Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

420 William Cave Antiquitates Apoftolicae, oder Reben, Shas

ten und Märtyr Tod der beil. Apostel, und beyden Evan

geliften Marci und Lucá, leipg. 1696. ag. 21 Theoderici Rvinart Historia Persecutionis Vandalicae, in

duas partes distincta, Venet, 1732. Pappb. 22 Casparis SAGITTARII de Martyrum Cruciatibus in primitiua

Ecclesia Liber, hac fecunda Editione auctior, Francof. &

Lipf. 1696. Pappb. 23 Eiusd. de Martyrum Natalitiis in primitiua Ecclelia Liber,

hac fecunda Editione auctior, ibid. eod. ag. 24 Philippi Cypru Chronicon Ecclefiae Graecae. Nicolaus

Blancardus e Manuscripto Byzantino primus vulgauit & latine reddidit. Acced. Eiusd. cura: Christophori Angeli de Staru hodiernorum Graecorum Enchiridion emendatum cum

translatione Georgii Felauii, Franequerae, 1679. ag. 25 Enchiridium de Statu hodiernorum Graecorum; opera Chri

Siophori ANGELI, graece conscriptum; iam cum versione latina & annotationibus multo quam antehac locupletioribus,

cura Georgii Fehlauii, Lipf. 1. a. P. B. 26 EvtYCHII, Aegyptii, Patriarchae Orthodoxorum Alexandri

ni, Ecclefiae fuae Origines. Ex eiusdem Arabico, nunc primum typis edidit

, ac versione & Commentario auxit Jo. Seldenus, Lond. 1642. ag. 27 (Eufebii RENAUDOTII) Historia Patriarcharum Alexandri

norum Jacobitarum, a D. Marco vfque ad finem Saeculi XIII. Parif. 1713. Fr. B.

(Opus duétum, atque in his oris inuentu fatis difficile.) 28 Leonis ALLATII de Ecclesiae Occidentalis

atque

Orientalis perpetua Consenfione Libri tres. Eiusd. Dissertationes: de Dominicis & Hebdomadibus Graecorum, & de Missa

Praefanctificatorum, Colon. Agripp. 1648. P. B.
29 J. AYMON Monumens authentiques de la Religion des

Grecs & de la Fauleté de plufieurs Confessions de Foi des
Chrétiens Orientaux, à la Haye, 1708. Fr. 5.

(Opus admodum celebre & curiofum.)
30 Melch. LEYDECKERI Historia Ecclesiae Africanae illustrata,

Vltraiecti, 1690. E. B.

[blocks in formation]
[ocr errors]

431 Jo. Laurentii MOSHEMII Historia Tartarorum Ecclefiaftica,

c. Appendice Monumenta & Epistolas exhibente; adieeta eft Tartariae Asiaticae secundum recentiores Geographos in

Mappa Delineatio, Helmstad. 1741, E. B. 32. 33 Crasset Histoire de l'Eglise du Japon, seconde Edi.

tion, T. I. II. à Paris, 1715. av. f. Voll. II. E. B. 34 Jo. Facundi Ravlin Historia Ecclesiae Malabaricae, cum

Diampericana Synodo apud Indos Nestorianos, S. Thomae Christianos nuncupatos, coacta ab Alexio de Menezes 1599. nunc primum e Lufitano in latinum verfa, Romae, 1745,

E.B. 35, 36 Mémoires historiques sur les Misions des Indes Orien,

tales, par le P. NORBERT, Capucin de Lorraine, Tome l..

III. à Luques, 1744. Voll. II. geh. 37 De christiana Expeditione apud Sinas, fufcepta ab Societate

Jesu, ex Matth, Ricii Commentariis Libri V. Autor Ni. colao TRIGAVT10, August, Vindel. apud Christoph. Mangium,

1615. P. B. 38 - 42 a) Bartholomaus Ziegenbalgs, Königl. Dånis

fchen Missionarii, ausführlicher Bericht aus Dit Indien, nebst dessen ir -1 6or Continuation, oder: Ir 5r Ehell, berausgegeben von Gotthilf august franfen; ncbft Res

gifter, Halle, 1716, 55 1747. Voll. V. m.K.E.B. 42 b) Fasciculus Dissertationum XI. ad Hift. Ecclesiast. Veter,

Teftam. 42 c) Fasciculus Dissertation. XXIII, variar, ad Hift. Ecclefiaft. 42 d) Fasciculus Dissertation. XIX. Historiae Ecclesiasticae va

riar, 42 e) Fasciculus Dissertation. XVII. ad Historiam Ecclesiae pri

mitivae; de Vita J. Christi, Euangelistis, Apostolis & Viris Apoftolicis.

ANTIQVITATES ECCLESIASTICAE, 443 Adami RECHENBERGII Hiero - Lexicon reale, h. e. Bibli

co-theologicum & historico - ecclefiafticum, Lipf. & Francof. 1714. P. B.

[ocr errors]

· 444 Gabrielis ALBASPINAEI de veteribus Ecclesiae Ritibus Ob

seruationum Libri duo, cum Eiusd. Notis in Consilium Eliberitanum, cura Gebhardi Theodori Meiers, Helmst,

1672. 6. E. B. 45 -- 49 Fosephi BINGHAMI Origines, siue Antiquitates Ec.

clesiasticae, ex Lingua anglicana in latinam vertit Jo. Henr. Grischonius, Vol. I-.X. Halae, 1724 -- 1729.

Voll. V. P.B. 5. Eiusd. quatuor Differtationes, quarum III. prioribus

quaedam Materiae, in editis Origg. Eccles, summatim defcriptae, copiosius explicantur; quarta autem Articuli, Homiliae, Liturgiå & Canones Ecclesiae Anglicanae ab Obiectionibus domesticorum Aduerfariorum defenduntur &c. ex Lingua anglicana in latinam conuertit 70.

Henr. Grischouius , Halae, 1738. E. B. SI 70. Georg: Walchu Miscellanea facra, fiue Commenta

tionum ad Hiftoriam Ecclefiafticam fanétioresque Disci

plinas pertinentium Collectio, Amstel. 1744. M. B. 52 Matth, ZIMMERMANNI Dissertatio historico-theologica ad

illud Tertull. Apolog. Cap. XVIII. fiunt, 11on nascuntur Christiani, cuius occafione, quamplurima Ecclesiae veteris Monumenta & Ritus non pauci pertractantur, Lipf.

1662, ag, 53 a) Andr. du Saussay de Sacro Ritu praeferendi Crucem

Maioribus Praelatis Ecclefiae Libellus apologeticus, Pa.

rifiis, apud Rob. Stephanum, 1628. P. B. $3 b) Dau. BLONDELLI Apologia pro Sententia Hieronymi

de Episcopis & Presbyteris, Amst. 1646. P. B. 54 Henr. HAMMOND Dissertationes quatuor, quibus Episco

patus Jura ex S. Scripturis & primaeua Antiquitate adftruuntur, contra Sententiam Blondelli & aliorum, Lon.

dini, 1651. E. B. 55 Jo, Francifci Bydder Exercitatio de Origine & potestate

Epifcoporum, Sententiam fingularem V. Cl. Henr, Dod

welli expendens, Jenae, 1705. k. B. 56 Filippo BONANNI Gerarchia Ecclefiaftica, in Roma, 17204

c. f. E. 3.

[ocr errors][merged small]

.

457 Mémoires pour servir à l'Histoire de la Fête des Foux, qui

Se faifoit autrefois dans plusieurs Eglises, par Mr. Du TIL

LIOT, à Lausanne & à Geneve, 1741. av.f. ag. 58 -- 60 Gregorius Xothfischers Ablaß und Jubeljahr,

1ster 3ter Theil, Regensburg u. Wien, 1751. Wolfens

búttel, 1754. Voll. III. E.B. 61 Ernst August Bercings unterricht vom påbsil. Jubels

Jahr und vom Ublaß, Helmstådt, 1749. H. E. B. 6. bendesselb. Versuch einiger Anmerkungen über die Yus

bel-Bude Benedict des XIV. nebst Fortsetzung der Uns

merkungen über diefelbe, Selmstadt, 1750. 1751. E. 5. 63 70. DALLAEI de Cultibus religiofis Latinorum Libri no

uem, Opus posthumum, Geneuae, 1671. P. B. 64 70. CIAMPINI de Cruce stationali Inuestigatio historica,

Romae, 1694. c. f. Papp.B. 65 8) ofephi Augustini Orsi Dissertatio historica de capita

líum Criminum Absolutione, Mediolani, 1730, E. B. 65 b) 70. Frid. Knorrs Discursus Iuris Canonici de Poe

nitentia Ecclesiastica, Praeside Petro Miillero, Editio fec.

Jenae, 1688. ag. 66 Christiani Augustini Salig de Diptychis Veterum, tam

profanis quam facris, Liber singularis; variis ex omni Antiquitate de Oblationibus, Martyribus, Kalendariis, Necrologiis &c. Obseruationibus illuftratus, Halae Magd.

1731. 6.F. 5. 67 De Diptychis Veterum & de Diptycho Eminentiff. Qui

rini Diatribe, Lipf. 1743. geh. 68 70. Georg. PERTSCH Tra&atio canonica de origine, vsu

& auctoritate Pallii Archiepiscopalis, & 7o. Cafp. BARTHEL Dissertatio de Pallio, cum quibusdam Obferuatio.

nibus, Helmstad. 1754. C. f. E. S. 69 Joach. HILDEBRANDI Veteris Ecclesiae Martyrum inpri

mis & SS. Patrum Ars bene moriendi, varjis facris Antiquitatibus & morientium Dietis Factisque, expofita,

Helmftad. 1661. ag. 70 Henr. SPONDANI Coemeteria Sacra, Parif. 1638. L. B.

[ocr errors]
[ocr errors]

471 Joach. HILDEBRAND de Nuptiis veterum Christianorum,

Helmft. 1733. (Tit. deficit.) Adhaer. Eiusd. Libellus

de Diebus feftis, Edit. noua, Helmft. 1735. geh. 92 Wilh, Ernesti TENTZELII Exercitationes selectae, in duas

partes distributae, Lipf. & Francof. 1692. Adhaer, Martha ZIMMERMANNI de Presbyterislis veteris Ecclesiae Commen

tariolus, Annaeberg. 1681. E. B. 73 Sibyllarum in veteri Ecclesia Au&oritas, & Historiae Ec

cleliafticae ac Theologiae Coniunctio, Opus Francisci M. LEONI, notis & Illustrationibus Auctoris eiusd, auctum,

Venetiis, 1744. geb. 74 Sacra publica veteris Ecclefiae, in Compendium redacta

a B. Joach. HILDEBRANDO, Helmstad. 1699. ag. 75 70. Jac. CHIFFLETII de Linteis Sepulchralibus Christi Sere

uatoris Crisis historica, Antuerp. ex Office Plantiniana,

1624. c. f. P.5. 76 Eadem, ibid. 1688. c. f. P.B. 77 -- 79 Domni Edmundi MARTENE de antiquis Ecclesiae

Ritibus Libri tres, Rotomagi, 1700, 1703. Voll. III.

F. B. 80 Eiusd. de antiquis Monachorum Ritibus Libri quinque,

T. I. II. Lugduni, 1690. F. B. 81. 82 Eufebii RENAUDOTI Liturgiarum Orientalium Cole lectio, T. I. II. Paris, 1716. Voll. II. E.S.

(Opus rarum & doctum.) 83 Angeli Mariae QvIrini Diatribae ad priorem partem ve

teris Officii quadragefimalis Graeciae orthodoxae, Romae,

1721. M. B. 84 Josephi Auguftini Orsi Dissertatio de Inuocatione Spiri

tus s, in Liturgiis Graecorum & Orientalium, Medio,

lani, 1731, M.5. 85 Martini Bernardi Jvst Parochiale Misnense, feu Ordo

adminiftrandi Sacramenta, aliasque Functiones Ecclefia

sticas rite obeundi, (Budislin.) 1716. ag. 86. 87 Cafp. Calvör Ritualis Ecclesiastici, Pars I. II. Jenae,

1705. Voli. II. P. B. 88 Georg Ernstens, Gravens und Herrens zu Sennens berg, Kirchen Ordnung, f, l. 1582. P. B,

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »