Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

8 Prid.

4

a

8

e

[ocr errors]

S

[ocr errors]

زg) ii

[ocr errors]

I2

Cyclus Litt. Dies

Obiere
Epact. Dom. Menfis.
xxj
di Cal. OMNIUM SANCTORUM,

Solemne.
e iiij ComMEMORATIO OMNIUM FIDELIUM DE-

FUNCTORUM inftituta anno 998. duplex majus.
xix fiij 3 De Octava Omnium Sanctorum,
xviij

De Octava Omnium Sanctorum. xvij Non.

s

De Octava Omnium Sanctorum. xvj b viij

6 De O&ava Omnium Sanctoruin. XV c/ vij

De O&tava omnium Sanctorum. xiiij al vi

Veneratio SS. Reliquiarum,& Octava omnium

Sanctorum , duplex majus. [ In Ecclefia Me

tropolitana , Triplex fecunda chaffis. ] xiij

9 Caroli , Mediolanensis Episcopi ( ¢ 3. ) Semi. an. 1584

duplex. xij

IO xj

II MARTINI , Turonensis Episcopi, (ex 8.) duplex c. an.397

majss. a Prid.

Martini Papæ & Martyris , ( è 16. Septem- an. 6554

bris ) simplex. ix b Idib. 13 Briêii, Turonensis Episcopi , fimplex. [ In Ec- c. an.444

clefia Metropolitana , duplex majus. viij cxviij 14 Laurentii de Augo , Dubliniensis Episcopi , an.11814

semiduplex. vij d xvij Is Maclovii , Alethenfis Episcopi , fimplex. Com- c.an.sos

mem. S. Sidonii Abbatis Rotomagensis. c. an.689
vi cxvj 16
f 17 Gregorii Thaumaturgi , Neocæfareæ Episcopi, c.an.270

& Ecclefiæ Doctoris , semidesplex. Commem.
S. Dionysii , Alexandrini Episcopi.

c.an.264 iiij 8 xiij 18 S. Romani Diaconi & Martyris , fimplex. c.an.363

xiij 19
xij

xj 21 Præsentatio B. Mariæ Virginis , dseplex majus.

dx 22 Cæciliæ Virginis & Martyris; dreplex minus. xxix ix 23 Clementis Papæ & Martyris , semiduplex.

1.vel 2.1, xxviij f viij 24 Chrysogoni , Romani Martyris , fimplex. Com

an. 304. mem. S. Anaftafix Romanæ viduæ &

an. 304 Martyris. xxvij 8 vij 75 Catharinæ , Alexandrinæ Virginis & Marty

Semiduplex. 25. xxvja vj XXV. xxiv ! b

27

Prima sedes Adventas. xxii) ciiij xxij diij 29 | Vigilia cum jejunio : Commem. S. Saturnini , Tolosani , Episcopi & Martyris.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

хү

[ocr errors]

20

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

26

V

28

an. 250. Prid. 39 | ANDREA Apoftoli ; duplex majuk.

c. an. 700

I11. sec,

2

3

Xvj

[ocr errors]

dviij

Cyclas Litt. Dies

Obiere Epa&. Dom. Mensis. f, Cal. 1 Eligii , Noviomenfis Episcopi , ( è 30. Novem- c.an.659

bris ) semiduplex. Commem. S. Candidi , Trajec- cos sec.

cenfis Episcopia xix & iiij xviij iij Commem. S. Francisci Xaverii Presbyteri.

an. Is 52 Ultima sedes Adventas. xvij b | Prid.

Non.

6 Nicolai, Myrensis Episcopi in Licia , duplex 3. 4. vel minus.

s. f. Liv e vij 7 Ambrosii, Mediolanensis Episcopi , & Eccle- an, 397

fiæ Do&oris ( è 4. Aprilis. ) ordinario anno

374. displex minus. f vi

CONCEPTIO B. MARIÆ VIRGINIS,

Triplex primæ claffis. g

Commem. O&avæ Conceptionis B. Mariæ. iiij

Commem. O&avæ Conceptionis B. Mariæ.
ь | iij 1 Commen. O&avæ Conceptionis B. Mariæ.
is
Prid. 12 Joseph Sponsi B. Mariæ Virginis , ( è 19. Mar-

tii ) desplex majus. [ In Ecclesia Metropoli-
tana triplex secunda clasis. ] Commem. Octavæ

Conceptionis B. Mariæ. vüj dibid. Commem. S. Luciæ Syracusanæ Virginis & Mar- an. 304. tyris ; & O&ava Conceptionis B. Mariæ.

vel 305, vij xix 14 Conimem, o&avæ Conceptionis B. Mariæ. fxviij is o&ava Conceptionis B. Mariæ Virginis , dm

plex minus.

16 xvj

17

xiij

8

V

[ocr errors]

9 10

с

1. fec.

13

e

[ocr errors]
[ocr errors]

8 xvij

XV

18
19

20 Vigilia fine jejunio.

Thoma Apostoli , deeplex majus.

1. fec.

xiij

xij xxix

xj xxviij

8 xxvija

ix XXV) b viij 25. xxv. cvij

21
22
23

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

24 | Vigilia ceom jejunio.
25 | NATIVITAS DOMINI, Solemne.
26 STEPHANI , Diaconi & Protomartyris, an. 33.

duplex majus. Commem, Octavæ Nativitatis

Domini. 27 JOANNIS , Apoftoli & Evangeliftæ , duplex can.jon

majus. Commem. O&avæ Nativitatis Domini. 28 Innocentium Martyrum , duplex majus. Commem.

O&avæ Nativitatis Domini. 29 Thomæ , Cantuarienfis Episcopi & Martyris, an. 1170.

duplex mingas. Commem. Odavæ Nativitatis Do

mini.
30 Oficium Dominicæ intra O&avam Nativitatis

Domini , duplox minus. Commem. S. Ursini , circa 2.
Bituricensis Episcopi.

fec.
31 Silvestri Papæ , duplex minns. Commem. Octavæ an. 335.

Nativitatis Domini.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Hzc Epa&a 19, nunquam est in ysu , nisi quando codem anno concurrit cum Awco aumero 31%.

DIVINI OFFICII

SINGULIS DIEBUS RECITANDI.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

A

Fricii divini undecim Antiphonæ vocabulum : fed illud non sunt Classes.

pronuntiatus hoc loco fi Officium reciOfficium vel eft Feria- tetur line cantu , nisi Antiphona dicenda le vel Feftivum.

fit integra , ut Antiphonæ ad Beneditus & Ferialc diftinguitur in Magnificat in Triplicibus & Solemnibus, minus, medium & ma- & Majores Antiphona circa fincm Ad. jus.

ventûs. Festivum , vel Simplex eft , vel Semi- In Officio Solemni , in Triplici prima duplex ; aut Duplex minus , aut Duplex Claflis , & in Officio de Dominica extra majus ; aut Triplex secundx Classis; aut Paschale tempus, uia dicuntur No&turna: Triples primæ Claffis ; vel tandem So- in reliquis oficiis , & toto tempore PasJemne. Prætereà inter Duplex minus & chali unicum No&urnum. Duplex majus suum locum tenet og Quando unicum dicitur Nocturnam , cium de Dominica.

extra tempus Paschale, novem recitanIn unoquoque Officio o&o fant par- tur Psalmi cum novem ut tribus Antites; scilicet officium No&urnum, Lau- phonis. Temporc Paschali tres tantùm des Matutinæ , Prima Hora , Tertia , Palmi recitantur cum una aut tribus Sexta , Nona, Vesperæ , & Completo- Antiphonis. Ultimam Antiphonam se rium.

quitür VerGculus. Deinde alta voce di

citur Pater nofter & secreio , usque ad DE OFFICIO NOCTURNO. Verliculum, Et ne nos , &c. qui clara voce

pronuntiatur ; pofteà Absolutio. Statim D officium Nocturnum , di&tis fe

Lector parumper se inclinaos,& vertens

>

>

faciem versàs Celebrantem ab eo petit rione Angelicâ & Symbolo Apoftolo- Benedictionem , dicens : Jabe , Domine , rom, os Tibi pollice ligoans Celebrans benè dicere. Le&ores finguli ante fingulas clarâ voce dicit : Domine , labia , &c. Le&tiones idem observant, tum legitar Deinde manu extensâ fignando se Le&io voce diftin&â, ut commode ab fronte ad pe&us & à finiftro humero ad aftantibus poffit audiri ; hinc legenda dextrum ( quod servatur initio omnium eft in loco ambonis, id eft in Chori parte Horarum ) eodem tono dicit : Deus in ad- inferiori , vel in ipfo medio ubi numerojstorisem , &c. Tùm canticum Allelaia, fus eft Clerus. Abfolutiones & Benedic. vel cjus loco à Septuagefima ad Pascha , tiones invenientur poft has Rubricas. Lans tibi , Domine , Rex øletne gloriæ.

Recitatio trium Lc&ionum cum totiPofteà Invitatorium cum Palmo , Ven

dem. Responsoriis cum Verlu , Gloria mite , exultemus , hoc modo dicitur. Bis

Patri , in finc ultimi in unoquoque Noce dicitur integrum ante Pfalmum , inte- turno communior eft regula : quibus grum femei dicitur poft primum Ver- dam tamen cafibus infrà observandis fum , poft tertium & poft quintum. Sed quarta aut decima Le&io finc subsequcapoft versum secundum & poft quartum te Responsorio superadditur. Tola dicitur reclamatio , qux Afterisco * Dictis Lectionibus omnibus & Rer noratur. Poft Verfum Gloria Patri , &c.

ponsoriis , dicitur Hymnus Te Deum , fi dicitur primo reclamatio , deinde lovi- dicendus fit. Dici autem debet hic Hymtatorium integrum.

nus toto tempore Paschali, & per annum In Feitis verò Solemnibus Invitato- in omnibus Feftis , necnon in omnibus sium dicitur integrum poft quemlibet Dominicis , præterquam in Dominicis Versum.

Adventûs, & Dominicis à Septnagefima Poft Invitatorium dicitur Hymous, ut ad Dominicam in Ramis Palmarum inin Proprio vel in Communi.

clufivè. Poft Hymnum , vel unum vel tria Nocturna recitantur.

DE LAUDIBUS MATUTINIS. Quando cantarur Officium , ante Pfal- I Laudes Matutinz \separatim ab Offi

5

>

>

[ocr errors]

:

>

Betò Pater & Ave, Celebraas junctis Circuncifione ad Purificationem in Femanibus inchoat Vesum Sacerdotalem. şiis , Festis Simplicibus & ScmidupliciSed 6 poft Oficium No&urnum Laudes bus , ac Dominicis. continenter recitantur , ftatim finito Insuper tam de San&a Maria quàm de Nocturno Celebranş incipit à Verlu

Sa- Patrono Ecclesia in Dominicis a Purificerdotali , deinde dicit Dons in adjuto catione ad Dominicain Paffionis, & à rie, &c. Pofteà cum quiaque Antipho- Dominica tertia post Pentecosten usque Dis Oficio convenientibus dicuntur pri- ad Adventum fic commemoratio. Rotes Pfalmi, fecundo Canticum ex Porro quando fit commemoratio veteri vel novo Testamento delumptum, Chrifti crucifixi & redivivi,

& quando tertio & alius Pfalmus.

fit commemoratio folius B. Marix , Poft Pfalmos & Antiphonas dicuntur hæ commemorationes habentur in ProCapitulum , Hymnus, Verficulus , Can- prio de Tempore. Quando autem fiunt ticum Evangelicum Benedi&us Dominus, alix commemorationes Communes &c cum fua Anuphona.

omnes inveniuntur in Psalterio. Diaà hic Antiphoud in Feriis majori- Finitis Commemorationibus Celebus & mediis , Litaniz , seu Preces sexis brans dicit Dominus vobif. um. Deinde genibus recitantur , in quarum fine ce

dicitur Benedicamus Domino , Re. Deo graIebraas ( folus ftans ) dicit : Dominus vo- tias , & fubmifla voce Fidelium aning, Fijian & Orezns , cantat Orarioncm ; & &c secreio Pater nofter, diao Amen omnes furgunt.

Si immediatè fequatur Prima , ftatim In ceteris omnibus officiis di&â poft fine Pater & Ave incipitur abfolutè, Canticum Benedi tus Antiphonâ , ftatim quod obfervatur quoties dux Hora fimul Celebrans omnibus ftantibus dicit , junguntur , quod faro fiet. Dosas vctiforem & Oremus. Et cantat Orationcm Oficio convenientem. Et poft

DE PRIM A. Orationem cursàs repetit Dominus vobif Advi dicitur Dems in adjutoriam , & A :

D Primam &is 1,& dicitur Benedic.smus Domino.

Pofteà fi facienda fit aliqua Comme- Hymnus Jam lucis. Deinde dicuntur tres norario , fit hoc loco , diceado Antipho- Plalmi cum una Antiphona. sam , Versum & Orationem.

Ante Antiphonam in Officio de DoCommemorationes autem vel singur minica in modum quarti Plaimi additur lares funt , vel Communes.

Symbolum Quicunque. Commemoratio fingularis non fit nisi Poft Antiphonam dicitur Capitulum, alicujus Festi in camdem ipfam diem in- & Responsorium breve cum fuo versu. cideatis. Antiphona sumitur ex Laudi- Pofteà Preces seu Litaniæ ( si dicenda bus in Proprio vel in Communi; & di- fint.) Tandem Dominus vobiscum. Oratio , citur ea quz pofita eft ad Benedi&tus : Ver- Domine Deus. Poft Orationem reperitur fas habetur poft hymnum fimiliter in Dominus vobiscum , & dicitur Benedicamus Laudibus.

Domino , R. Deo gratias. Poft Commemorationes fingulares fi Deinde , nisi priùs recitanda fit Prima quz occurrant , fiunt Communcs in ijs de B. Maria , in Choro aut in Capitulo quibus competunt diebus, hoc ordine: legitur Martyrologium. Primo de Cruce , secundo de B. Maria , Poft Martyrologium , vel ftatim post tertio de SS. Pontificibus Rothomagen- Benedicamus dicitur , y. Pretiofa cum Orafibus & de Patrono Ecclefiæ , qui Tese tione Smeta Maria. invicem pro sua dignitate antecedunt , Tùm fi fit negotiosus dies , dicuntur ultimo loco pro Pacc.

preces Ceus in adjutorium , &c si fit dics Fit commemorario de Chrifto crucifi- Feftus in populo, hæ preces omittuntur. 30 redivivo per totum tempus Pafchale, Pofteà Lector eo ritu quo in Le&tionis nifi fit Feftum Triplex: per annum fit bus Officii Nocturni perit Benedi&ionem tantàm in Feriali officio. Non fit com- dicens , Juke, Domne , benè dicere , & Celememoratio de Cruce ab initio Adventûs brans benedicit, dicens : Bonitatem & difusque ad Purificationem B. Mariæ , nec ciplinam & scientiam doceat nos Dominus. Dominica Passionis usque ad Feriam Chorus respondet : Amen. Lector legit fecundam poft Dominicam in Albis de- Canonein , qui semper terminatur, his politis.

verbis: The autem , Domine , miserere noftri. Ceterz Commemorationes Commu- Be Deo gratias. Des fiunt in Feftis Simplicibus & Semi- Canon si appositus fuerit in Proprio duplicibus ac in Feriis & Purificatione ad Sanctorum , hic folus legitur : fi non fit Dominicam Paffionis , & à Fefto San&tæ in Proprio San&orum ( quod sæpiùs Trinitatis , usque ad Adventum. eveniet) habebitur in Proprio de Tem.

Kateel fai de fola Saađa Maria à pore.

>

[ocr errors]
[ocr errors]

tur.

A

Le to Canope dicitur Adjutorium , &c. Insuper observandum eft tam in Vefut in Psalterio.

peris quam in Laudibus , ne iterentur

eadem Antiphona idemque Versus , pro De Horis Tertia , Sexta e Nona.

Commemoratione debere ad Laudes D Tertiam , Sextam & Nonam , dic- Antiphonam & Versum desumi ex pri

mis Vesperis , & fimiliter ad Vesperas Deus in adjutorium , &c. & Hymnus : delumi ex Laudibus. deinde tres Pfalmi cum una Antiphona ;

Di&â ultimâ Oratione , Vesperæ tere tùm Capitulum & Responsorium breve minantur ut Laudes. cum suo versu, Pofteà ti officium fiat de

DE COMPLETORIO.
Feria majore aut media , Litaniæ seu
Preces Aexis genibus recitantur , in

D Completorium absolutè dicitur quarum fine Celebrans surgens dicit :

Tum recitantur tres Psalmi cum una AnDominus vobiscum , & Orcmiss , & cantat Orationcin.

tiphona , Capitulum, Hymnus , VersiSinon fiat Officium de Feria majore

culus , Canticum Evangelicum Nung

dimittis, cum fua Antiphona. aut media , ftatim post Versum cun&tis Atantibus Celebrans di&o , Dominus vobif

Poft

hanc Antiphonam, cun&is ftan

tibus fi officium fiat de Fefto Simplici eum , & Orcmus, cantat Orationem ; porreà repetit Dominus vobiscum , deinde di

vel de Feria minori, aut genua submitcitur , Benedicamus Domino , Re. Deo gra

tentibus li Officium fiat de Feria media tias, &c. submissâ voce Fidelium anima ,

vel majori, Litaniæ seu Preces recitan. & fecretò Pater nofter.

In aliis officiis ftatim poft AntiphoDE VES PER I S.

nam Celebrans dicit Dominus vobifcum , &

Oremus , & cantat Orationem ; & pofteà omne Officium Festivum. Simplex rursus repetit : Dominus vobifonem , & di&i Nona , cetera dicto Completorio

dicitur , Benedicamus Domino , Be. Da propria dici terminanrur.

gratias. Et Celebrans dicit , Benedicat Vesperæ præcedentis diei , primæ Vef cuftodiat , &c. peræ appellantur : Vesperæ diei propriæ,

His ex devotione addi solet una ex Tecundæ Vesperæ nominantur:

Antiphonis ad B. Mariam cum Versiculo Feriale Officium incipit ubi Festivum & oratione pro tempore , ut habetur in deficit.

fine Psalterii. Ad Vesperas di&tis fecretò Pater & Que in superioribus capitibus dubia rema Ave, dicitur Deus in adjutorium. Deinde

nent ,

hæc in jequentibus definientur. cuin quinque Antiphonis Officio convenienribus quinque Psalmi Feriales ,

De Feriali Officio minore. nili aliter notetur , & pofteà Capitulum.

Post Capitulum additur Refpontorium minicas, Adventum , Quadragefi( quando dicendum eft.)

mam , Quatuor Tempora & Vigilias , Poft Refponforium vel Capitulum di- quando nullum occurrit Festum. cuntur Hymnus , Versiculus , Canti- Officium iftud ritè ordinabit qui præfcum Evangelicuin Magnificat , cum An. cripta in Psalterio præcisè fervabit. tiphona.

Lectiones Officii No&urni cum Ref Didâ hâc Antiphona , fi Feriæ majo- ponsoriis habentur in Proprio de Temris aut media fit officium , Litaniæ leu pore. Et in fine cujusque Hort dicitur Preces recitantur ut in Laudibus.

Oratio Dominicæ præcedentis sumpta ex In ceieris omnibus officiis , di&tâ poft codem Proprio. Canticum Magnificat Antiphonâ , ftatim Celebrans cun&tis ftantibus dicit , Domi

De Feriali Officho majere do medio. miss vobifcum & Cremus, & cantat Oratio- It Oficium Feriale' majus in Quanem Oficio convenientem. Et poft Ora- tuor Temporibus , in Vigiliis , & tionem rurs''s repetit Dominus vobifcum. per totam Quadragefimam , exceptis Et dicitur , Benedicamus Do rino.

[ocr errors]

F

[ocr errors]

Dominicis. Poftea fi facienda fit aliqua Comme- In Feriali Officio majore ad No&urmoratio , fit hocloco , dicendo Antipho- num tertia Lectio legitur de Evangelio nam , Verfumn & Orationem.

cum Homilia. Commemorationes fiunt co ordine, Fit Officium Feriale medium per toquem præscripfimus in Laudibus : fed tum Adventum , exceptis Dominicis, hic dicitur ea Antiphona quz pofita eft & Feriis in quibus fit officium de Fefto ad M gnificat , & verfus qui habetus post non Simplici. Hymnum in Vesperis.

In Feriali Officio medio ad No&uraum

>

« AnteriorContinuar »