Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Exhibens gradus & diftinctionem Officiorum.

Commemoratio S. Pauli Apoftoli.
Jacobi Zebedai Apoftoli.
Laurentii Martyris.
Bartholomai Apoftoli.
Ludovici Regis Francorum.
Exaltatio fanctæ Crucis.
Matthai Apoftoli & Evangelista.
Simonis & Judæ.

Commem. omnium fidelium Defun
Martini Epifcopi.
Præfentatio B. Mariæ Virginis.
In Metropoli.

SOLEMNIA.

Nativitas Domini.
Epiphania Domini,
Palcha.

Afcenfio Domini.
Pentecofte.

Affumptio Beatæ Mariæ Virginis.
Feftum omnium Sanctorum.
Felum Patroni Ecclefiæ Privatæ.

TRIPLIIA PRIME CLASSIS. Conceptio Beatæ Mariæ Virginis. Præfentatio Domini, & Purificatio bea

tæ Mariæ Virginis.

Annuntiatio & Incarnatio Domini.
Feftum Corporis Chrifti.

Nativitas B. Mariæ Virginis.
Dedicatio Ecclefiarum.
Feftum SS. Nicafii Neuftriæ Apoftoli &
Sociorum Martyrum , ac Melloni,
qui Rotomagenfem Ecclefiam fun-

daverunt.

Sancti Romani.

TRIPLICIA SECUNDA CLASSIS. Circuncifio Domini.

Feftum SS. Trinitatis.

Nativitas fan&i Joannis Baptifta.
Feitum San&orum Apoftolorum Petri &
Pauli.

Feftam S. Michaëlis Archangeli, &

omnium Angelorum.

Metropoli Triplicia fecunda Claffis, per Dia-
cefim Duplicia majora.
Jofeph fponfi B. Mariæ Virginis.
Fabiani & Sebaftiani.

Vifitatio B. Mariæ Virginis.
Transfiguratio Domini.

Octava Aflumptionis, & Commemora-
tio voti Ludovici XIII. & Dedicationis
Ecclefie B. Mariæ Majoris.
Feftum S. Lucæ Evangelifta.
Veneratio SS. Reliquiarum.
In Metropoli Triplex fecunda Claffis, per Dia-
cefim Semiduplex.
Feftum fan&i Caroli Magni.

[blocks in formation]

Brictii Epifcopi.
Dominica privilegiate prima Claffis,
de quibus femper fit Officium.
Dominica prima Adventûs.
Dominica prima Quadragefimæ.
Dominica Paffionis.
Dominica Palmarum.
Dominica in Albis depofitis.
Dominica privilegiata fecunda Claffis, de qu
bus fit Officium nifi occurrat Solemne
vel Triplex prima Claffis.
Dominica Adventus.
Dominica Septuagefimæ.
Dominica Sexagefimæ.
Dominica Quinquagefimæ.
Dominica Quadragefimæ.
Vigilia privilegiata, de quibus Officium

etiam in Dominica.

[blocks in formation]

De Occurrentia & Concurrentia in duabus Tabulis abbreviatæ.

TABULA I. De Occurrentia,

Fefta fi eâdem die

MOBILIA

Solemne,
Triplex primæ Claffis,
Triplex fecundæ Claffis

Dom. privil. 1. Claffis,

Dom. privileg. 2. Claffis, 3301321

Domin. per annum,

Octava,

4421 42 I
43224211
330100

3 3 OI

1. Officium Mobilis 9
Tranflatio Fixi.
2. Officium Mobilis, An-
ticipatio Fixi.
3. Officium Mobilis,Com-
memoratio Fixi.

4. Officium Mobilis, Si-
lentium Fixi.

5. Officium Fixi, Anticipatio Mobilis.

6. Off. Fixi, Comm. Mob. 7. Officium Fixi, Silen tium Mobilis.

[ocr errors]

Feria privileg. 1. Claffis. 440100
Feria privileg. 2. Claffis. 330100
Feria Quadragefimæ,

|

3301

Feria 4. Temporum,

B. Maria in Sabbato,

[ocr errors]

Simplex.

O

Semiduplex.

3 21326666 3321305555

[ocr errors]

Vigilia.
Duplex Minus.
Dies intra Octavamı.

I I

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

166

[ocr errors]

I 1

33413|3|1

3777777777

[ocr errors]

II I

166
166

occurrunt,

quâ

&

hæc

Fefta

Octava.
Duplex Niajus.
Solemne.
Triplex 2. Claffis.
Triplex 1. Claffis,;

FIX A.

33311111116

Solemne.

Triplex 1. Claffis, 331IIIII
Triplex 2. Claffis, 13111111644

Dom. privilegiata, 1

Dom. per annum, I II I

[blocks in formation]

IIIIO 1 0444

[ocr errors][merged small]

64

I440444 61661444

II 1414 4 4 4 4 4

Semiduplex,

Dies intra Octav. 16 4 4 4 4

I 162 4 4 4 455

12444 44455
4 4 455

Simplici.
Semiduplici.
Die intra Octavam.

[blocks in formation]

Si concurrat

cum

In his duabus Tabulis ofignificat occurfum, vel concurfum talem nunquam reperiri.

ante Officium divinum.

ORATIO DICENDA niúmque Sanctórum univerfitáti, fit fempitérna laus honor, virtus, & glória ab omni creatúra, nobífque re miffio peccatórum, per inflnita fécula feculórum. Amen. Beáta vifcera Maríæ virginis, quæ portavérunt, & beáta úbera, quæ lactavérunt ætérni Patris Filium. Amen. Alia Oratio.

A

Peri, Dómine, os meum ad benedicéndum nomen fanctum tuum, munda quoque cor meum ab ómninibus vanis, pervérfis, & aliénis cogitatiónibus, intelléctum illúmina, affectum inflámma, ut dignè & atténtè, ac devótè hoc Officium re

citáre valeam, & audiri mé- S Deus, précibus & méri

rear in confpectu divinæ Majeftátis tuæ; Per Chriftum Dóminum noftrum. Amen. ORATIO DICENDA poft Officium divinum. Acrofanctæ & individuæ Trinitáti, crucifixi Dómini noftri Jefu Chrifti humanítáti, beatiffimæ ac glóriosíffimæ virginis María fe

tis beátæ Mariæ femper virginis, & ómnium Sanctórum & Sanctárum officium fervitútis noftræ : & fi quid dignum laude égimus, propitius réfpice, & quod negligénter actum eft, cleménter ignófce. Qui in Trinitáte perfecta vivis & regnas Deus, per ómnia fécula feculórum. Amen

Rerum quæ continentur in selectis Cano-
nibus poft Primam.

PARS
RS VERNA.

A

A Ltaribus reverentia debita,

500. Illorum linteamina fæ-
pius abluenda, 502.
Afcenfionis Chrifti fefti antiquitas,

482.

B

Baptifmus. Parvuli baptizandi ad
Ecclefiam quamprimùm defe-
rendi, 418, Cur? 399. Quo
tempore debeat conferri Baptif-
mus, 516. Quomodo fe gerere
debeat baptifmatis minifter,4 11,
413. Baptifmo contrahitur affini-
tas, inter quos, 409.
с

Cafuum refervatorum ufus, 250.
Cæremoniarum fcholæ inftituendæ,

451. Ad eas conveniant Clerici,
454.

Communio Pafchalis præcipitur,

306.

Confeffionis neceffitas, 219, 224,
227, 239, 242. Semei faltem in
anno proprio facienda Sacerdoti,
247, 292. Quomodò impletur
Lateranenfe præceptum de Con-
feffione annuali, 295, 297, 303.
Confeffionis generalis exem-
plum, 236.
Confirmatio. De illius neceffitate
& virtute edoceantur fideles,
532. Pueri Confirmationis fa-
cramentum fufcepturi, quomodo
ad Ecclefiam deftinatam conve-
nire debeant, 534. Sint con-
feffi, 539. Articulos fidei nove-
rint,
, 541. Parentes liberos ad
Confirmationem non teneant,
& cur, 543.

[blocks in formation]

Jejunium Quatuor Temporum,

537.

Imagines vetuftate deformatæ com-
burantur, 458.

Incarnatio Domini in utero Ma-
riæ femper Virginis, 553, 562
Indulgentiæ non publicentur abf-

que Ordinarii licentia fcripto ha-
bita, 194.

Infirmi gravi morbo laborantes fpi-
ritualem priùs quàm corporalem
medicum quærant, 446. lifdem
quæ pœnitentia injungenda, 245.

L

Libris Dioecefanis, nec aliis utan-
tur Ecclefiæ Paræciales, 453.
Linteamina facra vetuftate attrita
comburantur, & pulvis in facra-
rio reponatur, 458.

M
Manuale habeant omnes Parochi,

207.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »