Imágenes de páginas
PDF
EPUB

que furorem :* noli æmulári faturabúntur, * quia pecca tóres períbunt.

ut malignéris.

Quóniam qui malignantur, exterminabúntur; * fuftinéntes autem Dóminum, ipfi hereditábunt terram.

Inimici verò Dómini mox ut honorificáti fuerint & exaltáti, * deficiéntes quemádmodum fumus deficient.

*

Et adhuc pusillum, & non erit peccátor; & quæres locum ejus, & non invénies. Manfuéti autem hereditábunt terram, * & delectabúntur in multitúdine pacis. Obfervábit peccátor jultum, * & stridébit super eum déntibus fuis.

*

Mélius eft módicum jufto fuper divitias peccatórum multas.

Dóminus autem irridébit

eum

Cùm ceciderit, non colli. * * quóniam prófpicit détur, quia Dóminus fupquòd véniet dies ejus. pónit manum fuam. Gládium evaginavérunt peccatóres,* intendérunt arcum fuum,

Júnior fui, étenim fénui, * & non vidi juftum derelíc tum, nec femen ejus quærens panem.

Ut dejiciant pauperem & Inopem, ut trucident rectos corde.

Totâ die miferétur & cómmodat, & femen illíus in benedictióne erit.

Gládius eórum intret in corda ipfórum; * & arcus eórum confringátur.

Declina à malo, & fac bonum; * & inhábita in féculum féculi.

"

Quia Dóminus amat judí cium & non derelínquet fanctos fuos ;* in ætérnum confervabúntur. Injúfti puniéntur; * & femen impiórum períbit.

Jufti autem hereditábunt terram, & inhabitábunt in féculum féculi fuper eam. Altera divifio Pfalmi 36.

Non confundéntur in tém

*

pore malo, & in diébus famis jufti meditábitur fapiéntiam; & lingua

Mutuábitur peccátor, & non folvet: * juftus autem miferétur, & tribuet.

Quia benedicéntes ei hereditábunt terram : * maledicéntes autem ei difperibunt.

Apud Dóminum greffus hóminis dirigéntur;* & viam ejus volet.

Quóniam bráchia peccatórum conterentur,* confirmat autem juftos Dóminus. Divifio Pfalmi 36. Ovit Dóminus dies immaculatórum, * & heréditas eórum in ætérnum

Novit

erit.

[ocr errors][ocr errors]

ejus loquétur judícium.

Per Annum, Capitulum, Lex Dei ejus in corde ip- 1. Joan. 4. 12. 13. sius; & non fupplantabún-invicem, Deus in nobis

Si

tur greffus ejus.

Considerat peccátor juftum, * & quærit mortificáre

eum.

manet, & cháritas ejus in nobis perfecta eft. In hoc cognófcimus quóniam in eo manémus, & ipfe in nobis: quóniam de Spíritu fuo dedit nobis.

R. br. Benedícam Dómi num * In omni témpore. Repetit. Benedicam Dóminum* In omni témpore. y. Semper laus ejus in ore mco * In omni témpore. y. Glória. Repet. Benedícam. Pf. 33. 2.

v. Laudábo Dóminum in vita mea, R. Pfallam Deo meo quándiù fúero. Pfal. 145. 2.

Preces, fi dicendæ fint, habentur Feria fecunda ad Tertiam. pag. 56.

Oratio ut in Proprio de

Dóminus autem non dere linquet eum in mánibus ejus,* nec damnábit eum cùm judicábitur illi.

Expécta Dóminum, & cuftodi viam ejus; & exaltábit te, ut hereditáte cápias terram: cùm perferint pec catóres, vidébis.

Vidi impium fuperexaltátum, & elevátum ficut cedros Líbani;

Et transivi, & ecce non erat ; & quæsivi eum, & non eft invéntus locus ejus. Cuftódi innocéntiam, & vide æquitátem; * quóniam funt reliquiæ hómini pacífico.

Injúfti autem difperíbunt fimul:reliquiæ impiórum interíbunt.

Salus autem juftórum à Dómino; & protéctor eórum in témpore tribulatiónis. Et adjuvábit eos Dóminus, & liberábit eos ; & éruet eos à peccatóribus, & falvábit eos quia fperavérunt in eo.

*

· Ant. Dóminus amat judí-
cium, & non derelínquet
fanctos fuos. v. 28.

[blocks in formation]

Pfalmus 57.

S

*

verè útique juftitiam loquímini, recta judicáte filii hóminum. E'tenim in corde iniquitá tes operámini; * in terra in

[blocks in formation]

U'fquequò peccatóres, Dómine, ufquequo peccató res gloriabúntur?

Effabúntur, & loquéntur iniquitátem, loquéntur omnes, qui operántur injuftitiam ?

Pópulum tuum, Dómine, humiliavérunt, * & hereditátem tuam vexavérunt.

Viduam & ádvenam interfecérunt, & pupillos occidérunt.

*

Et dixérunt: Non vidébit Dóminus * nec intélliget Deus Jacob.

>

Intelligite infipiéntes in pópulo, * & ftulti aliquándo fápite.

Qui plantávit aurem, non áudiet? * aut qui finxit óculum, non considerat?

[blocks in formation]

vertátur in judicium, * & Ab occúltis meis *Munda

me, Dómine. y. Et ab aliénis
parce fervo tuo. * Munda
me, Dómine. v. Glória Patri.
Repet. Ab occultis. Pfal. 18.
13. 14.

qui juxta illam omnes, qui recto funt corde.

Quis confurget mihi ad vérsùs malignantes?* aut quis ftabit mecum advérsùs operántes iniquitátem ?

Nifi quia Dóminus adjúvit me, paulò minus habi

*

tiffet in inferno ánima mea.

meus

Si dicébam: Motus eft pes * mifericórdia tua, Dómine, adjuvábat me. Secúndùm multitúdinem dolórum meórum in corde meo, * confolatiónes tuæ lætificavérunt ánimam meam. Nunquid adhæret tibi fedes iniquitátis, qui fingis labórem in præcépto? Captábunt in ánimam jufti, * & fanguinem innocéntem condemnábunt.

Et factus eft mihi Dóminus in refugium, & Deus meus in adjutórium fpei meæ.

Et reddet illis iniquitátem ipsórum, & in malitia eórum difpérdet eos; difpérdet illos Dóminus Deus nofter.

*

Ant. Hereditátem fuam non derelinquet Dóminus.

2. 14.

Per Annum, Capitulum.
1. Joan. 3. 18.
foli mei Non diligá-
mus verbo, neque lin-
guâ, fed ópere & veritáte.
R.br. Ab occultis meis. *
Munda me, Dómine, Repet.

F

V. Pérfice greffus meos in fémitis tuis, R. Ut non moveántur veftigia mea. Pf.16.5.

Preces, fi dicenda fint,
habentur Feria fecunda ad
Tertiam. pag. 56.

Oratio ut in Proprio de
Tempore.

AD VESPERAS.
Pater. Ave.

Deus in adjutórium, &c.
Ant. 2. d. Miferére.
Pfalmus 122.

Α

Am

D te levávi óculos
meos, qui hábitas
in cœlis.

Ecce ficut óculi fervórum, * in mánibus dominórum fùórum;

Sicut óculi ancillæ *in mânibus dóminæ fuæ ;

Ita óculi noftri ad Dómi

num Deum noftrum, donec
mifereátur noftri.

Miferére noftri, Dómine miferére noftri; * quia multùm repléti fumus defpectióne:

Quia multùm repléta eft ánima noftra; * opprobrium abundantibus, & defpéctio fupérbis.

Ant. Miferére noftri, Dómine, miferere noftri. v. 3.

Ant. 3. a. Adjutórium. Pfalmus 123. Ifi quia Dóminus erat in nobis dicat nunc Ifraël; nifi quia Dóminus erat in nobis.

Nin

"

Cùm exurgerent hómines in nos, fortè vivos deglutiffent nos.

Cùm irafcerétur furor eórum in nos, forfitan aqua abforbuiffet nos,

*

Torrentem pertransfvit anima noftra forfitan pertransíffet ánima noftra aquam intolerábilem.

[blocks in formation]

Quia non relínquet Dóminus virgam peccatórum fuper fortem juftórum ; * ut non exténdant justi ad iniquitátem manus fuas.

Bénefac, Dómine, bonis," & rectis corde,

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »