Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Iniquitátem meditátus est in cubi suo; ástitit omni viæ non bonæ, * malitiam autem non odivit.

Dómine, in cœlo misericórdia tua, * et véritas tua usque ad nubes.

Justitia tua sicut montes Dei judícia tua abyssus multa.

Hómines et juménta salvábis, Dómine:* quemádmodùm multiplicásti misericórdiam tuam, Deus."

Filii autem hóminum in tégmine alárum tuárum sperábunt.

Inebriabúntur ab ubertáte domûs tuæ, * et torrente voluptátis tuæ potábis eos. Quóniam apud te est fons vita; et in lúmine tuo vidébimus lumen. Præténde

misericórdiam tuam sciéntibus te, * et justítiam tuam his qui recto sunt corde.

[ocr errors][merged small][merged small]

Ibi cecidérunt qui operántur iniquitátem ; expúlsi sunt, nec potuérunt stare. Ant. 6. f. Judicia tua, Dómine, abyssus multa. CANTICUM Ezechia. Isa. 38. Go

Ego dixi, In dimidio dié

rum meórum vadam ad portas inferi:* quæsivi resíduum annorum meórum. Dixi, Non vidébo Dóminum

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

tis ejus; *laudáte eum in firmaménto virtútis ejus. Laudáte eum in virtútibus ejus; laudáte eum secundum multitúdinem magnitúdinis ejus.

[ocr errors]

Laudáte eum in sono tubæ;* laudáte eum in psaltério et cithara.

Laudáte eum in tympano et choro; * laudáte eum in chordis et órgano.

Laudáte eum in cymbalis benesonántibus, laudate eum in cymbalis jubilatiónis : omnis spíritus laudet Domi

num.

Ant. 2. D. Laudáte Dóminum secúndùm multitúdinem magnitúdinis ejus.

CAPITULUM. 1. Thess. 5.

Ine intermissióne oráte: Din ómnibus grátias ágite; hæc est enim volúntas Dei in Christo Jesu in ómnibus vobis.

HYMNUS. Prudent.
LES diéi nuntius

A Lucem propinquam præ

cinit,

Nos excitátor méntium.
Jam Christus ad vitam vocat.
AUFERTE, clamat, léctulos,
Ægro sopóre désides;
Castique, recti, sóbrii
Vigiláte, jàm sum próximus.
JESUM Ciámus vocibus,
Flentes, precántes, sóbrii:
Inténta supplicátio
Dormire cor mundum vetat.
Tu, Christe,somnum disjice,
Tu rumpe noctis vincula;
Tu solve peccátum vetus,
Novúmque lumen ingere.
DEO Patri sit glória,
Ejúsque soli Filio,
Sancto simul cum Spiritu
Nunc et per omne séculum.
Amen.

✯. . In matutinis meditábor in te; . Quia fuísti adjútor meus. Ps. 62.

Ad BENEDICTUS, Antiph. 8.

dívit me; et ex ómnibus tribulatiónibus meis eripuit me. Accédite ad eum, et illuminámini; et fácies vestræ non confundéntur. **

[ocr errors]

Iste pauper clamávit, et Dóminus exaudivit eum,* et de ómnibus tribulatiónibus ejus salvávit eum.

Immittet Angelus Domini in circúitu timéntium eum, * et eripiet eos.

Gustáte, et vidéte quóniam suávis est Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo.

Timéte Dóminum omnes sancti ejus; quóniam non est inópia timéntibus eum.

Dívites eguérunt et esuriérunt; * inquiréntes autem Dóminum non minuéntur omni bono.

Divisio Psalmi.

Gj. Visitavit et fecit Dóminus Enite, filii, audite me :

redemptiónem plebis suæ.

AD PRIMAM.

Pater. Ave.

Credo.

Deus, in adjutórium.

Hymnus Jam lucis.

PSALMUS 33.

vos.

timórem Dómini docébo

Quis est homo qui vult vitam,* diligit dies vidére bonos ?

Próhibe linguam tuam à malo, et lábia tua ne lo

Enedicam Dóminum in quantur dolum.

⭑ semper

Domni témpore, laus ejus in ore meo. In Dómino laudábitur ánima mea : * áudiant mansuéti, et læténtur.

Magnificáte Dóminum me

[ocr errors]

cum, et exaltémus nomen

Divérte à malo, et fac bonum inquire pacem, et

:

[blocks in formation]

Vultus autem Dómini super faciéntes mala, * ut perdat

ejus in idipsum,

rum.

Exquisivi Dóminum, et exau- de terra memóriam eórum.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Juxtà est Dóminus iis qui tribuláto sunt corde; et húmiles spiritu salvábit. Multæ tribulatiónes justóet de ómnibus his liberábit eos Dóminus. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum; unum ex his non conterétur.

rum,

[ocr errors]

Mors peccatórum péssima: et qui odérunt justum delinquent.

[ocr errors]

totâ die contristátus ingrediébar :

Quóniam lumbi mei impléti sunt illusiónibus, * et non est sánitas in carne mea.

Afflictus sum et humiliátus sum nimis; * rugiébam à gémitu cordis mei.

Dómine, ante te omne desidérium meum, * et gémitus meus à te non est abscónditus.

*

Cor meum conturbátum est, dereliquit me virtus mea; et lumen oculórum meórum, et ipsum non est mecum. Amici mei, et próximi mei* advérsùm me appropinqua

Rédimet Dóminus ánimas servórum suórum : et non delinquent omnes qui sperant vérunt et stetérunt;

in eo.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Et qui juxta me erant, de longè stetérunt; * et vim faciébant qui quærébant áni

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

meam.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »