Imágenes de páginas
PDF
EPUB

mifti me, Dómine Deus veritátis. Pfal. 30. 6.

In Simplicibus & Feriis dicuntur Preces fequentes, & flexis genibus dicuntur, cum in Laudibus dicta fuerunt Preces feriales.

PRECES.

Kyrie eléïfon, Chrifte eléïfon, Kyrie eléïfon.

Pater nofter, fecretò ufque ad y. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed libera nos à malo. Credo in Deum, fecretò ufque ad y. Carnis refurrectiónem. R. Vitam ætérnam. Amen.

ỳ. Benedictus es, Dómine Deus patrum noftrórum; R. Et laudabilis, & gloriófus, & fuperexaltátus in fécula. Dan. 3. 52.

*. Benedíctum nomen glóriæ tuæ fanctum; R. Et laudábile, & fuperexaltátum in ómnibus féculis. Dan. 3. 52. y. Benedictus es in firma

ménto coeli ; R. Et laudabilis, & gloriófus in fécula. Dan. 3.56.

. Benedícat nos Deus, Deus nofter, R. Benedicat nos Deus. Pfal. 66.7.8. Deinde Hebdomadarius facit Confeffionem mediocri voce dicens,

Onfiteor Deo omnipo-
ténti, beatæ Mariæ fem-

[ocr errors]
[ocr errors]

per virgini, beáto Michaéli archangelo, beáto Joánni Baptifta, fanctis Apoftolis Petro & Paulo ómnibus Sanctis, (& vobis fratres;) quia peccávi nimis cogita tióne, verbo, & ópere; meâ culpa, mea culpa, neu má ximâ culpâ. I'deò precor beá tam Maríam femper virgi nem, beátum Michaélem ar chángelum, beátum Joánnem-Baptiftam, fanctos Apóf tolos Petrum & Paulum, omnes Sanctos, (& vos fratres,) oráre pro me ad Dóminum Deum noftrum.

Μ'

Chorus refpondet, Ifereátur tui omnipotens Deus, & dimiffis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. Hebdomadarius dicit, Amen.

>

Deinde Chorus repetit Confeffionem ; & ubi dictum eft vobis fratres, & vos fratres; dicit, tibi pater,& te pater. Facta Confeffione à Choro, Hebdomadarius dicit, veftri

Mens Deus, & dimiffis

peccátis veftris, perdúcat
vos ad vitam ætérnam.
B. Amen.

Qui folus recitat, femel dicit Confiteor, ut fuprà, omiffis vocibus qua clauduntur parenthefi;& femel,Mifereátur noftri omnipotens Deus, &c.

E j

abfolutió

Ndulgéntiam nem, & remiffiónem peccatórum noftrórum tribuat nobis omnipotens & miféricors Dóminus. R. Amen.

v. Dignáre, Dómine nocte iftâ, R. Sine peccáto. nos cuftodire.

y. Miferére noftri, Dómine; R. Miferére noftri. Pfal. 122. 3.

v. Fiat mifericórdia tua, Dómine, fuper nos: R. Quemádmodum fperávimus in te. PS. 32. 22.

v. Dómine, exáudi oratiónem meam: R. Et clamor meus ad te véniat. Pf.

101. 2.

VTM

. Dóminus vobifcum. . Et cum fpíritu tuo. Orémus. Oratio. fita, quæfumus, Dómine, habitatiónem noftram, & omnes insidias inimíci ab ea longè repélle; A'ngeli tui fancti hábitent in ea, qui nos in pace custódiant, & benedictio tua fit fuper nos femper. Per Dóminum noftrum, &c. B. Amen.

. Dóminus vobifcum.. 1. Et cum fpiritu tuo. v. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias. y. Benedicat & custódiat nos omnipotens & miféricors Dóminus Pater, & Filius,& Spíritus fanctus. R. Amen.

FERIA TERTIA AD OFFICIUM NOCTURNUM. Pater. Ave. Credo. Dómine lábia mea apéries,. ut fuprà, pag. 1. Deus in adjutórium meum inténde, &c.

Per Annum, Invitatorium. Præoccupémus fáciem Dómini in confefsióne, &* in pfalmis jubilémus ei. Pf. 94.2. Pfalmus, Venite, &c. ut fuprà pag. 2.

Per Annum.

CA

Hymnus. ANDOR Patérní lúminis Lux ipfe lucis, & dies, Noctem canéndo rúmpimus: Afsifte poftulantibus.

AUFER tenébras méntium, Fuga catérvas dæmonum : Expélle fomnoléntiam, Ne pigritantes óbruat.

Sic, Chrifte,nobis ómnibus Indúlgeas credéntibus, Ut profit exorántibus, Quod præcinéntes pfallimus.

Qui nos creávit laus Patri, Laus qui redémit Filio, Qui charitáte nos foves Sit par tibi laus, Spíritus. Amen.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

In omnem terram exívit fonus eórum, * & in fines orbis terræ verba eórum.

[blocks in formation]

In fole pófuit tabernácu. lum fuum ;* & ipfe tanquam fponfus procédens de thálamo fuo.

Exultávit ut gigas ad cur réndam viam ; à fummo cœlo egreffio ejus.

Et occurfus ejus ufque ad fummum ejus; * nec eft qui fe abfcóndat à calóre ejus. Divifio Pfalmi 18. Ex Dómini immaculata,

convértens ánimas: teltimónium Dómini fidéle fapiéntiam præftans párvulis: Juftitiæ Dómini recta lætificantes corda: * præcéptum Dómini lúcidum illuminans óculos.

"

Timor Dómini fanctus permanens in féculum fécujudícia Dómini vera, juftificata in femetipfa. Defiderabilia fuper aurum & lápidem & lápidem pretiofum multum * & dulcióra fuper mel & favum.

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

E'tenim fervus tuus cuftódit ea; * in cuftodiendis illis' retributio multa.

Delicta quis intélligit? ab occultis meis munda me; ★ & ab aliénis parce fervo tuo.

*

Si mei non fuerint domináti, tunc immaculatus ero, & emundábor à delicto má

ximo.

terræ.

Et erunt ut compláceant ficeret omnes manfuétos eláquia oris mei; * & meditátio cordis mei in confpéc tu tuo femper.

*

Dómine adjutor meus, & re lémptor meus. Antiph. Dómine adjútor meus, & redéptor meus, 2. 15.

IN II. NOCTURNO. Per Annum, Ant. 2. d. Tu es Deus.

Pfalmus 75 Otusin Judea Deus;* in Ifraël magnum nomen ejus. Et factus eft in pace locus & habitátio ejus in

ejus, Sion.

*

Ibi confrégit potentias árcuum, fcutum, gládium, & bellum,

Liluminans tu mirabiliter à móntibus ætérnis: * turbâti funt omnes infipiéntes corde.

N

Dormiérunt fomnum fuum,* & nihil invenérunt omnes viri divitiarum in mánibus Luis.

Ab increpatione tua, Dous Jacob, dormitavérunt qui afcendérunt equos.

Tu terribilis es, & quis resiftet tibi* ex tunc ira tua.

De coelo auditum fecifti judicium; * terra trémuit & quievit.

Cum exurgeret in judicium Deus, ut falvos

Quóniam cogitátio hóminis conlitébitur tibi ; * & reliquiæ cogitatiónis diem feftum agent ubi.

Vovéte, & réddite Dómino Deo veftro,* omnes qui in circuitu ejus affértis mú

nera.

[blocks in formation]

Aut in finem mifericór- tuæ in aquis multis ; * & diam fuam abfcindet * à veftigia tua non cognofcéngeneratióne in generatió- tur.

>

nem ?

Aut oblivifcétur miferéri aut continébit in

Deus ira fua mifericórdias fuas? Et dixi, Nunc cœpi: hæc mutátio déxteræ Excélfi.

Memor fui óperum Dómini, quia memor ero ab initio mirabilium tuórum.

Et meditábor in ómnibus opéribus tuis, & in adinventiónibus tuis exercébor. Divifio Pfalmi 76. Eus, in fancto via tua: quis Deus magnus ficut * tu es Deus,

DEus,

Deus nofter
qui facis mirabilia.

Notam fecifti in pópulis virtútem tuam: * redemifti in bráchio tuo pópulum tuum, filios Jacob, & Jofeph.

Vidérunt te aquæ, Deus, vidérunt te aquæ, & timuérunt * & turbátæ funt abyli

Multitúdo fónitus aquárum ; vocem dedérunt nubes.

Etenim fagittæ tuæ trán feunt; vox tonitrui tai in rota.

Illuxérunt corrufcatiónes tuæ orbi terræ ; * commóta eft & contrémuit terra. In mari via tua, & femite

Deduxifti ficut oves pópu lum tuum, * in manu Móyfi & Aaron.

Ant. Tu es Deus qui fa-
cis mirabilia. v. 15.
IN III. NOCTURNO.
RNO.
Per Annum Ant. 3. 2
Quis intélliget.
Pfalmus 106.

Onfitémini Dómino quóniam bonus, quóniam in féculum mifericórdia ejus.

C

*

Dicant qui redémpti funt

*

à Dómino
de manu inimici:

quos redémit

Et de regiónibus congregávit eos;* à Solis Ort, & Occáfu, ab Aquilóne & Mari.

Erravérunt in folitúdine in inaquófo, * viam civitátis habitáculi non invenérunt.

Efuriéntes, & fitiéntes, * ánima eórum in ipfis defécit.

Et clamavérunt ad Dóminum cùm tribularéntur ; * & de neceffitátibus eórum crí puit eos.

Et deduxit eos in viam rectam, ut irent in civitátem habitatiónis.

Confiteántur Dómino mifericórdie ejus, & mirabflia ejus filiis hóminum.

Quia fatiávit ánimam inánem * & ánimam efurién tem fatiávit bonis.

« AnteriorContinuar »