Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Sedéntes in ténebris, & fericórdiæ ejus, & fericórdiæ ejus, & mirabl vinctos in lia ejus filiis hóminum;

Et facrificent facrificium laudis, * & annúntient ópera ejus in exultatióne.

Qui defcéndunt mare in návibus, faciéntes operatiónem in aquis multis,

Ipfi vidérant ópera Dómini, & mirabília ejus in pro▾ fúndo.

umbra mortis,
mendicitáte & ferro.
Quia exacerbavérunt eló-
quia Dei, & consilium
Altiffimi irritavérunt.

Et humiliátum eft in labóribus cor eórum; infirmáti funt, nec fuit qui adju váret.

Et clamavérunt ad Dóminum cùm tribularéntur; * & de neceffitatibus córum liberávit eos.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

piéntia eórum devoráta eft.

Et clamavérunt ad Dóminum cùm tribularéntur; * & de neceffitátibus eórum edú

xit eos.

Et ftátuit procéllam ejus in auram; * & filuérunt fluctus ejus.

Et lætáti funt quia filuérunt; * & dedúxit eos in por tum voluntátis eórum. Altera divifio Pfalmi 106. Onfiteántur Dómino mi * & mirabilia ejus fitis hómi

fericordiæ ejus,

num;

Et exáltent eum in eccléfia plebis, * & in cathedra feniórum laudent eum.

Pófuit flúmina in defér,

fitim;

túm, * & éxitus aquárum in A D LAUDES
MATUTINAS.
. Sacerdotalis. Magnifi-
cáte Dóminum mecum; R

Et exaltémus nomen ejus in
idipfum. Pfal. 33. 4.
Deus in adjutórium.
Per Annum Ant. 4. de
Prætende.

Terram fructiferam in falfúginem, à malítia inhabitántium in ea.

Pófuit defertum in ftagna aquárum, * & terram fine aqua in éxitus aquárum.

Et collocávit illic efurientes; & conftituérunt civitátem habitatiónis.

Et feminavérunt agros & plantavérunt víneas & fecérunt fructum nativitátis.

?

Et benedixit eis, & mul tiplicáti funt nimis; & juménta eórum non minorá

vit.

[blocks in formation]

2

[blocks in formation]

domûs tuæ ; & torrente voluptátis tuæ potábis eos. Quóniam apud te est fons vita;* & in lúmine tuo vidébimus lumen.

Præténde mifericórdiam tuam fciéntibus te, & juftitiam tuam his, qui recto funt corde.

in voce exultatiónis.

Quóniam Dóminus excélfus, terribilis ;* Rex magnus fuper omnem terram.

Non véniat mihi pes fupér biæ; * & manus peccatóris non moveat me.

iceciderunt qui operán-TE decet hymnus, Deus.

détur votum in Jerúfalem. Exáudi oratiónem meam;* ad te omnis caro véniet.

Verba iniquórum præva luérunt fuper nos; * & impietatibus noftris tu propitiáberis.

Subjécit pópulos nobis, * & Gentes fub pedibus nof

tris.

expúlfi

tur iniquitátem,
funt, nec potuérunt ftare.
Ant, Præténde, Dómine,
mifericórdiam tuam fciénti-
bus te. v. II.

Ant. 6. f. Rex.

Pfalmus 46,
Mnes Gentes, plaudite

Omnibus, jubilie Dee affumpuifti, inhabitabit in

Beátus quem elegifti, &

Elégit nobis hereditátem fuam: fpéciem Jacob,quam diléxit,

tes: * Deus fedet fuper fe dem fanctam fuam.

Afcéndit Deus in júbilo, & Dóminus in voce tubæ. Pfállite Deo noftro, pfallite pfallite Regi noftro, : * pfällite.

Príncipes populorum congregáti funt cum Deo A'braham;* quóniam dii fortes terræ veheménter eleváti funt.

Quóniam Rex omnis terræ Deus; pfallite fapiénter. Regnábit Deus fuper Gen

1

Ant. Rex omnis terræ Deus;
pfállite fapiénter. v. 8.
Ant. 3. A. Exáudi nos.
Pfalmus 64.

[blocks in formation]

briśsti eam ; * multiplicásti
multiplicáfti
locupletáre eam.
Flumen Dei replétum eft
aquis,paráfti cibum illórum,*
quóniam ita eft præparátio

ejus..

Rivos ejus inébria, multiplica genlmina ejus; * in ftil licidiis ejus lætábitur gérmi

nans.

Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ; * & campi tui replebúntur ubertáte. Pinguéfcent fpeciáfa deférti, & exultatióne colles accingéntur.

Induti funt arietes óvium, & valles abundábunt fruménto: clamábunt, étenim hymnum dicent,

Ant, Exáudi nos, Deus falutáris nofter, fpes ómnium finium terræ. v. 6.

Ant. 2. d. Deus.

Canticum Anne, 1. Reg. 2. 1.

Exultávit car meum in

Dómino, * & exaltátum elt cornu meum in Deo

meo.

[blocks in formation]

Dómini enim funt cárdines terræ, * & pófuit fuper eos orbem.

*

Pedes fanctórum fuórum fervábit, & impii in tenebris conticèfcent; quia non in Dilatátum eft os meum fortitúdine fua roborábitur fuper inimicos meos; quia vir. * letáta fum in falutári tuo.

Non eft fanctus, ut eft Dóminus , neque enim eft álius extra te ; * & non eft fortis ficut Deus nofter. Nolite multiplicáre loqui fublimia gloriantes: recé dant vétera de ore veftro. Quia Deus fcientiarum

Dóminum formidábunt adverfarii ejus; & fuper ipfos in cœlis tonábit.

*

Dóminus judicâbit fines terræ, & dabit impérium Regi fuo, & fublimábit cornu Chrifti fui.

Ant. Deus fcientiarum Dá minus eft. v. 3.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »