Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Exhibens gradus & distinctionem Officiorum.
SOLL MNIA.

Commemoratio S. Pauli Apoftoli.
Nativitas Domini.

Jacobi Zebedæi Apoftoli. Epiphania Domini.

Laurentii Martyris. Pascha.

Bartholomai Apoftoli. Ascensio Domini.

Ludovici Regis Francorum. Pentecoite.

Exalcatio sanctæ Crucis. Alumptio Beatæ Mariæ Virginis. Matthzi Apostoli & Evangeliftæ. Festum omnium Sanctorum.

Simonis & Judæ. Fe Rum Patroni Ecclefiæ Privatæ.

Commem. omnium fidelium Dehund TRIPLIIA PRIMA CLASSIS. Martini Episcopi. Conceptio Beatæ Mariæ Virginis. Præsentatio B. Mariæ Virginis. Prælenratio Domini, & Purificatio bea.

In Metropoli. 1æ Mariæ Virginis.

Brictii Episcopi. Annuntiatio & Incarnatio Domini.

Dominice privilegiate prime Claffis , Feftum Corporis Chrifti.

de quibus femper fit Officinm. Martiritas B. Mariæ Virginis.

Dominica prima Adventûs. Dcdicatio Ecclefiarum.

Dominica prima Quadragesimz.
Festum SS. Nicasii Neutriæ Apoftoli & Dominica Paffionis.

Sociorum Martyrum , ac Melloni , Dominica Palmarum.
qui Rotomageasem Ecclefiam fun. Dominica in Albis depositis.
daverunt.

Dominica privilegiate secunda Classis, de quite Sancti Romani.

bas fit Officixm nisi Occurrat Solemna TRIPLICIA SECUNDA CLASSIS.

vel Triplex prime Claffis, Circuncifio Domini.

Dominica Adventus. Feftum SS. Trinitatis.

Dominica Septuagefimæ. Naivitas fan&i Joannis Baptistæ. Dominica Sexagesimæ. Feitum San&orum Apoftolorum Petri & Dominica Quinquagefimæ. Pauli.

Dominicx Quadragefima. Feftum S. Michaëlis Archangeli , & Vigilia privilegiata , de quibus Oficium no omnium Angelorum.

criam in Dominica. he Micropoli Tripli.ia secunde Claffis, per Diacefim Dssplicia majora.

Vigilia Nativitatis Domini. Joseph sponsi B. Mariæ Virginis.

Vigilia Epiphania Doinini. Fabiani & Sebastiani.

Feria privilegiate prima Claffis , in quibus Vifirat:o B. Mariæ Virginis.

non fic officium nec commemoratio atin Transfiguratio Domini.

cajus Fefti. Octava A slumptionis , & Commemora- Feria s. în Cæna Domini. tio voti Ludovici XIII. & Dedicationis

Feria 6. Paraiceve. Ecclefie B. Mariæ Majoris.

Sabbatum San&tuia. Fettum S. Lucæ Evangelifta.

Feria 2. Paschz. Vencrario SS. Reliquiarum.

Feria s. Pafchæ. In Metropoli Triplex secuerde Clasfis, per Dia Feria 2. Pentecoftcs. ceJim Szmidwplex.

Feria 3. Pentecostes. Feftum fan&i Caroli Magni.

Ferie privilegiate secondo Claffis , in quibus DUPLICIA MAJOR A.

non fit Ojiinni cujufquam fefti , fed

Commemoratio tanrim. Andrex Apoftoli.

Feriæ intra Octavam Epiphania. Thoinx Apoftoli.

Feria 4. Cinerum. Stephori Procomartyris.

Feriz 2. 3. & 4. Majoris Hebdomadæ. Joannis Apofoli & Evangelista,

Ferir 4. 5. 6. & Sabbato intra O&avan Sanctorum innocentiuın.

Pafchæ, Biprinus Domini.

Vigilia Pentecostes. Marthia Apostoli.

Ferix 4. 5. 6. & Sabbato intra O&avam Beatæ diaria com patientis.

Pentecoftes. Marci Evangelisiä

Ferie priviregiate terris Classis

in quibm Philippi & jacobs Apoftolorum.

nion fit Öfficium Testi nisi Triplidó Invensio lancta Crucis,

prime Classis. Odava Ascensionis Doinini,

Omnes Feriz Quadragefimæ. Feftum Sacerdotii Domini.

Oinnes dics inua octavam corporis Barnabæ Apoftoli.

Chrifti,

[ocr errors]

De Occurrentia & Concurrentia in

duabus Tabulis abbreviatæ.

TABULA 1. De Occurrentia.
M OB I L I A Festa fi eâdem die

Solemne,

1

I

occurrunt ,

OOI

[ocr errors]

3|

[merged small][ocr errors][subsumed][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Festa

4 4/2 42
Triplex primæ Claflis, 413 2 2 4 2 1
Triplex fecundæ Claslis. 3 3.01olo
Dom. privil. 1. Classis , 3/31011101011

OI
Dom. privileg. 2. Classis, 3. 310131311111010
Domin. per annum , 3

3

213210101010 Octava,

3 13/2/13015151515 Feria privileg. 1. Claflis. 4 410111001111111 Feria privileg. 2. Clallis. 313101101011

| 이 Feria Quadragesimæ,

3130ilo 11616 Feria 4. Temporum ,

3 314 13131111616 B. Maria in Sabbato 317171717171717 1. Officium Mobilis

Translatio Fixi,
2. Officium Mobilis, An-

ticipatio Fixi.
3. Officium Mobilis,Com-
-memoratio Fixi.
4. Officium Mobilis , Si-

lentium Fixi.
5. Officium Fixi , Anti-

cipatio Mobilis.
6.Of. Fixi, Comm. Mob.
7. Officium Fixi , Silen-
tium Mobilis.

[ocr errors]

mm Simplex.
mm Semiduplex.

* N Vigilia.
IN Duplex Minus.
MN Dies intra Octavam.
min Octava.

^ Duplex Niajus.

N Triplex 2. Clallis.
ON Triplex 1. Cfaills.
OIN Solemne.

F I X A.

[ocr errors]
[ocr errors]

614

Solemne. 13131311

II

116 Triplex 1. Classis,

31311 III1 Triplex 2. Classis, 7 31117110414

이 Dom. privilegiata, 111011

04414 Dom. per annum, 11

illa II14404414 Duplex majus,

11011100111444

Si concurrat

III

Io

Octava,

I

[ocr errors]

I

I

[ocr errors]

cum

11141141414141414 Duplex minus 102 414 44515 Semiduplex, 12 4 4 4 4 4 4 515 Dies intra Octav. 1104 4 4 4 4 4 4 515 1. Vefperæ de 1.

Commem. de 2. 2. Vesperæ de 1.à

Capitulo de 2. 2. Vesp. de 1. Si

lentium de 2. 4. Vesperæ de 2.

Commem. de i. 5. Vespera de 2.

Silentium de 1. 6. Vefperæ de di

gniore, Comm. de altero.

Simplici.
+ Octava.
Semiduplici.
Duplici

Minore.
Die intra Octavam.
Solemni
Dominica

Duplici Majore.
+ Dominica per annum.

Triplici fecundæ Classis.
Triplici prima Clallis.

In his duabus Tabulis osignificat occursum , vel concurs fum talem nunquam reperiri.

A

[ocr errors]

ORATIO DICENDA niúmque Sanctórum univer

sitáti, fit fempiterna laus, ante Officium divinum.

honor, virtus, & glória ab Peri, Dómine , os meum omni creatúra , nobísque re

ad benedicendum no- misfio peccatorum , per inflmen sanctum tuum, munda nita fécula seculórum. Amen. quoque cor meum ab omni- Beáta víscera Maríæ virginis, dibus vanis , pervérsis , & quæ portavérunt , & beáta aliénis cogitationibus , intel. úbera , quæ lactavérunt xléctum illúmina , afféctum in- térni Patris Filium. Amen. flámma , ut dignè & atténté,

Alia Oratio. ac devotè hoc Officium re

clementissime citáre váleam , & audiri mérear in conspectu divinæ Ma- tis beatæ Mariæ semper virjestátis tuæ ; Per Christum ginis , & ómnium SanctóDóminum noftrum. Amen. rum & Sanctárum officium

servitútis noftræ : & fi quid ORATIO DICENDA poft Officium divinum.

dignum laude égimus , pro

pitius réfpice , & quod neAcrosanctæ & individuæ gligénter actum eft , cleménmini noftri Jesu Christi hu- perfecta vivis & regnas Deus, manitáti , beatiffimæ ac gló- per ómnia fécula seculórum. riosíssimæ virginis Mariæ fe- Amen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Rerum quæ continentur in selectis Cano

nibus post Primam.

A Ltaribus, reverentia debita,

tur ,

P A R S V E R N A.
А

Corporalia à quibus, & quâ curâ

abluenda, 460. Nitida ferven500. Illorum linteamina sæ

488, 510. pius abluenda , 502.

E Ascensionis Christi festi antiquitas, Ecclefia. Quo fine eundum fit ad 482.

>

>

Ecclesiam , 490.
B

Eucharistia in Parasceve servetur Baptismus. Parvuli baptizandi ad in pixide tantùm , 523.

Ecclefiam quamprimùm defe- Extremæ Unctionis necessitas , 419: rendi, 418 ', Cur ? 399. Quo Curati & Vicarii ad illam admi. tempore debeat conferri Baptif- niftrandam parata femper hamus, 516. Quomodo fe gerere beant, 422. Illius effectus , 425. debeat baptismatis minifter ,411, Ad illam recipiendam difpofitio413. Baptismo contrahitur affini

nes requifitæ , 430 Vara Extretas, inter quos , 409.

mæ Unctionis , 431. Quid agere С

debeat Minister , cùm ad ungen, Cafuum reservatorum usus , 250.

dos infirmos accesserit, 443. Cæremoniarum scholæ inftituendæ,

F 451. Ad eas conveniant Clerici, Jejunium Quatuor Temporum; 454.

537. Communio Paschalis præcipitur , Imagines vetustate deformatæ com306.

burantur , 458. Confessionis necessitas , 219, 224,

Incarnatio Domini in utero Ma227, 239, 242. Semei faltem in riæ femper Virginis , 553, 562. anno proprio facienda Sacerdoti, Indulgentiæ non publicentur abf247, 292. Quomodò impletur que Ordinarii licentia fcripto haLateranense præceptum de Con

bita , 194. feslione annuali , 295, 297, 303•

Infirmi gravi morbo laborantes fpiConfeffionis generalis exem- ritualem priùs quàm corporalem plum, 236.

medicum quærant , 446. lisdem Confirmatio. De illius neceffitate quæ pænitentia injungenda, 245. & virtute edoceantur fideles ,

L 532. Pueri Confirmationis fa- Libris Diæcesanis , nec aliis utancramentum suscepruri, quomodo tur Ecclesiæ Paræciales, 453. ad Ecclesiam destinatam conve- Linteamina sacra vetustate attrita nire debeant , 534. Sint con- comburantur , & pulvis in facrafesli, 539. Articulos fidei nove- rio reponatur , 458. rint , 541. Parentes liberos ad

M Confirmationem non teneant , Manuale habeant omnes Parochi, & cur, 543•

207.

>

« AnteriorContinuar »