Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

;

falutári noftro: præoccupémus fáciem ejus in confeffióne, & in pfalmis jubilémus ei. Repetitur Dóminum qui fecit nos, Venite, adorémus.

>

[ocr errors]

Quóniam Deus magnus Dóminus, & Rex magnus fuper omnes deos; quóniam non repellet Dóminus plebem fuam, quia in manu ejus funt omnes fines terræ, & altitúdines móntium ipfe cónfpicit. Repetitur, * Veníte, ado

rémus.

Quóniam ipsius eft mare, & ipfe fecit illud, & áridam fundavérunt manus ejus: veníte, adorémus, & procidámus ante Deum, plorémus coram Dómino, qui fecit nos; quia ipfe eft Dóminus Deus nofter nos autem pópulus

[blocks in formation]

vias meas; quibus jurávi in ira mea; Si introíbunt in réquiem meam. Repetitur, Dóminum qui fecit nos, * Veníte, ado

9

rémus.

Glória Patri, & Filio, & Spirítui fancto; ficut erat in princípio, & nunc, & femper, &in fécula feculórum. Amen.

Repetitur, Veníte, adorémus.

?

Deinde repetitur Invitatorium, Dóminum, qui fecit nos * Veníte, adorémus. Sic femper in omni Officia dicitur Invitatorium nifi aliter notetur.

Per Annum.
RIMO

Hymnus.
Trinitas

Beata mundum condidit, Vel quo refurgens cónditor Nos, morte victâ, liberat.

[ocr errors]

PULSIS procul torpóribus, Surgámus omnes ócyùs, Et nocte quærámus Deum, Prophéta ficut præcipit. NOSTRAS preces ut áudiat, Suámque dextram pórrigat, Et expiátos fórdibus Reddat polórum fédibus. Ur, quique facratiffimo Hujus diéi témpore Horis quiétis pfallimus, Donis beátis múneret. JAM nunc patérna cláritas, Te poftulámus áffatim, Abfint faces libidinis, Et omnis actus nóxius. Qui nos creávit laus Patri, Laus qui redémit Filio Qui charitáte nos foves Sit par tibi laus, Spíritus. Amen.

Et folium ejus non défluet:* & ómnia quæcúnque faciet profperabúntur.

Non fic impii, non fic; * fed tanquam pulvis, quem prójicit ventus à facie terræ.

Ideo non refurgent impii in judício, neque peccatóres in concílio juftórum.

notat me

IN I NOCTURNO. Per Annum, Antiphona. 3. toni. a. Beátus vir. Afterifcus hic diationem & paufam. Pfalmus I. Eátus vir,qui non abiit in consilio impiórum, & in via peccatórum non ftetit, * & in cathedra peftilentiæ non fedit:

B'

Sed in lege Dómini volúntas ejus,& in lege ejus meditabitur die ac nocte.

Et erit tanquam lignum, quod plantátum eft fecus decurfus aquárum, * quod fructum fuum dabit in témpore fuo:

Quóniam novit Dóminus viam juftórum, * & iter impiórum períbit.

Glória Patri, & Fílio, * & Spiritui fancto;

Sicut erat in princípio, & nunc, & femper, * & in fécula feculórum. Amen.

[blocks in formation]

ira fua, & in furóre fuo conturbábit eos.

Ego autem conftitútus fum rex ab eo fuper Sion montem fanctum ejus * prædicans præcéptum ejus. Dóminus dixit ad me: * Filius meus es tu, ego hódiè génui te.

Póftula à me, & dabo tibi Gentes hereditátem tuam, * & poffeffiónem tuam térmi

nos terræ.

[blocks in formation]

Servíte Dómino in timore,* & exultáte ei cum tremore. Apprehéndite difciplínam,* nequando irafcátur Dóminus, & pereátis de via justa.

Cùm exárferit in brevi ira ejus, beáti omnes qui confidunt in eo.

Antiph. Servite Dómino in timóre, & exultáte ei cum tremóre. v. II.

Pfalmus 3.
O'mine, quid multipli-

me? multi infurgunt advérsùm me.

céptor meus es, * glória mea, & exáltans caput meum. Voce meâ ad Dóminum clamávi, * & exaudívit me de monte fancto fuo.

Multi dicunt ánimæ meæ:* non eft falus ipfi in Deo ejus. Tu autem, Dómine, fuf

[blocks in formation]

Per Annum. y. In noctibus extóllite manus veftras in Sancta. R. Et benedícite Dó minum. Pf. 133. v. 3.

Poft verficulum cujuflibet Nocturni dicitur, Pater nof ter. Abfolutio & Benedictiones ordine, quo , quo habentur ante Pfalterium. Deinde leAnt. 2. d. Exúrge, Dó- guntur Lectiones cum Refponforiis, ut in Proprio de Tempore affignantur.

mine..

IN II. NOCTURNO. Per Annum, Antiphona 4. toni. e. Deus meus. Pfalmus 17. Iligam te, fortitúdo mea : Dóminus firmamén

Dómine

D

Dómini eft falus; * & fuper pópulum tuum benedíctio

tua.

Ant. Exurge, Dómine, falvum me fac, Deus meus. v. 6.

aqua in núbibus áëris. Præ fulgóre in confpéctu ejus nubes tranfiérunt grando & carbónes ignis.

Et intónuit de cœlo Dóminus, & Aktiffimus dedit vocem fuam; grando & carbónes ignis.

*

Et mifit fagittas fuas, & diffipávit eos: fúlgura multiplicávit, & conturbávit eos. Et apparuérunt fontes aquárum, & reveláta funt fundaménta orbis terrárum. Ab increpatióne tua, Dómine, ab infpiratióne fpiri* tûs iræ tuæ.

Mifit de fummo, & accépit me; * & affumpfit me de aquis multis.

tum meum, & refúgium meum, & liberátor meus.

Deus meus adjútor meus, * &fperábo in eum.

Protéctor meus, & cornu falútis meæ, * & fufceptor

meus.

Laudans invocábo Dóminum, & ab inimicis meis falvus ero. Circundedérunt me dolóres mortis, & torrentes iniquitátis conturbavérunt me.

Dolóres inférni circundedérunt me:* præoccupavérunt me láquei mortis.

In tribulatióne mea invocávi Dóminum, * & ad Deum meum clamávi;

Et exaudivit de templo fancto fuo vocem meam ; & clamor meus in confpéctu ejus, introívit in aures ejus. Commóta eft, & contré-. muit terra; fundaménta móntium conturbáta funt,& commóta funt, * quóniam irátus eft eis.

Afcéndit fumus in ira ejus, & ignis à fácie ejus exárfit ; carbónes fuccénfi funt ab eo. Inclinávit cœlos,& defcéndit, & calígo fub pédibus ejus.

Et afcéndit fuper Chérubim, & volávit ; *volávit super pennas ventórum.

Et pófuit tenebras latíbulum fuum, in circuitu ejus tabernáculum ejus:* tenebrófa

Glória Patri, &c..

Antiph. Deus meus adjútor meus, & fperábo in eum. v. 2. Ant. 5. f. Salvum.

Divifio Pfalmi 17. Ripuit me de inimicis meis fortiffimis, & ab iis qui odérunt me ;* quóniam confortáti funt fuper me.

Prævenérunt me in die af flictiónis meæ ; * & factus eft Dóminus protéctor meus.

Et eduxit me in latitudinem:*falvum me fecit, quoniam voluit me.

Et retribuet mihi Dóminus fecúndùm juftitiam meam, & fecúndùm puritátem mánuum mearum retribuet mihi. Quia cuftodivi vias DómiA j

ni, nec impiè geffi à Deo

meo.

Quóniam ómnia judícia ejus in confpectu meo, * & juftitias ejus non répuli à me.

Et ero immaculátus cum eo, & obfervábo me ab iniquitáte mea.

Et retribuet mihi Dóminus fecúndùm juftitiam meam, & fecúndùm puritátem manuum meárum in confpéctu oculórum ejus.

Cum fancto fanctus eris, & cum viro innocénte innocens eris.

Et cum elécto eléctus eris,* & cum pervérfo pervertéris.

Quóniam tu pópulum húmilem falvum fácies,* &óculos fuperbórum humiliábis.

Quóniam tu illúminas lucérnam meam, Dómine: Deus meus illúmina ténebras meas.

Quóniam in te erípiar à tentatióne, * & in Deo meo tranfgrediar murum.

Antiph. Salvum me fecit Dóminus, quóniam vóluit me.

V. 20.

Ant. 6. f. Deus meus. Altera divifio Pfalmi 17. Eus meus, impollúta via ejus elóquia Dómini igne examináta: protéctor elt ómnium fperántium in fe. Quóniam quis Deus præter Dóminum aut quis Deus præter Deum noftrum?

Deus qui præcinxit me vir

[blocks in formation]

Confríngam illos,nec póterunt ftare: * cadent fubtus pedes meos.

Et præcinxifti me virtúte ad bellum; * & fupplantásti infurgéntes in me fubtus me.

Et inimicos meos dedifti mihi dorfum, & odiéntes me difperdidifti.

Clamavérunt, nec erat qui falvos fáceret : * ad Dóminum, nec exaudivit eos.

Et commínuam eos ut púlverem ante faciem venti; * ut lutum plateárum delébo eos.

Erípies me de contradictiónibus pópuli;* conftitues me in caput Géntium.

Populus, quem non cognó

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »