Imágenes de páginas
PDF
EPUB

THEOLOGICA

DE SACRAMENTIS

BAPTISMI

ET

CONFIRMATIONIS,

QUAS IN SCHOLIS SORBONICIS HABUIT

HONORATUS TOURNELY,

Sacræ Facultatis Parifienfis Doctor, Socius Sorbonicus,
Regius & Emeritus Profeffor, Sacrofanctæ Capelle
Regii Palatii Parifienfis Canonicus.

Soc. Jesu,

J730.

Collegii
Colonia

PARISIIS,

Apud Viduam RAYMUNDI MAZIERES, &
JOANNEM-BAPT. GARNIER, Regine Typographos
& Bibliopolas, viâ Jacobæâ, fub figno Providentia.

M. DCC XXVII.

Cum Approbatione & Privilegio Regis.

110. J.

35.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

PRAEFATIO.

V

IDISTIS, dilectiffimi Candidati, in Prælectionibus, quas de Sacramentis univerfim confideratis emifimus, quæcumque pertinent ad originem, cau fas, naturam, vim & efficaciam, affectiones & proprietates omnium Sacramentorum Christi: vidiftis quàm liberali ac munificâ manu Deus Optimus præfentif fima nobis falutis remedia difpenfaverit. Unicuique ætati idonea & quafi propria deftinavit: Nam quia omnis atas peccato T..p.3498 eft obnoxia, inquit S. Ambrofius L. 2. de C. Abrah. c. 11. n. 81. ideo omnis ætas Sacraë mento idonea, Causam & rationem ab ipfo fonte repetit S. Irenæus L.cap. 22. aliàs 39. Dominus, inquit, omnes venit per fe pag. x476 metipfum falvare: omnes, inquam, qui per ».4. eum renafcuntur in Deum, infantes & par vulos, & pueros, & juvenes, & feniores. Ideo per omnem venit ætatem,& infantibus infans factus fanctificans infantes; parvulis, parvulus &c.

Et verò varias humanæ vitæ partes five periodos animo percurrite, dilectiffimi Candidati, nulla profectò vobis videbitur cœleftibus auxiliis vacua, nulla di. vinæ providentiæ curâ,& fpirituali Sacramentorum ope ac præfidio deftituta. Per T.13.Cone, Baptifmum enim, ait S. P. Eugenius Arme7.534. E. nos inftruens,fpiritualiter renafcimur; per Confirmationem augemur in gratià, & roboramur in fide: renati autem & roborati, nutrimur divinâ Euchariftiæ alimonià. Quòd fi per peccatum ægritudinem incurrimus anima, per Pænitentiam fpiritualiter fanamur ; fpiritualiter etiam & corporaliter, prout animæ expedit, per extremam unitionem: per Ordinem verò Ecclefia gubernatur & multiplicatur fpiritualiter: per Matrimonium corporaliter augetur. Septem ifta funt divinæ gra tiæ nobis communicandæ organa & inArumenta, quæ vobis, Deo afpirante, fi. gillatim exponere meditamur, in abfol vendo qui nobis reliquus fupereft, noftrarum, quas promifimus, Prælectionum Theologicarum cursu.

Primus ad Religionem Christi aditus, Baptifmus eft; cæterorum Sacramentorum janua idcirco nuncupatus. Primus militiæ christianæ gradus, Confirmatio : per Baptifmum illuftrati, fidem Christi

[ocr errors]

fufcipimus ac folemniter profitemur; per Confirmationem induti virtute ex alto, ftrenuè ac conftanter eamdem defendi. mus. Per Baptifmum ad novam vitam renafcimur; per Confirmationem armamur ad prælium. In Baptifmo filii Dei, & hæredes Chrifti; in Confirmatione Christi milites, fideique vindices ac defenfores conftituimur. Æquo paffu incedunt duo hæc infantiæ ac militiæ chri. ftianæ priora Sacramenta: at non eodem neceffitatis gradu. Quippe ut in corporali vitâ prius eft hominem nafci ac vive. re; ita & in vitâ fpirituali primum ac potiffimum eft, hominem interiùs renafci ac regenerari. Faltus eft primus homo Adam in animam viventem, ait Apoftolus, novissimus Adam in fpiritum vivificantem.... 1. Cor. 15. Primus homo de terra, terrenus; fecundus ho.". 45. mo de cœlo, cæleftis. Et ficut, pergit idem Apoftolus, in Adam omnes moriuntur, fic 1bid. u. 2.2. in Chrifto omnes vivificabuntur. Quâ porro viâ ad novam illam ac planè mirabilem vitam pervenitur, nifi per Baptifmum ? Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis ad Ta. z. & renovationis Spiritus faniti. Atque ut s Chriftus ipfe pronuntiat, Nifi quis renatus Joan, 3, v. fuerit ex aqua & Spiritu fanéto, non poteft s. introire in regnum Dei. Quod natum eft ex

« AnteriorContinuar »