Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Fermor, Barthéren

DE

VETERIBUS HÆRETICIS

ECCLESIASTICORUM

CODICUM

CORRUPTORIBUS.

Autore BARTHOLOMEO GERMON,
Societatis JESU Presbytero.

PARISIIS,
Apud LE COMTE & MONTALANT, Biblio-
polas, ad Ripam Sequanæ Auguftinianam, ad
infigne Montis Peffulani,

M. DCC. XIII.

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIO.

[ocr errors]

10-22-81 Luxe

Goldschmidt

7-25-31
24356

EMINENTISSIMO

SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ

CARDINALI

JOANNI PTOLOMEO.

EMERE & imprudenter fa-
cere fortaffe videar, qui tuum de
hac lucubratione noftra judicium
non reformidem, CARDINALIS
EMİNENTISSIME. Acturus fum
de veteribus Hæreticis Ecclefiafticorum Co-
dicum corruptoribus, & adverfus eorum-
dem conatus impios inftrumentorum facra
doctrina integritatem defenfurus: quid au-
tem in ifta quæftione tibi novum effe pof-
fit? quid non planè perspectum?

Tu in Ecclefiafticis monumentis ftudiosè

[ocr errors]

es volutatus; nec quicquam eorum te præterit, qua vel Haretici in Ecclefiam fceleftè & fraudulenter machinati funt, vel Écclefia, ne creditum fibi depofitum facrum violaretur, prudenter & religiosè providit. Quocircà probè intelligo, fi quæ in argumento tibi tam explorato menda mihi perperam exciderint, illa eruditos tuos effugere oculos non poffe.

Verùm iftud me adeo non deterret, ut moveat magis ad opus hoc tibi offerendum. Nam ficubi deerravero, & emendari ultro velim,& à te potissimum emendari. Deinde nullus dubito, quin vel ipfo argumenti genere accepta fit tibi concertatio noftra; & conatum faltem laudes, etiamfi rem videar minùs feliciter affecutus.

Prætereà, cùm ex ea Societate fim, que tibi tot nominibus obligata eft, fic animum induxi, te oblatum munus, quantumvis leve, non esse repudiaturum. Neque enim mihi latet, quàm benignè, quàm comiter excipere eos foleas, quibus virtutum om

nium exemplo atque ingenii fplendore tamdiu praluxifti.

[ocr errors]

Hoc quidem taceri exoptas maximè : imo ctiam, cùm demifsè admodum de te fentias, putas fortafsè dici non fatis verè. At virtutes eximias, quas vel non adver tis in te, vel piè diffimulas, cæteri omnes confpiciunt & admirantur.

Ortus ex antiquiffima Ptolomeorum gente, cui nulla claritudo, nullus fplendor deeft, quò nobiliffimæ familiæ apud homines commendari folent : humana hæc & caduca contempfifti, ut in religiofa familia umbra delitefceres. Unum hoc videris meminiffe, finceram & fine fuco pietatem effe proprium gentis tua decus; quippe quæ plane octodecim numeret gentiles fuos, quos plebs Chriftiana tanquam Beatos ac Cælicolas profequitur cultu religiofo: quod haud fcio, utrum alia de fe familia pradicare poffit. Hac fola domeftica laus eft, quam altè imbibifti animo, quam crefcere in dies & amplificari, quâ ipfe clarefcere fanctè defideras.

S

« AnteriorContinuar »