Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Cháritas aptos tua nos tre
méndis
A'pplicet aris,

LUMINI (plendor, Patris

Capitul. Ezech. 44. v. 28. 29.

non dábitis

Peis in Ifraël, ego enim

poffeffio eórum. Victimam & pro peccáto & pro delicto ipfi cómedent, & omne votum in Ifraël ipfórum erit, In Feftis duplicibus Suprà.

&

R. Panes propofitiónis erunt Aaron & filiórum ejus, ut cómedant eos in loco fancto *Quia Sanctum fanctorum eft de facrificiis Dómini jure perpétuo. Levit. 24. 9. v. Intrávit David in domum Dei, & panes propofitiónis comédit, quos non licébat édere, nifi folis Sacerdótibus. Matt. 12.4.*Quia. .Glória. *Quia. Hymnus.

JAM

Aм fatis fluxit cruor hoftiárum, Priftinæ ceffent holocáufta

legis, Chrifte, quos formas, melióra libant

Oratio.

Do

Omine, Deus omnípo tens, qui fámulum tuum N. ut facerdótio tibi funge rétur à pópulo fegregálti; præfta, quæfumus, ut ejus exémpla fectantes genus eléctum, regále facerdotium, gens fancta, pópulus acqui

Sacra miniftri.

PINGUE libámen, novus & litiónis éffici mereámur. Per facérdos

Dóminum.

Orbe jam toto Deus immo-
látur,

AD OFFICIUM NOCTURNUM.
Invitatorium. Sacerdótem
in ætérnum * Venite, adoré.
mus. Hebr. 5.6.
Pf. Venite, pag. 2.
Hymnus. JAM fatis, ut in
primis Vefperis.
IN L NOCTURNO.
Ant. 7. a. Ego fum Dómi-

Se manu noftrâ litat incruén

to

una proles, Chrifte, te pronus venerétur

Orbis,

Qui facerdótes per amoris almi

Flamen inúngis

Fúnere Chriftus. CHRISTE, fac femper tua facra puro Corde tractémus, manibúfque puris ;

Amen.

V. Sacrificáte facrificium

juftitiæ, R. Et fperáte in Dó mino. P. 46,

Ad Magnificat, Ant. 3.e. Oblátio jufti impinguat altáre, & odor fuavitátis eft in confpectu Altiffimi, facrificium illíus accéptum eft.Eccli.

35. 8.

us: Sancti éritis, quia ego anctus fum. Lev.11.v.45.46. Ant. 6. f. Vos qui eftis rincipes familiarum Levitiárum, fanctificámini cum Tátribus veftris. 1. Paralip. 5. 12. Ant. 2. d. Erit hoc vobis egitimum fempiternum, ut rétis pro filiis Ifraël, & pro cunctis peccátis eórum.Levit. 6. 34

. Dómini eft affumptio oftra R. Et fancti Ifraël regis noftri. P. 88. 19.

B. I. Miniftráte Dómino Deo veftro, & pópulo ejus, fanctificáti immolate:* Fratres étiam veftros ut poffint juxta verba quæ locútus eft Dóminus facere, præparáte. 2. Paral. 35. v. 3.6.. Dignè Evangélio Chrifti converfamini, collaborántes fidei Evangélii. Philip. 1. 27. Fra

*

tres.

R. II. Audíte Levitæ: Sanctificámini, mundáte domum Dómini Dei,&* Auférte omnem immundítiam de fanctuário. 2. Par. 29. 5. V. Auferte ifta hinc, & nolite facere domum Patris mei, domum negotiatiónis. Joan. 2. 16. * Auférte.

v. 10. 11. Y. Superædificámini domus fpirituális, facerdótium fanctum, offérre fpirituáles hóftias, acceptábiles Deo. 1. Pet. 2. 5. * Vos elégit. v. Glória. * Vos elégit. IN IL NOCTURNO. Ant. 8. c. Hæc dicit Dóminus exercituum: Intérroga facerdótes legem. Agg. 2. 12.

Ant. 4. irreg. d. Cùm fúerit controverfia, ftabunt in judíciismeis & judicábunt.Ezech. 44. 24.

Ant. 5. a. Vidéte quid faciátis: non enim hóminis. exercétis judícium, fed Dómini. 2. Par. 19. 6.,

y. De vultu tuo judícium meum pródeat, R. O'culi tui tui videant æquitates. Pfal. 16. 2.

R. III. Ineámus fœdus cum Dómino Deo Ifraël: Nolite negligere: * Vos elégit Dóminus ut ftetis coram eo, & miniftrétis ei. 2. Paralip. 29.

[ocr errors]

R. IV. Agétis in timóre Dómini fidéliter & corde perfecto, ubicunque quæftio eft de lege: ofténdite eis, ut non peccent in Dóminum:* Sic agéntes non peccábitis. 2. Par. 19. v. 9. 10. y. Nolite judicáre fecúndùm fáciem fed juftum judicium judicáte. Joan. 7. 24. * Sic.

R. V. Surrexérunt Sacerdótes atque Levitæ benedicéntes pópulo,&* Exaudita eft vox eórum, pervenitque orátio in habitáculum fanctum coeli. 2. Paralip. 30. 27. y. Per probatiónem miniftérü hujus glorificántes Deum.

[ocr errors]

2. Cor. 9. 13. * Exaudita.

R. VI. Extendens Jefus manum, tétigit leprófum, & confeftim mundáta eft lepra ejus,& ait illi Jefus: Vide, némini díxeris; fed * Vade, ofténde te Sacerdóti. Matt. 8. v. 3. 4. . Hic eft ritus leprófi quando mundándus eft: Adducétur ad Sacerdótem. Levit. 14. 2. * Vade. y. Glória. * Vade. IN III. NOCTURNO.

Ant. 1. F. Sacerdótes & Levitæ ftabunt in confpécu meo, ut ófferant mihi. Ezec. 44. 15. Ant. 4. e. Effudit in furidaménto altáris odórem divínum excélfo príncipi. Ibid. v. 17.

Ant. 3. a. Pópulum meum docébunt quid fit inter fanctum & pollútum, mundum & immúndum. Ibid. v. 23.

y. Ad Deum meum clamávi, R. Et exaudívit de templo fancto fuo vocem meam. Pfal. 17.7.

R. VII. O'btulit holocáuftum Dómino, &* Clamávit ad Dóminum pro Ifraël, & exaudívit eum Dóminus. I. Reg. 7. 9. V. Plurimam hóftiam óbtulit Deo, per quam teftimónium confecutus eft effe juftus. Hebr. 11.4. *Clamávit.

R. VII. Confirmávit omnes húmiles pópuli fui: Legem exquisívit, & ábftulit

*

omne infquum & malum 1. Malac. 14. 14. y. Hic eft qui fuit in Eccléfia,qui accépit verba vitæ dare nobis.A 7. 38. * Legem.

R. IX. Qui benè præfunt Presbyteri, dúplici honóre digni habeántur, maximè qui labórant in verbo & doctrina: * Dicit enim Scriptúra: †Dignus eft operárius mercéde fuâ. 1. Tim. 5. v.17.18. . Honorífica Sacerdotes: Da illis partem, ficut man dátum eft tibi, primitiárum. Eccli. 7. 33. † Dicit. y. Glória. * Dignus. Te Deum.

AD LAUDES MATUTINA S. V. Sacerd. Domus Aaron benedícite Dúmino. R. Domus Levi benedícite Dómino. Pfal.134. v. 19. 20.

Ant. 7. c. Vide miniftérium quod accepifti in Dómino, ut illud impleas. Colo. 4. 17.

Ant. 6. f. Qui benè mìniftráverint, gradum bonum fibi acquirent, & multam fidúciam in fide. 1.Tim. 3. 13. Ant.2.D.Confortáre in grátia, quæ eft in Chrifto Jefu : nemo militans Deo implicat fe negotiis fecularibus. Timot. 2. v. 1. 4.

2.

Ant. 6. irreg. Ministrate in fide veftra virtútem, in virtúte autem fciéntiam. 2. Petr. 1.5.

Ant.

Flamen inúngis. Amen. :

Ant. 1. a. Grátias ago ei, ui me confortávit., Chrifto efu, quia fidélem me exiftiávit, ponens in ministério.

.Tim. I. 12.

[blocks in formation]

céri, Atque divinæ facra verba le gis

Mente recóndit. DUM Sacerdótes tua facra tractant, Chrifte, fac facris quibus ap plicáfti Cónfonent mores, populi que fiat

Forma facérdos. LUMINIS fplendor Patris una proles, Chrifte, te pronus venerátur

Orbis, Qui Sacerdótes per amóris almi Pars Hiemalis.

V. I'mmola Deo facrificium laudis, R. Et redde Altiffimo vota tua. Pf.49. 14.

Ad Benedictus, Ant. 6. f. Fidúciam habémus per Chrif tum ad Deum, qui & idóneos nos fecit miniftros novi Tef taménti, non litterâ fed fpí ritu. 2. Cor. 3. v. 4. 6.1

Oratio ut fuprà ad primas Vefperas, nifi fit propria. AD PRIMA M.

Ant. 7. C. Vide.

[ocr errors]

AD TERTI A. M.. Ant. 6.a. Qui benè minif tráverint.

Capitulum. Exod. 28. 41.

Unctórum confecrábis manus, fanctificabffque illos, ut facerdótio fungántur mihi.

R.br. Voluntáriè * Sacrificábo tibi. Repet. Voluntáriè. . Et confitebor nómini tuo, Dómine. Pf. 53. 8. * Sacri ficábo tibi. . Glória Patri. Repet. Voluntáriè.

Circúndabo altáre tuum, Dómine. R. Ut áudiam vocem laudis. Pf. 25. 6.

AD SEXTA M. Ant. 2. D. Confortáre. Capitulum. 2. Paralip. 31.

V. 20. 21.

eft

&

rectum,& verum,coram Dómino Deo fuo in univérfa cultúra miniftérü domûs Dó

C

[ocr errors]

mini, juxta legem & ceremónias, volens requirere Deum fuum in toto corde fuo: fecitque & profperátus eft.

R. breve. Dómine, diléxi Decórem domus tuæ, Repet. Dómine. y. Et locum habitatiónis glóriæ tuæ. Pfal. 25.8.* Decórem. y. Glória. Repet. Dómine...

V. Tabéfcere me fecit zelus meus; R. Quia obliti funt verba tua inimíci mei. Pfal. 118. 139.

AD NONA M. Ant. 1. a. Grátias ago. Capitulum. 1. Tim. 6. 11.

[blocks in formation]

ánima tua, & honorífica facerdótes.

in Triplicibus. R. Qui benè præfunt IX. de Officio Noc

turno.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »