Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

D. JUNII JUVENALIS

ET

AULI PERSII FLACCI

SATYR Æ.

TABULIS ÆNEIS ILLUSTRAVIT,

ET

NOTAS VARIORUM SELECTAS,

SUASQUE ADDIDIT

Monftro quod ipfe tibi poffis dare,

Juy. Sat. X.

CANTABRIGLE.

Proftant venales Londini, apud GUL. SANDBY in
vico Fletano; Cantabrigiæ, apud G.THURLBOURN
& J. WOODYER.

MDCCLXIL

TENOX LIBRARY

NEW YORK

VITA.

AQUINATEM fe ipfe teftatur Juvenalis,

Satyra 3. ver. 319. libertino quodam patre natum, alii duntaxat ab eo educatum referunt. Eruditus eft a Frontone Grammatico; a Quinctiliano Rhetore etiam, ut volunt nonnulli. Certe hic de Juvenale dicitur loqui lib. 1o. cap. 1. ubi Satyricos laudans Poetas, Sunt clari hodie quoque, et qui olim nominabuntur. Floruit fub Imperatoribus Domitiano, Nerva, Trajano, Hadriano etiam, ut ex Edit. Delph. Notis conftabit.

J. Lipfius Epiftolic. Quæft. Lib. 4. Epist. 20. De Juvenalis ætate non ab re dubitatur, inquit. Declamavit ad mediani fere ætatem, forenfefque caufas egit non fine laude et gloria. Poftea ad Satyras componendas animum appulit. At in Paridem mimum verfus quofdam non abfurdos

hiftrionis iftius a

cum publicaffet, Domitianum mantem haud leviter offendit. De his Sat. 7. 15, et 16. Illos igitur pudore et ira percitos de Juvenale amovendo cogitaffe tradunt, atque fub honoris obtentu relegaffe, præfectum nempe cohorti, quæ in Ægyptum mittebatur. Intellecta vero præfecturæ caufa dicunt cum tædio et angore vitam finiiffe illie fane octogenarium. Porro

hæc

hæc neque vera omnia, nec falfa: Lipfio tefte citato loco, ubi Juvenalem fub Domitiano exulaffe non abnuit quidem, negat autem eo superftite mortuum; imo post ipsum Satyras aliquot fcripfiffe, colligit ex ejus Sat. 4. imprimifque ex ultimis verfibus, vixiffe ad Trajani, quin et Hadriani tempora, oftendit ex Sat. 6. ✯. 406. et Sat. 13. . 17. atque Plinio Juniori, et Tacito fupparem exiftimat.

Juvenalem fibi familiarem valde commendat Martialis Lib.7. Epigramma. 23. et 90. item Lib. 12. Epigram. 18. Quod Epigramma, fi Martialis, cum in Hifpanis degeret, fcripfit; mortuoque jam Domitiano: quæ quidem affirmat ibid. cit. Lipf. hinc duo nobis patent: alterum, fuperftitem Domitiano fuife Juvenalem, alterum, in Ægypto nequaquam obuiffe, fed reverfum inde Romam, ibique deinceps feriptaffe. Nam fic ait Martial. citat. Epigr. 18. Lib, 12; ad Juvenalem: Dan tu forfitan inquietus erras Clamofa Juvenalis in Suburra, Aut collem domina teris Diana; Dum per limina te potentiorum Sudatrix toga ventilat, &c.

Cæterum omnibus Satyricis, ipfique Horatio præferendum Juvenalem fcribit. Jul. Scaliger; nihil autem verius ab eo fcriptum Lipfius affeverat.

TA

« AnteriorContinuar »