Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Egrè ferebat pictas vel quorumdam Sanctorum memorias attingi strictiùs, vel de nonnullis alibi tamen unanimi consensu celebratis omnino taceri. Ut ergò multorum piæ voluntati obsequeremur, sanctæ Deiparæ festivitates duas, jàm à Romana Ecclesia receptas et approbatas, Rosarii scilicet, et B. M. de. Monte Carmelo Breviario adjunximus.

Adscripsimus et Sanctos nonnullos propter sua in universalem Ecclesiam merita, ut Nepomucenum, sacramentalis sigilli Martyrem, et Confessariorum Normam; Robertum, Cisterciensis et Molismensis Religionum patrem, ut et Trecensis Ecclesiæ filium; Xaverium, tot Indorum millibus ad fidem adductis virorum. Apostolicorum facem et exemplar, aliosque, quos ut hic appellare longum, sic inter psallendum invocare gratissimum.

Alios addidimus, à quibus Gallia nostra et olim habuit decus, et nunc in precibus apud Deum tutamen accipit. Hic memo-. râsse sufficiat Clotildem et Radegondim; quarum alterâ orante. Gallis Regibus illuxit fides; alterâ supremos fastus aspernante,. monastica vita præclaris exemplis floruit.

Subjunximus et de nostratibus quosdam, in multis Dioeceseos nostræ locis Patronos præcipuos, quorum cultus incorruptis monumentis nitens ad totam Diœcesim pertinet. Ex Tre-· censibus qui peculiari nobis sunt quasi cognatione conjuncti, habetis Tancham, Virginem et Martyrem, Flavitum, Anachoretam, et alios paucos in liturgiis antiquissimi ritûs invocatos.

Habetis et paucos ex Lingonensibus; Desiderium scilicet, Mamantem, Benignum et Germanam ; ut Fideles qui ex antiqua Lingonensi in novam Trecensem Diœcesim recentiori circuinscriptione sunt adoptati, ii Sanctos illos venerari non desinerent quorum nomina à se toties solemniter fuerant invocata. Sic ipsi nostris, nos eorum Patronis crevimus.

Inter Sanctos jàm in Trecensi liturgia admissos, donandi fuerunt ritu præstantiori, Remigius, Francorum colla ferocia fidei subdens; Borbonidum stirps Ludovicus, Galliæ etiamnum suæ prospera omnia colitùs adprecans; Carolus Borromeus, disciplinæ Ecclesiasticæ zelator et vindex, caritate quoque in suos insignis, ac propè Martyr; Salesius, sanctissimis moribus ut et scriptis Dei amorem spirantibus nulli non suavis; tùm præcipuè, ceteros inter, Vincentius ille cujus immensa propė largitas Campaniam nostram fame afflictam refecit, et quem pauperum patrem Christianus, quà patet, orbis conclamat.

Plerarumque Galliæ Ecclesiarum exempla secuti, et ad Metropolitanæ Senonensis morem juxtà sacros Canones conformati, Officium Nocturnum in Semiduplicibus tribus tantùm Lectionibus constare voluimus; atque indè lucidior recitandi Officii ordo exoritur, quòd talia Festa non ampliùs transferantur, sed de eis, pro concurrentia vel occurrentia vel Officium fiat, vel simplex Commemoratio, vel absolutè nihil.

In Psalterii partitione, quâ fit ut ferè semper in unius hebdomadæ spatio Psalmi omnes perlegantur, nil mutatum. Tantùm, quò antiqui Trecensis Ecclesiæ ritus non satis consultè obsoleti revocarentur, et ex insignium Ecclesiarum usu, in utrisque Vesperis Festivitatum Domini ac B. M. V. et in Solemnibus et suprà de Sanctis, quosdam præcipuè Psalmos assignavimus, sicut et in Officio Nocturno, et ceteris horis ; in Laudibus autem Cantica ex scripturis opportunė pro Mysterio vel Festo selecta. Sic suus Majoribus Festis honor provehitur; sic Domini et sanctæ Deiparæ Festivitatum prærogativa crescit.

Lectiones sive de Scriptura, sive de Sanctis, nimiâ prolixitate, veteri psallendi modo ritûs vel Romani, vel Gothici, vel Trecassinensis antiqui non jam concordes, ne psallentium vel recitantium mens et attentio aliquatenùs teperet, breviari curavimus; quasdam de sinceris actis, sive Breviariis excerptas, aut aliundè gravi autoritate firmatas addidimus.

Sunt et pauperca Officia quibus Hymnos teneriori pietatis sensu et vocum elegantiâ insignes adjicere visum est. Sunt Hymni quos, potioribus admissis, amandavimus, vel opportuniùs collocavimus. Accedunt et novæ quædam Officii partes, ut Responsoria, prioribus concordantia, in quibus mira veteris cum novo Testamento consonantia legentium oculis obversatur. Canones nonnulli mutati ob mutatam annorum lapsu disciplinam. Commune SS. Presbyterorum et SS. Abbatum, servatis quæ in veteri Breviario propria habebantur, inserendum cen

suimus.

Hæc sunt, Venerabiles Fratres et Filii Carissimi, quæ in concinnando hoc novo, quod nunc vobis exhibetur, Breviario Trecensi observata sunt. Ex quibus sanè intelligitis nihil à nobis curæ ac diligentiæ prætermissum, ut vobis gratissimum æquè ac utilissimum prodiret.

Quocircà mandamus et præcipimus omnibus et singulis Trecensis nostræ Dioeceseos Ecclesiis, Canonicis, Pastoribus, Monasteriis, Communitatibus, et Clericis, Officii divini lege juxta Trecensem ritum de jure astrictis, ut hocce Trecensi Breviario in posterùm utantur, districtè prohibentes ne quis eorum ullum aliud privatim vel publicè recitare præsumat.

Datum Trecis, in Palatio nostro Episcopali, sub signo nostro, sigilli nostri appositione, et Secretarii Episcopatus nostri subscriptione, die vigesimâ septimâ mensis octobris, anno Domini millesimo octingentesimo vigesimo octavo.

[graphic][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

183815 apr.

24 maii] 3 junii 14 junii

[blocks in formation]

2 dec.

1840 19 apr.

184111 apr.

1842 27 mar.

183931 mar. 9 mai 19 maii 30 maii
28 maii_7 junii 18 junii 24
20 maii 30 maii 10 junii

5 maii 15 maii 26 maii

27

456

I dec.

29 nov.

25

16

28 nov.

27

456

27 nov.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1864 27 mar. 1865 16 apr.

5 maii 15 maii 26 inaii 25 maii 4 junii 15 junii

27

456

27 nov.

25 6

1866 i apr.

10 maii 20 maii 51 mai 27 45 6

5 dec. 2 dec.

« AnteriorContinuar »