Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

AD PRIMAM.
Pater. Ave.

Deus in adjutórium, &c.
Hymnus.

JAM lucis orto sidere &c. ut fuprà, pag. 49. Ant. i. d. Exúrge. Pfalmus 9. Onfitébor tibi, Dómi ne in toto corde meo ; * narrábo ôm nia mirabilia tua.

C

9

Lætábor & exultábò in te; * pfallam nómini tuo, Altiffime.

In converténdo inimícum meum retrórfum: * infirma búntur & períbunt à fcie tua.

Quóniam fecifti judicium meum & caufam meam : * fedifti fuper thronum qui jú dicas juftitiam.

*

Increpáfti Gentes, & périit impius nomen eórum de léfti in ætérnum & in fécu lum féculi.

Inimíci defecérunt frámex in finem;* & civitátes eórum deftruxifti.

Périit memória eórum cum fónitu; * & Dóminus in ætérnum pérmanet.

Parávit in judicio thronum fuum ; * & ipfe judicábit or bem terræ in æquitáte, judicábit pópulos in juftitia.

Et factus eft Dóminus refugium páuperi; * adjútor in opportunitátibus, in tribula

tióne.

[blocks in formation]

rápere páuperem, oblivifcáris páuperum. v. 33. Per Annum, Capitulum. 1. Joan. 2. 8.

Ilioli mei: Ténebræ tran

tem;
dùm áttrahit eum.

In laqueo fuo humiliábit eum, inclinábit fe, & ca& det cùm dominátus fúerit páuperum.

Dixit enim in corde fuo: Oblitus eft Deus, *avértit fáciem fuam, ne videat in finem.

[blocks in formation]

jam lucet. Qui dicit fe in luce effe, & fratrem fuum odit in ténebris eft ufque adhuc. Qui diligit fratrem fuum, in lúmine manet, & fcándalum in eo non eft.

R. breve. Chrifte fili Dei vivi, &c.

Et Preces habentur fuprà pag. 51.

AD TERTIAM.
Pater. Ave.

Deus in adjutórium. &c.
Hymnus.

Nunc fancte &c. pag. 54.
Ant. 2. d. Ofténde.
Pfalmus 28.

A

Fférte Dómino, filii Dei,* afférte Dómino filios aríetum. Afférte Dómino glóriam & honórem afferte Dómino glóriam nómini ejus;* adoráte Dóminum in átrio fancto ejus.

Vox Dómini fuper aquas, Deus majeftátis intónuit ; Dóminus fuper aquas multas.

Vox Dómini in virtúte : * vox Dómini in magnificéntia.

Vox Dómini confringéncedros; & confringet

tis

Dóminus cedros Líbani.

Et commínuet eas tanquam vitulum Líbani:* & diléc

[blocks in formation]

torum, & gládii ancipites in mánibus eórum. Ad faciéndam vindictam in natiónibus, increpationes in pópulis ; Ad alligándos reges eórum in compedibus, & nóbiles eórum in mánicis férreis. Ut faciant in eis judicium confcriptum glória hæc : * eft ómnibus fanctis ejus.

Ant. Ofténde nobis, Dómine, mifericórdiam tuam, & falutáre tuum da nobis. Pfal. 84. 8.

Per Annum, Capitulum. 1. Joan. 4. 20. 21.

St quis dixerit quóniam diligo Deum, & fratrem fuum oderit mendax eft. Qui enim non diligit fratrem fuum quem videt, Deum, quem non videt, quómodo poteft diligere? Et hoc mandátum habémus à Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem fuum.

Preces, fi dicenda fint habentur Feria fecunda ad Tertiam. pag. 56.

Oratio ut in Proprio de Tempore.

AD SEX TAM

R.br. Ego dixi * Dómine, miferére mei; Repet. Ego dixi; Dómine, miferére mei; v. Sana ánimam meam, quia peccávi tibi. * Dómine miferére mei. y. Glória Patri & Filio, & Spi fitui fancto. Repetitur, Ego. Pfal. 40. 5.

y. Adjútor meus efto, ne derelinquas me; R. Neque defpicias me, Deus falutáris meus. Pfal. 26.9.

Pars Autumnalis.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »