Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Cyclus
Epact.

xxj

XX e iiij

xix

f iij xviij g Prid.

Non.

xvij xvj

XV

xiiij

xj

ix

viij

vij

44

Litt. Dies
Dom. Menfis.

Cal.

[ocr errors]

xiij e v]

xxiij

xxij

xj

viij

d vj

vij

[ocr errors]

25. xxvj XXV. xxiv b

dx

xxix eix xxviij f viij

xxvij g vij

a vj

V

SANCTORUM,

COMMEMORATIO OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM inftituta anno 998. duplex majus. 3 De Octava Omnium San&torum,

4

S

De Octava Omnium Sanctorum.
De Octava Omnium Sanctorum.
De Octava Omnium San&torum.
De Octava omnium Sanctorum.

6

10

fiiij
gij II

a Prid. 12

b Idib.

13

cxviij 14
dxvij Is

I

2

7

8

xiij 19
xij 20

Veneratio SS. Reliquiarum,& Octava omnium
Sanétorum, duplex majus. [ In Ecclefia Me-
tropolitana, Triplex fecunda claffis.]

9 Caroli, Mediolanenfis Epifcopi (è 3. ) Semi- an. 1584
duplex.

e xvj

16

f XV 17 Gregorii Thaumaturgi, Neocæfareæ Epifcopi, c.an.270
& Ecclefiæ Doctoris, femiduplex. Commem.
S. Dionyfii, Alexandrini Epifcopi.
xiiij 18 S. Romani Diaconi & Martyris, fimplex.

xj 21

2222

Præfentatio B. Mariæ Virginis, duplex majus.
Cæciliæ Virginis & Martyris; duplex minus.
Clementis Papæ & Martyris, femiduplex.
Chryfogoni, Romani Martyris, fimplex. Com-
mem. S. Anaftafiæ, Romanæ Viduæ &
Martyris.

as Catharina, Alexandrinæ Virginis & Marty

ris, femiduplex.

22

23

24

OMNIUM
Solemne.

679

26

27
28

diij

29

le Prid. 30

Obiere

MARTINI, Turonenfis Epifcopi, (ex 8.) duplex c. an.397
majus.

Martini Papæ & Martyris, (è 16. Septem-an. 655
bris ) fimplex.

Brictii, Turonenfis Epifcopi, fimplex. [In Ec-c. an.444
clefia Metropolitana, duplex majus.

Laurentii de Augo, Dublinienfis Epifcopi, an. 1181.
femiduplex.

Maclovii, Alethenfis Epifcopi, fimplex. Com-
mem. S. Sidonii Abbatis Rotomagenfis.

Prima fedes Adventûs.

Vigilia cum jejunio: Commem. S. Saturnini,
Tolofani, Epifcopi & Martyris.
ANDREA Apoftoli, duplex majuų.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Dies

Menfis.

a

V

fiiij

giij

Prid.

c.an.659

I | Eligii, Noviomenfis Episcopi, ( è 30. Novem-
bris) femiduplex. Commem. S. Candidi, Trajec- c. s fec.
tenfis Epifcopi.

[blocks in formation]

9

10

CONCEPTIO B. MARIE VIRGINIS,

Triplex prima claffis.

II

Commem. O&avæ Conceptionis B. Mariæ.
Commem. Octava Conceptionis B. Mariæ.
Commem. Octava Conceptionis B. Mariæ.
12 Jofeph Sponfi B. Mariæ Virginis, (è 19. Mar-
tii) displex majus. [ In Ecclefia Metropoli-
tana triplex fecunda claffis. ] Commem. Octava
Conceptionis B. Mariæ.

Commem. S. Lucia Syracufanæ Virginis & Mar-
tyris ; & Octava Conceptionis B. Mariæ.
14 Commem, Octava Conceptionis B. Mariæ.
Octava Conceptionis B. Mariæ Virginis, du-
plex minus.

IS

133

Ambrofii, Mediolanenfis Epifcopi, & Eccle-
fix Doctoris (è 4. Aprilis.) Ordinatio anno
374. duplex minus.

[blocks in formation]

Obiere

an.1552.

30 Officium Dominica intra Octavam Nativitatis
Domini, duplex minus. Commem. S. Urfini,
Bituricenfis Epifcopi.

31 Silveftri Papa, duplex minus. Commem. Octavæ
Nativitatis Domini.

3. 4. vel 5. f.

an. 397.

I. fec.

an. 304. vel 305

I. fec.

STEPHANI, Diaconi & Protomartyris, an. 33.
duplex majus. Commem, Octava Nativitatis
Domini.

27 JOANNIS, Apoftoli & Evangelifta, duplex c.an.100
majus. Commem. Octava Nativitatis Domini.
Innocentium Martyrum, duplex majus. Commem.
Octava Nativitatis Domini.

28

29 Thoma, Cantuarienfis Epifcopi & Martyris, an.1170. duplex minus. Commem. Odava Nativitatis Do

mini.

circa 2. fec.

an. 335.

Hac Epa&a 19, nunquam eft in yfu, nifi quando eodem anno concurrit cum Aureo numero xix.

DIVINI OFFICII

SINGULIS DIEBUS RECITANDI.

::

FFICII divini undecim
funt Claffes.

Officium vel eft Feria-
le vel Feftivum.

Antiphone vocabulum fed illud non pronuntiatur hoc loco fi Officium recitetur fine cantu, nifi Antiphona dicenda fit integra, ut Antiphona ad Benedictus & Magnificat in Triplicibus & Solemnibus, & Majores Antiphonæ circa finem Ad

Feriale diftinguitur in minus, medium & majus.

Feftivum, vel Simplex eft, vel Semiduplex; aut Duplex minus, aut Duplex majus; aut Triplex fecunda Claffis, aut Triplex prima Claffis ; vel tandem SoJemae. Prætereà inter Duplex minus & Duplex majus fuum locum tenet Offcium de Dominica.

In unoquoque Officio o&to fant partes; fcilicet Officium Nocturnum, Laudes Matutina, Prima Hora, Tertia, Sexta, Nona, Velperæ, & Completo

rium.

DE OFFICIO NOCTURNO.

D Officium No&urnum, dictis fe

tione Angelicâ & Symbolo Apoftolorum, os fibi pollice fignans Celebrans clarâ voce dicit: Domine, labia, &c. Deinde manu extensâ fignando fe à fronte ad pectus & à finiftro humero ad dextrum (quod fervatur initio omnium Horarum) eodem tono dicit: Dems in adjutorium, &c. Tùm canticum Alleluia, vel ejus loco à Septuagefima ad Pafcha, Lans tibi, Domine, Rex aterne gloria.

Pofteà Invitatorium cum Pfalmo, Veaite, exultemus, hoc modo dicitur. Bis dicitur integrum ante Pfalmum, integrum femel dicitur poft primum Verfum, poft tertium & poft quintum. Sed poft verfum fecundum & poft quartum Tola dicitur reclamatio, quæ Afterifco * notatur. Poft Verfum Gloria Patri, &c. dicitur primò reclamatio, deinde Invitatorium integrum.

In Feftis verò Solemnibus Invitatorium dicitur integrum poft quemlibet Verfum.

Poft Invitatorium dicitur Hymnus, ut in Proprio vel in Communi.

Poft Hymnum, vel unum vel tria Nocturna recitantur.

ventûs.

In Officio Solemni, in Triplici primæ Claffis, & in Officio de Dominica extra Pafchale tempus, tria dicuntur Nocturna: in reliquis Officiis, & toto tempore Paschali unicum Nocturnum.

Quando unicum dicitur Nocturnam, extra tempus Pafchale, novem recitantur Pfalmi cum novem aut tribus Antiphonis. Tempore Pafchali tres tantùm Pfalmi recitantur cum una aut tribus Antiphonis. Ultimam Antiphonam fequitur Verfculus. Deinde altâ voce dicitur Pater nofter & fecretò, ufque ad Verficulum, Et ne nos, &c. qui clarâ voce pronuntiatur ; pofteà Abfolutio. Statim Lector parumper fe inclinans,& vertens faciem versùs Celebrantem ab co petit Benedictionem, dicens: Jube, Domne, bene dicere. Lectores finguli ante fingulas Lectiones idem obfervant, tum legitur Lectio voce diftin&tâ, ut commode ab aftantibus poffit audiri; hinc legenda eft in loco ambonis, id eft in Chori parte inferiori, vel in ipfo medio ubi numerofus eft Clerus. Abfolutiones & Benedictiones invenientur poft has Rubricas.

Recitatio trium Lectionum cum totidem Refponforiis cum Verfu, Gloria Patri, in fine ultimi in unoquoque Nocturno communior eft regula quibufdam tamen cafibus infrà obfervandis quarta aut decima Lectio fine fubfequen te Refponforio fuperadditur.

Dictis Lectionibus omnibus & Refponforiis, dicitur Hymnus Te Deum, fi dicendus fit. Dici autem debet hic Hymnus toto tempore Pafchali, & per annum in omnibus Feftis, necnon in omnibus Dominicis, præterquam in Dominicis Adventûs, & Dominicis à Septuagefima ad Dominicam in Ramis Palmarum inclufivè.

DE LAUDIBUS MATUTINIS. I Laudes feparatim ab Offi

Quando Officium,

Pfal

mum aut Canticum intonatur primum Sia de Muro recitantus, dictis ft

gretò Pater & Ave, Celebrans junctis manibus inchoat Verfum Sacerdotalem. Sed fi poft Officium Nocturnum Laudes continenter recitantur, ftatim finito Nocturno Celebrans incipit à Verfu Sacerdotali, deinde dicit Deus in adjutoriam, &c. Pofteà cum quinque Antiphonis Officio convenientibus dicuntur primò ues Pfalmi, fecundò Canticum ex veteri vel novo Teftamento defumptum, tertiò & alius Pfalmus.

Poft Pfalmos & Antiphonas dicuntur Capitulum, Hymnus, Verficulus, Canticum Evangelicum, Benediāns Dominus, &c. cum fua Antiphona.

Dicta hâc Antiphona in Feriis majoribus & mediis, Litania, feu Preces flexis genibus recitantur, in quarum fine CeTebrans (folus ftans) dicit: Dominus vobifcum & Orenas, cantat Orationem ; & dicto Amen omnes furgunt.

In ceteris omnibus Officiis dictâ poft Canticum Benedictus Antiphonâ, ftatim Celebrans omnibus ftantibus dicit Dominus vobifcum & Oremus. Et cantat Orationem Officio convenientem. Et poft

>

Orationem rursùs repetit Dominus vobif- A

, & dicitur

Domino.

Pofteà fi facienda fit aliqua Commemoratio, fit hoc loco, dicendo AntiphoBam, Verfum & Orationem. Commemorationes autem vel fingu lares funt, vel Communes.

Commemoratio fingularis non fit aifi alicujus Fefti in eamdem ipfam diem incidentis. Antiphona fumitur ex Laudibus in Proprio vel in Communi; & dicitur ea qua pofita eft ad Benedictus: Verfus habetur poft hymnum fimiliter in Laudibus.

Poft Commemorationes fingulares fi quz occurrant, fiunt Communes in is quibus competunt diebus, hoc ordine: primo de Cruce, fecundo de B. Maria, tertio de SS. Pontificibus Rothomagenfibus & de Patrono Ecclefiæ, qui fefe invicem pro fua dignitate antecedunt, ultimo loco pro Pace.

Fit commemoratio de Chrifto crucifi20 redivivo per totum tempus Pafchale, nifi fit Feftum Triplex: per annum fit tantùm in Feriali Officio. Non fit commemoratio de Cruce ab initio Adventûs ufque ad Purificationem B. Mariæ, nec à Dominica Paffionis ufque ad Feriam fecundam poft Dominicam in Albis depofitis.

Circuncifione ad Purificationem in Feriis, Feftis Simplicibus & Semiduplicibus, ac Dominicis.

Infuper tam de Santa Maria quàm de Patrono Ecclefia in Dominicis à Purificatione ad Dominicam Paffionis, & à Dominica tertia poft Pentecoften ufque ad Adventum fit commemoratio.

Porrò quando fit commemoratio Chrifti crucifixi & redivivi, & quando fit commemoratio folius B. Mariæ, hæ commemorationes habeatur in Proprio de Tempore. Quando autem fiunt aliz commemorationes Communes. omnes inveniuntur in Pfalterio.

Ceterz Commemorationes Communes fiunt in Feftis Simplicibus & Semiduplicibus ac in Feriis à Purificatione ad Dominicam Paffionis, & à Fefto Sanctæ Trinitatis, ufque ad Adventum.

Fratered fit de fola Saucta Maria à

Finitis Commemorationibus Celebrans dicit Dominus vobis.um. Deinde dicitur Benedicamus Domino, Be. Deo gratias, & fubmiffà voce Fidelium anima, &c fecreto Pater nofter.

Si immediatè fequatur Prima, ftatim fine Pater & Ave incipitur abfolutè, quòd obfervatur quoties dua Hora fimul junguntur, quod rarò fiet.

DE PRIMA.

D Primam dictis fecretò Pater & Ave dicitur Deus in adjutorium, & Hymnus Jam lucis. Deinde dicuntur tres Pfalmi cum una Antiphona.

Ante Antiphonam in Officio de Dominica in modum quarti Pfaimi additur Symbolum Quicunque.

Poft Antiphonam dicitur Capitulum, & Refponforium breve cum fuo verfu. Pofteà Preces feu Litania ( fi dicenda fint.) Tandem Dominus vobifcum. Oratio, Domine Deus. Poft Orationem repetitur Dominus vobifcum, & dicitur Benedicamus Domino, R. Deo gratias.

Deinde, nifi priùs recitanda fit Prima de B. Maria, in Choro aut in Capitulo legitur Martyrologium.

Poft Martyrologium, vel ftatim poft Benedicamus dicitur, y. Pretiofa cum Öratione Santa Maria.

Tùm fi fit negotiofus dies, dicuntur preces Deus in adjutorium, &c Si fit dies Feftus in populo, ha preces omittuntur.

Pofteà Lector eo ritu quo in Lectionibus Officii Nocturni petit Benedictionem dicens, Juke, Domne, benè dicere, & Celebrans benedicit, dicens: Bonitatem & difciplinam & fcientiam doceat nos Dominus. Chorus refpondet: Amen. Lector legit Canonem, qui femper terminatur, his verbis: Tu autem, Domine, miferere noftri. B. Deo gratias.

Canon fi appofitus fuerit in Proprio Sanctorum, hic folus legitur: fi non fit in Proprio Sanctorum ( quod fæpiùs eveniet) habebitur in Proprio de Tem pore.

Lecto Canone dicitur Adjutorium, &c. ut in Pfalterio.

[blocks in formation]

omne Officium Feftivum. Simplex dictâ Nonâ, cetera dicto Completorio propriæ diei terminantur.

Vefpera præcedentis diei, primæ Vefperæ appellantur: Vefpera diei propriæ, fecunda Vefpera nominantur.

Feriale Officium incipit ubi Feftivum deficit.

Ad Vefperas dictis fecretò Pater & Ave, dicitur Deus in adjutorium. Deinde cum quinque Antiphonis Officio convenientibus quinque Pfalmi Feriales, nifi aliter notetur, & pofteà Capitulum.

Poft Capitulum additur Refponforium (quando dicendum eft.)

Poft Refponforium vel Capitulum dicuntur Hymnus, Verficulus, Canticum Evangelicum Magnificat, cum Antiphona.

Dictâ hâc Antiphonâ, fi Feriæ majoris aut media fit Officium, Litaniæ feu Preces recitantur ut in Laudibus.

In cereris omnibus Officiis, dictâ poft Canticum Magnificat Antiphonâ, ftatim Celebrans cunctis ftantibus dicit, Domimus vobifcum & Cremus & cantat Orationem Officio convenientem. Et poft Orationem rursus repetit Dominus vobifcum. Et dicitur, Benedicamus Dorino.

Pofteà fi facienda fit aliqua Commemoratio, fit hoc loco, dicendo Antiphonam, Verfum & Orationem.

Commemorationes fiunt eo ordine, quem præfcripfimus in Laudibus: fed hic dicitur ea Antiphona que pofita eft ad Magnificat, & Verfus qui habetur poft Hymnum in Vefperis.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »