanctum tuum, & in tabernácula tua.

Et introíbo ad altáre Dei,* ad Deum, qui lætificat juventútem meam.

Memor fit omnis facrificii
tui, * & holocáuftum tuum
pingue fiat.

Tríbuat tibi fecúndùm cor
tuum,
★ & omne consilium
tuum confirmet.
Lætábimur in falutári tuo,*
& in nómine Dei noftri ma-
gnificábimur.

I'mpleat Dóminus omnes
petitiónes tuas;
* nunc co-
gnóvi quóniam falvum fecit
Dóminus chriftum fuum.

Pfalmus 95.
Antáte

Exaudiet illum de cœlo Cantate Domino cánti

CA

fancto fuo in potentáti-
bus falus déxteræ ejus.

cum novum, * cantáte Dómino, omnis terra.

Hi in cúrribus, & hi in

Cantáte Dómino, & benedícite nómini ejus, *annun

D

*

Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: Deus meus: quare triftis es, ánima mea, & quare contúrbas me?

Spera in Deo, quóniam adhuc confitebor illi; * falutáre vultûs mei, & Deus

meus.

tiáte de die in diem falutáre æquitáte, * & pópulos in

ejus.

veritáte fua.

[blocks in formation]

Ant. Tóllite hóftias, & introfte in átria ejus, adoráte Dóminum in átrio fancto ejus. Pfal. 95. 8.

Per Annum, Capitulum. 1. Joan. 4. 9. IN hoc apparuit cháritas Dei in nobis, quóniam Filium fuum unigenitum mifit Deus in mundum, ut vivámus per eum.

R.br. Ego dixi, ✶ Dómine, miferére mei; Repet. Ego dixi; * Dómine, miferére mei, y. Sana ânimam meam, quia peccávi tibi. * Dómine miferé.e mei. y. Glória Patri. Repetitur, Ego díxi. Pfal. 40. 5.

?

y. Adjútor meus efto, ne derelínquas me; R. Neque defpicias me, Deus falutáris meus. Pfal. 26. 9.

Quando ad Laudes dicta funt Preces tunc ad Tertiam Sextam, & Nonam dicuntur flexis genibus & medocri voce Preces fequentes.

?

Kyrie eléïfon Chrifte eléïfon, Kyrie eléïfon.

Pater nofter, &c. fecretò ufque ad y. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed libera nos à malo.

y. Dómine Deus virtútum, convérte nos; R. Et ofténde fáciem tuam, & falvi érimus. Pfal. 79. 20.

« AnteriorContinuar »